Nastavni plan II godine studija možete pogledati ovdje.

Upis u II godinu osnovnih studija

Upis studenata u II godinu studija Fakulteta za menadžment iz Herceg Novog, koji studiraju na Fakultetu za menadžment iz Herceg Novog i koji su stekli pravo upisa u II godinu, vršiće se u terminu od 10. do 31. jula 2023. godine. Upis će se vršiti svakim radnim danom u Studentskoj službi Fakulteta u periodu od 10 do 14h.

Uslovi plaćanja:

 • iznos školarine se uplaćuje kroz avansni dio u iznosu 200€ i ostatak u 10 jednakih mjesečnih rata na tekući račun Fakulteta;
 • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa ostvaruju popust 10%.
Datum Rata Iznos
Prilikom upisa I rata 200€ (eura)
Od 1. do 10. septembar 2023. II rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2023. III rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2023. IV rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2023. V rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2024. VI rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2024. VII rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2024. VIII rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2024. IX rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. maja 2024. X rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. juna 2024. XI rata 110€ (eura)

Uputstvo za popunjavanje uplatnice možete pogledati ovdje.

Uplate školarine za upis na osnovne studije izvršiti na:

 • Broj žiro–računa: 530-50126-82 (NLB Banka AD Podgorica)

Studenti su obavezni da prilikom upisa dostave sledeću dokumentaciju:

 • Prijavu za upis II godine studenti mogu preuzeti ovdje,
 • Spisak predmeta koje student prijavljuje za slušanje u 2023/2024. god. studenti mogu preuzeti ovdje,
 • Dva ŠV-20 obrasca (popunjavate na Fakultetu ili kupujete u knjižari),
 • Indeks,
 • Uplatnica za upisninu.

Prepis studenata sa drugih fakulteta/viših škola

Upis studenata u II godinu studija Fakulteta za menadžment iz Herceg Novog, kandidata koji se prepisuju sa drugog fakulteta/više škole i koji su stekli pravo upisa u II godinu, vršiće se u sledećim upisnim rokovima: I rok od 19. do 30. juna, II rok od 17. do 31. jula i III rok od 15. do 31. avgusta 2023. godine. Upis će se vršiti svakim radnim danom u Studentskoj službi Fakulteta u periodu od 10 do 14h.

Potrebna dokumenta za studente koji se prepisuju sa drugih fakulteta:

 • Prijavni list,
 • Dva ŠV-20 obrasca (popunjavate na Fakultetu ili kupujete u knjižari),
 • Uvjerenje o položenim ispitima,
 • Kopija  lične karte,
 • Uvjerenje o državljanstvu i kopija pasoša (ako je u pitanju strani državljanin),
 • 2 fotografije za indeks dimenzije 4×6,
 • Uplatnica za indeks u iznosu 10,00€ na žiro-račun 530-50126-82 (NLB Banka AD Podgorica), koji izdaje Fakultet za menadžment Herceg Novi,
 • Uplatnica za upisninu.

Studenti koji se prepisuju sa drugih fakulteta u studijskoj 2023/24. godini, školarinu plaćaju na slijedeći način:

Školarina za svaku studijsku godinu osnovnih akademskih studija iznosi 1.450 €.

Način plaćanja:

 • iznos školarine uplaćuje kroz avansni dio u iznosu 250€ i ostatak u 10 jednakih mjesečnih rata na tekući račun Fakulteta,
 • studenti koji se upišu u predupisnom roku do 02. juna 2023. g. ostvaruju popust 10%,
 • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa imaju popust 10%.
Datum Rata Iznos
Prilikom upisa I rata 250€ (eura)
Od 1. do 10. septembar 2023. II rata 120€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2023. III rata 120€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2023. IV rata 120€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2023. V rata 120€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2024. VI rata 120€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2024. VII rata 120€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2024. VIII rata 120€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2024. IX rata 120€ (eura)
Od 1. do 10. maja 2024. X rata 120€ (eura)
Od 1. do 10. juna 2024. XI rata 120€ (eura)

Uputstvo za popunjavanje uplatnice možete pogledati ovdje.

Uplate školarine za upis na osnovne studije izvršiti na:

 • Broj žiro–računa: 530-50126-82 (NLB Banka AD Podgorica)