Osnovne studije – Druga godina

Upis studenata u II godinu studija Fakulteta za menadžment iz Herceg Novog, koji studiraju na Fakultetu za menadžment iz Herceg Novog i koji su stekli pravo upisa u II godinu, vršiće se u terminu od 02. do 12. jula 2018. godine. Upis će se vršiti svakim radnim danom u Studentskoj službi Fakulteta u periodu od 10 do 14h.

Uslovi plaćanja:

 • prilikom upisa potrebno je dostaviti uplatnicu sa iznosom od 250,00€ (I rata školarine). Ostatak školarine se plaća u osam jednakih mjesečnih rata u iznosu od 150,00€ (rate školarine se moraju uplatiti do 10.og u mjesecu);
 • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa imaju popust 10%;
 • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.

 

DatumRataIznos
Prilikom upisaI rata250€ (eura)
Od 1. do 10.septembar 2018II rata150€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2018III rata150€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2018IV rata150€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2018V rata150€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2019VI rata150€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2019VII rata150€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2019VIII rata150€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2019IX rata150€ (eura)

UPLATE ŠKOLARINE ZA UPIS NA OSNOVNE STUDIJE FM HN IZVRŠITI NA:

KOMERCIJALNA BANKA BUDVA
Broj žiro – računa: 525 – 3532 – 21

Prepis studenata sa drugih fakulteta/viših škola

Upis studenata u II godinu studija Fakulteta za menadžment iz Herceg Novog, kandidata koji se prepisuju sa drugog fakulteta/više škole i koji su stekli pravo upisa u II godinu, vršiće se u sledećim upisnim rokovima: predupisni rok od 04. do 15. juna, I rok od 18. do 29. juna, II rok od 02. do 12. jula i III rok od 15. do 31. avgusta 2018. godine. Upis će se vršiti svakim radnim danom u Studentskoj službi Fakulteta u periodu od 10 do 14h.

Potrebna dokumenta za studente koji se prepisuju sa drugih fakulteta:

 • Uvjerenje o položenim ispitima,
 • Kopija  lične karte,
 • Uvjerenje o državljanstvu i kopija pasoša (ako je u pitanju strani državljanin),
 • 2 fotografije za indeks dimenzije 4×6,
 • INDEX (Fakulteta za menadžment u Herceg Novom), uplatiti 5,00€ na žiro – račun Fakulteta (525 – 3532 – 21 Komercijalna banka A.D. Budva) sa uplatnicom doći u Studentsku  službu Fakulteta.

 

Studenti koji se prepisuju sa drugih fakulteta školarinu plaćaju na slijedeći način:

Školarina za svaku studijsku godinu osnovnih akademskih studija iznosi 1.450 €.

Način plaćanja:

  • iznos školarine uplaćuje se kroz avansni dio školarine, a ostatak u 8 jednakih mjesečnih rata na tekući račun fakulteta,
  • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa imaju popust 10%,
  • studenti koji se upišu u predupisnom roku do 15. juna 2018. g., imaju popust 10%,
  • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.

DatumRataIznos
Prilikom upisaI rata250€ (eura)
Od 1. do 10.septembar 2018II rata150€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2018III rata150€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2018IV rata150€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2018V rata150€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2019VI rata150€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2019VII rata150€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2019VIII rata150€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2019IX rata150€ (eura)

UPLATE ŠKOLARINE ZA UPIS NA OSNOVNE STUDIJE FM HN IZVRŠITI NA:

KOMERCIJALNA BANKA BUDVA
Broj žiro – računa: 525 – 3532 – 21

Takođe, studenti su dužni da popune dvije, dolje navedene prijave, koje mogu dobiti u Studentskoj službi ili skinuti ovdje:

 
Spisak predmeta, sa brojem ECTS kredita, koje student prijavljuje za slušanje u 2018/2019. god. studenti mogu skinuti ovdje.
Prijavu za upis druge godine studenti mogu skinuti ovdje.
Nastavni plan II godine studija možete pogledati ovdje.
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.