Fakultet za menadžment uspješno sarađuje sa brojnim privrednim institucijama iz Herceg Novog sa kojima ima potpisan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Studentska praksa je obavezan dio studija na Fakultetu za menadžment, prilikom koje studenti imaju priliku da steknu svoje prvo radno iskustvo relevantno za studijski program koji pohađaju.

Stručnu praksu studenti obavljaju na III godini osnovnih akademskih studija, u kompanijama iz sledećih oblasti: turizam i hotelijerstvo; finansije, računovodstvo i bankarstvo; porezi, carine i osiguranje i  poslovna informatika i elektronski biznis.

Nakon obavljene stručne prakse, studenti su obavezni da u studentskoj službi dostave popunjenu potvrdu o obavljenoj praksi i dnevnik prakse. Zaposleni studenti, pored navedenih dokumenata, treba da dostave i ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, ukoliko ne postoji već sklopljen takav ugovor između Fakulteta i date firme.

Fakultet za menadžment sarađuje sa:

 • Opština Herceg Novi
 • Erste Bank AD Podgorica
 • Komercijalna Banka AD Podgorica
 • Mikrokreditna finansijska institucija ‘Alter Modus’
 • BENCOM
 • Knjigovodstvena agencija Bilans KS
 • Uprava carina Crne Gore
 • Lovćen Osiguranje
 • Sava Osiguranje
 • Generali Osiguranje Montenegro
 • Institut ‘Dr Simo Milošević’, Igalo
 • Hotel ‘Lighthouse’
 • Lazure Hotel & Marina
 • Palmon Bay Hotel & Spa
 • Hunguest Hotel Sun Resort
 • Wellness & Spa Hotel ACD
 • Turistička agencija ‘Trend Travel Montenegro’
 • Turistička agencija ‘Jadran’
 • JP Parking Servis Herceg Novi

Dnevnik prakse – preuzmite ovdje.

Potvrda praksa – preuzmite ovdje.

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji – preuzmite ovdje.

 

www.hercegnovi.me

www.erstebank.me

www.kombankbd.com

www.bencomltd.com

 www.altermodus.me

www.palmonbayspa.com/

www.lazure.me

www.acd.co.me

www.hungesthotels.hu

www.hotellighthouse.me

www.igalospa.com/

www.agencija-jadran.com

trendtravelmontenegro.com

www.generali.me

www.lo.co.me

www.upravacarina.gov.me

www.sava.co.me

www.parkinghn.me