12/10/2023

Privatna visokoobrazovna ustanova, Fakultet za menadžment Herceg Novi (Univerzitet Adriatik) poziva da uzmete učešće u procesu dostavljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg dobavljača za nabavku opreme za Fakultet za menadžment Herceg Novi (Univerzitet Adriatik) za potrebe realizacije

ERASMUS+ projekta „Greening Relevance in Operations in Western-Balkans Tertiary-Education Habitats“ GROWTH

ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-1 101083212

ERASMUS-AG-LS

I Predmet nabavke:

Predmet nabavke je oprema za 3D štampu za potrebe realizacije ERASMUS+ projekta „Greening Relevance in Operations in Western-Balkan Tertiary-Education Habitats“ – GROWTH, ref. br. ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-1 101083212 prema sljedećoj specifikaciji:

Redni br. Opis robe Količina
1 3D štampač sa jednom glavom 1
2 3D štampač sa dvije glave 1

Vrijednost nabavke opreme za potrebe 3D štampe po projektu „Greening Relevance in Operations in Western-Balkan Tertiary-Education Habitats“ – GROWTH ne može iznositi više od 7900 eura bez PDV-a.

I Ponuda treba da sadrži:

 1 Opšti dio:

 • Tačan naziv i adresu ponuđača, poreski i identifikacioni broj;
 • Kontakt ovlašćenog predstavnika sa neograničenim pregovaračkim ovlašćenjem u vezi predmeta nabavke;
 • Reference ponuđača;
 • Garantni rok na isporučenu robu;
 • Digitalna (CD, Excel sheet, MS Word) i papirna forma ponude (original + 2 kopije).

2 Komercijalni dio:

 • Ponudu dati u jediničnim cijenama, sa i bez PDV-a;
 • Ukupna vrijednost po lotovima, partijama i ukupna vrijednost ponude izražene u €, sa i bez PDV-a;
 • Naznačiti dinamiku i način plaćanja (avansno plaćanje nije prihvatljivo).

 II Minimum zahtjeva koje ponuda mora da ispuni:

 • Ispunjenje zahtjeva definisanih u tenderskoj dokumentaciji;
 • Fakultet za menadžment Herceg Novi (Univerzitet Adriatik) ne može biti biti uslovljen dostavom bankarskih garancija niti plaćanjem unaprijed;
 • Ponuda mora biti obavezujuća na period od 60 dana. Fakultet za menadžment Herceg Novi (Univerzitet Adriatik) zadržava pravo na mogućnost produženje ovog roka.

III Uslovi izvršavanja:

U slučaju da izabrani ponuđač odustane od izvršenja ugovora, ili obaveze izvršava suprotno ugovorenom, Fakultet za menadžment Herceg Novi (Univerzitet Adriatik) se može obratiti drugorangiranom ponuđaču radi zaključivanja ugovora.

IV Kriterijumi vrednovanja ponuda:

Da bi ponuda mogla biti razmatrana mora ispuniti uslove iz opšteg i komercijalnog dijela ponude. Ponude koje ne zadovolje gore pomenute uslove neće biti razmatrane.

Vrednovanje ponuda obavlja se na sledeći način:

 • Cijena ……………………………….. 100 poena

V Dostavljanje ponuda:

 Obavezno je opšti i komercijalni dio ponude dostaviti u posebnim i zapečaćenim kovertama sa naznakom na koverti da li se radi o opštem ili komercijalnom dijelu ponude.

Obje koverte dostaviti u trećoj zapečaćenoj koverti na adresu Fakultet za menadžment Herceg Novi (Univerzitet Adriatik), Zemunska br. 143, 85348 Meljine, Herceg Novi, radnim danima od 09.00-16.00h, sa naznakom:

Za tender nabavke opreme za potrebe ERASMUS+ projekta “GROWTH”– Ne otvarati osim u prisustvu komisije za nabavku.

Rok za dostavljanje ponuda je 19.10.2023. godine do 15.00h.

Kontakt osoba: Jelena Poznanović

E-mail: fmhnstudentskasluzba@gmail.com

Javni poziv sa prilogom možete preuzeti ovdje.


