Vizija Fakulteta za menadžment je obezbjeđivanje najviše pozicije među istovrsnim institucijama u zemlji i okruženju i postajanje prepoznatljivim centrom visokog nivoa kvaliteta obrazovanja u oblasti ekonomije, poslovne ekonomije, poslovnog menadžmenta, menadžmenta u turizmu i poslovne informatike. U realizaciji ove vizije, Fakultet nastoji da kreira takav sistem kvaliteta, koji će garantovati efikasan i efektivan monitoring postojećih i razvoj novih studijskih smjerova, uz stalno unapređenje i implementaciju novih metoda i sredstava u obrazovanju.

Misija Fakulteta za menadžment je da omogući prenošenje savremenih znanja, metoda i naučnih tehnika koje se primjenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima evropskih zemalja, a u skladu sa usvojenim evropskim standardima, kroz obrazovanje visokostručnih kadrova, stručnjaka za pojedine oblasti, koji bi svojim znanjem pomogli društveni i privredni razvoj i modernizaciju lokalne zajednice i Crne Gore te joj time omogućili mjesto u razvijenom svijetu. To podrazumjeva aplikaciju novih vještina, znanja i sposobnosti u cilju aktivnog uključenja diplomiranih studenata u privredne tokove kao i školovanje budućih stručnjaka sa liderskim i preduzetničkim sposobnostima u skladu sa potrebama okruženja.