Nastavni plan II godine studija možete pogledati ovdje.

Upis studenata u II godinu studija Fakulteta za menadžment iz Herceg Novog, koji studiraju na Fakultetu za menadžment iz Herceg Novog i koji su stekli pravo upisa u II godinu, vršiće se u terminu od 05. do 16. jula 2021. godine. Upis će se vršiti svakim radnim danom u Studentskoj službi Fakulteta u periodu od 10 do 14h.

Uslovi plaćanja:

 • iznos školarine se uplaćuje kroz avansni dio u iznosu 200€ i ostatak u 10 jednakih mjesečnih rata na tekući račun Fakulteta;
 • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa ostvaruju popust 10%;
 • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.
Datum Rata Iznos
Prilikom upisa I rata 200€ (eura)
Od 1. do 10. septembar 2021. II rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2021. III rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2021. IV rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2021. V rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2022. VI rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2022. VII rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2022. VIII rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2022. IX rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. maja 2022. X rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. juna 2022. XI rata 110€ (eura)

Uputstvo za popunjavanje uplatnice možete pogledati ovdje.

UPLATE ŠKOLARINE ZA UPIS NA OSNOVNE STUDIJE IZVRŠITI NA:

Komercijalna Banka AD Podgorica
Broj žiro–računa: 525 – 3532 – 21

Od 12.11.2021. godine Komercijalna banka AD Podgorica postaje NLB Banka AD Podgorica, stoga će od navedenog datuma biti aktivan sledeći žiro račun za uplatu školarine na osnovnim studijama:

NLB Banka AD Podgorica
Broj žiro–računa: 530-50126-82

Studenti su obavezni da prilikom upisa popune prijavne listove koje mogu dobiti u Studentskoj službi ili preuzeti ovdje:

Spisak predmeta, sa brojem ECTS kredita, koje student prijavljuje za slušanje u 2021/2022. god. studenti mogu preuzeti ovdje.
Prijavu za upis II godine studenti mogu preuzeti ovdje.

 

Prepis studenata sa drugih fakulteta/viših škola

Upis studenata u II godinu studija Fakulteta za menadžment iz Herceg Novog, kandidata koji se prepisuju sa drugog fakulteta/više škole i koji su stekli pravo upisa u II godinu, vršiće se u sledećim upisnim rokovima: I rok od 14. do 25. juna, II rok od 15. do 30. jula i III rok od 09. do 27. avgusta 2021. godine. Upis će se vršiti svakim radnim danom u Studentskoj službi Fakulteta u periodu od 10 do 14h.

Potrebna dokumenta za studente koji se prepisuju sa drugih fakulteta:

 • Uvjerenje o položenim ispitima,
 • Kopija  lične karte,
 • Uvjerenje o državljanstvu i kopija pasoša (ako je u pitanju strani državljanin),
 • 2 fotografije za indeks dimenzije 4×6,
 • Uplatnica za indeks u iznosu 5,00€ na žiro-račun 525–3532–21 (Komercijalna banka A.D. Budva), koji izdaje Fakultet za menadžment Herceg Novi.

Studenti koji se prepisuju sa drugih fakulteta školarinu plaćaju na slijedeći način:

Školarina za svaku studijsku godinu osnovnih akademskih studija iznosi 1.300 €.

Način plaćanja:

 • iznos školarine uplaćuje kroz avansni dio u iznosu 200€ i ostatak u 10 jednakih mjesečnih rata na tekući račun Fakulteta,
 • studenti koji se upišu u predupisnom roku do 11. juna 2021. g. ostvaruju popust 10%,
 • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa imaju popust 10%,
 • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.
Datum Rata Iznos
Prilikom upisa I rata 200€ (eura)
Od 1. do 10. septembar 2021. II rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2021. III rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2021. IV rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2021. V rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2022. VI rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2022. VII rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2022. VIII rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2022. IX rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. maja 2022. X rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. juna 2022. XI rata 110€ (eura)

Uputstvo za popunjavanje uplatnice možete pogledati ovdje.

UPLATE ŠKOLARINE ZA UPIS NA OSNOVNE STUDIJE IZVRŠITI NA:

Komercijalna Banka AD Podgorica
Broj žiro–računa: 525 – 3532 – 21

Od 12.11.2021. godine Komercijalna banka AD Podgorica postaje NLB Banka AD Podgorica, stoga će od navedenog datuma biti aktivan sledeći žiro račun za uplatu školarine na osnovnim studijama:

NLB Banka AD Podgorica
Broj žiro–računa: 530-50126-82

Spisak predmeta, sa brojem ECTS kredita, koje student prijavljuje za slušanje u 2021/2022. god. studenti mogu preuzeti ovdje.

Prijavu za upis II godine studenti mogu preuzeti ovdje.