U opšte kurseve jezika spadaju:

 • Engleski jezik – predavači: Prof.dr Irena Petrušić/Mr Jelena Poznanović,
 • Ruski jezik – predavač: Mast.filol. Ivana Palikuća/ Dipl.filol. Milanka Vujičić,
 • Njemački jezik – predavač: Spec.filol. Milica Gajović,
 • Italijanski jezik – predavač: Dipl.filol. Tanja Rotković,
 • Španski jezik – predavač: Dipl. filol. Onelsys Estrada Varona,
 • Norveški jezik – predavač: Dipl.filol. Tamara Tomić
 • Francuski jezik – predavač: Dr Miloš Avramović i
 • Crnogorski (srpski, bosanski i hrvatski) jezik za strance.

 

Opšti kursevi jezika se održavaju u okviru grupne nastave. Kako bi se obezbjedio kvalitet nastave, ista je organizovana za grupe od 5 do 10 polaznika. Fond časova je dva puta sedmično po 90 minuta (dvočas). Kurs osnovnih stranih jezika traje tri i po mjeseca odnosno 52 školska časa.

Cijena opštih kurseva jezika iznosi 200€. Za studente i alumniste Fakulteta za menadžment cijena je 180€.

Nastavne materijale polaznici dobijaju u sklopu cijene kursa.

Svi nastavni programi su standardizovani prema zajedničkim evropskim jezičkim okvirima (A1, A2, B1, B2).  Više informacija možete pogledati ovdje.

Ispit, nakon svakog nivoa kursa, je pismeni i usmeni. Pismeni ispit se sastoji od 12 do 15 vježbi. Položeni ispit se smatra ako kandidat ispravno uradi tekst u rasponu od 60% do 100% od ukupnog broja bodova i vežbi. Nakon položenog pismenog dijela ispita, polaznici pristupaju usmenom ispitu koji se sastoji od tri pitanja za svakog polaznika:

 1. Čitanje i prevod određenog teksta;
 2. Pitanje iz gramatike;
 3. Kraća konverzacija.

Fakultet za menadžment Herceg Novi organizuje besplatne kurseve crnogorskog jezika za studente koji su strani državljani, a u cilju lakšeg savladavanja nastave i dobijanja sertifikata o poznavanju jezika.

PRIJAVE ZA LJETNJI SEMESTAR 2023/24. GODINE SU U TOKU!

Online prijavni obrazac možete popuniti ovdje. Za sve dodatne informacije i prijave za kurseve možete nas kontaktirati putem telefona +382 31 332 900 ili +382 68 050 021, kao i putem e-maila: studentskasluzba@fm-hn.com.

Žiro-račun za uplate: 530-53544-13 (NLB Banka AD Podgorica)