Diplomirani studenti menadžmenta poslovnu karijeru mogu nastaviti u sferi menadžmenta, prije svega u:

turističko – hotelskim preduzećima i agencijama,
finansijskim institucijama koje obuhvataju banke, osiguravajuće kompanije, penzione fondove, brokerske kuće, finansijske sektore kompanija,
agencijama, kompanijama i javnim preduzećima u oblasti carina, oporezivanja i osiguranja,
institucijama, organizacijama i agencijama koje se bave poslovnom informatikom.