Zaposlenje

//Zaposlenje
Zaposlenje2018-10-04T21:47:40+00:00

Diplomirani studenti menadžmenta poslovnu karijeru mogu nastaviti u sferi menadžmenta, prije svega u:

  • turističko – hotelskim preduzećima i agencijama;
  • finansijskim institucijama koje obuhvataju banke, osiguravajuće kompanije, penzione fondove, brokerske kuće, finansijske sektore kompanija;
  • agencijama, kompanijama i javnim preduzećima u oblasti carina, oporezivanja i osiguranja i
  • institucijama, organizacijama i agencijama koje se bave poslovnom informatikom.