23/09/2023

Privatna visokoobrazovna ustanova, Fakultet za menadžment Herceg Novi (Univerzitet Adriatik) poziva da uzmete učešće u procesu dostavljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg dobavljača za nabavku opreme za Fakultet za menadžment Herceg Novi (Univerzitet Adriatik) za potrebe realizacije

 

ERASMUS+ projekta „Greening Relevance in Operations in Western-Balkans Tertiary-Education Habitats“ GROWTH

ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-1 101083212

ERASMUS-AG-LS

I Predmet nabavke:

Predmet nabavke je oprema za potrebe realizacije ERASMUS+ projekta „Greening Relevance in Operations in Western-Balkan Tertiary-Education Habitats“ – GROWTH, ref. br. ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-1 101083212 prema sljedećoj specifikaciji:

Redni br. Opis robe Količina
1 Lenovo (i3) IdeaCentre AIO 3 24ITL6 All-In-One (BIJELI), 23.8″ FullHD (1920×1080) IPS panel, IntelCore i3-1115G4 3.0-4.1GHz/6MB, 8GB DDR4, 256GB-SSD NVMe, UHD’Graphics, WebCam HD720p, GigaLan, WiFi AX, BT5.0, HDMI, DolbySpk, USB UK Keyboard+Mouse

4

2 HP Pavilion x360 14-ek0006nm i7-1255u/16GB/512GB SSD/14″ FHD IPS Touch/IntelUHD/NoOS/NaturalSilver

4

3 Lenovo IP 5 Pro 14ARH7 AMD Ryzen7 6800HS/16GB/1TB SSD/14″ 2.8k IPS/Radeon 680M/BacklitYU/NoOS/Grey

1

4 DELL G15 5525 15.6″ FHD 120Hz 250nits Ryzen 5 6600H 16GB 1TB SSD GeForce RTX 3050 4GB Backlit Win11Pro 5Y5B

1

Vrijednost nabavke računarske opreme po projektu „Greening Relevance in Operations in Western-Balkan Tertiary-Education Habitats“ – GROWTH ne može iznositi više od 8910 eura bez PDV-a.

I Ponuda treba da sadrži:

1 Opšti dio:

 • Tačan naziv i adresu ponuđača, poreski i identifikacioni broj;
 • Kontakt ovlašćenog predstavnika sa neograničenim pregovaračkim ovlašćenjem u vezi predmeta nabavke;
 • Reference ponuđača;
 • Garantni rok na isporučenu robu;
 • Digitalna (CD, Excel sheet, MS Word) i papirna forma ponude (original + 2 kopije).

2 Komercijalni dio:

 • Ponudu dati u jediničnim cijenama, sa i bez PDV-a;
 • Ukupna vrijednost po lotovima, partijama i ukupna vrijednost ponude izražene u €, sa i bez PDV-a;
 • Naznačiti dinamiku i način plaćanja (avansno plaćanje nije prihvatljivo).

 II Minimum zahtjeva koje ponuda mora da ispuni:

 • Ispunjenje zahtjeva definisanih u tenderskoj dokumentaciji;
 • Fakultet za menadžment Herceg Novi (Univerzitet Adriatik) ne može biti biti uslovljen dostavom bankarskih garancija niti plaćanjem unaprijed;
 • Ponuda mora biti obavezujuća na period od 60 dana. Fakultet za menadžment Herceg Novi (Univerzitet Adriatik) zadržava pravo na mogućnost produženje ovog roka.

III Uslovi izvršavanja:

U slučaju da izabrani ponuđač odustane od izvršenja ugovora, ili obaveze izvršava suprotno ugovorenom, Fakultet za menadžment Herceg Novi (Univerzitet Adriatik) se može obratiti drugorangiranom ponuđaču radi zaključivanja ugovora.

IV Kriterijumi vrednovanja ponuda:

Da bi ponuda mogla biti razmatrana mora ispuniti uslove iz opšteg i komercijalnog dijela ponude. Ponude koje ne zadovolje gore pomenute uslove neće biti razmatrane.

Vrednovanje ponuda obavlja se na sledeći način:

 • Cijena ……………………………….. 75 poena
 • Tehnička specifikacija ……………… 25 poena.

V Dostavljanje ponuda:

 Obavezno je opšti i komercijalni dio ponude dostaviti u posebnim i zapečaćenim kovertama sa naznakom na koverti da li se radi o opštem ili komercijalnom dijelu ponude.

Obje koverte dostaviti u trećoj zapečaćenoj koverti na adresu Fakultet za menadžment Herceg Novi (Univerzitet Adriatik), Zemunska br. 143, 85348 Meljine, Herceg Novi, radnim danima od 09.00-16.00h, sa naznakom:

Za tender nabavke opreme za potrebe ERASMUS+ projekta “GROWTH”– Ne otvarati osim u prisustvu komisije za nabavku.

Rok za dostavljanje ponuda je 04.10.2023. godine do 15.00h.

Kontakt osoba: Jelena Poznanović

E-mail: fmhnstudentskasluzba@gmail.com

Javni poziv sa prilogom možete preuzeti ovdje.