Diplomirani studenti menadžmenta poslovnu karijeru mogu nastaviti u sferi menadžmenta, prije svega u:

  • turističko – hotelskim preduzećima i agencijama,
  • finansijskim institucijama koje obuhvataju banke, osiguravajuće kompanije, penzione fondove, brokerske kuće, finansijske sektore kompanija,
  • agencijama, kompanijama i javnim preduzećima u oblasti carina, oporezivanja i osiguranja,
  • institucijama, organizacijama i agencijama koje se bave poslovnom informatikom.

KONKURSI