U opšte kurseve jezika spadaju:

 • Engleski jezik – predavač: Doc.dr Irena Petrušić,
 • Ruski jezik – predavač: Mast.filol. Ivana Palikuća,
 • Njemački jezik – predavač: Spec.filol. Milica Gajović,
 • Italijanski jezik – predavač: Dipl.filol. Tanja Rotković,
 • Španski jezik – predavač: Dipl. filol. Onelsys Estrada Varona,
 • Norveški jezik – predavač: Dipl.filol. Tamara Tomić
 • Francuski jezik – predavač: Dr Miloš Avramović i
 • Crnogorski (srpski, bosanski i hrvatski) jezik za strance.

 

Opšti kursevi jezika se održavaju u okviru grupne nastave. Kako bi se obezbjedio kvalitet nastave, ista je organizovana za grupe od 5 do 10 polaznika. Fond časova je dva puta sedmično po 90 minuta (dvočas). Kurs osnovnih stranih jezika traje tri i po mjeseca odnosno 52 školska časa.

Cijena opštih kurseva jezika iznosi 180€ (mjesečno 60€). Za studente i alumniste Fakulteta za menadžment cijena je 150€.

Nastavne materijale polaznici dobijaju u sklopu cijene kursa.

Svi nastavni programi su standardizovani prema zajedničkim evropskim jezičkim okvirima (A1, A2, B1, B2).  Više informacija možete pogledati ovdje.

Ispit, nakon svakog nivoa kursa, je pismeni i usmeni. Pismeni ispit se sastoji od 12 do 15 vježbi. Položeni ispit se smatra ako kandidat ispravno uradi tekst u rasponu od 60% do 100% od ukupnog broja bodova i vežbi. Nakon položenog pismenog dijela ispita, polaznici pristupaju usmenom ispitu koji se sastoji od tri pitanja za svakog polaznika:

 1. Čitanje i prevod određenog teksta;
 2. Pitanje iz gramatike;
 3. Kraća konverzacija.

PRIJAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR 2021/22. GODINE SU U TOKU!

Online prijavni obrazac možete popuniti ovdje. Za sve dodatne informacije i prijave za kurseve možete nas kontaktirati putem telefona +382 31 332 900 ili +382 68 551 640, kao i putem e-maila: studentskasluzba@fm-hn.com.

Žiro-račun za uplate: 525-6685-68 (Komercijalna Banka AD Podgorica)

Od 12.11.2021. godine Komercijalna banka AD Podgorica postaje NLB Banka AD Podgorica, stoga će od navedenog datuma biti aktivan sledeći žiro račun za uplatu:

NLB Banka AD Podgorica
Broj žiro–računa: 530-53544-13