Zaposlenje

 

Diplomirani studenti menadžmenta poslovnu karijeru mogu nastaviti u sferi menadžmenta, prije svega u:

• turističko – hotelskim preduzećima i agencijama,

• finansijskim institucijama koje obuhvataju banke, osiguravajuće kompanije, penzione fondove, brokerske kuće, finansijske sektore kompanija,

• agencijama, kompanijama i javnim preduzećima u oblasti carina, oporezivanja i osiguranja,

• institucijama, organizacijama i agencijama koje se bave poslovnom informatikom.

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.