Riječ Dekana

Uvažene kolege i koleginice,

Fakultet za menadžment širom otvara vrata studentima osnovnih i postdiplomskih specijalističkih i magistarskih studija. Upisom na Fakultet pruža vam se mogućnost da uz kvalitetan i kompetentan nastavni i saradnički kadar, materijalnu i organizacionu podršku nastavi usklađenu sa evropskim standardima doprinesete sticanju profesionalnih znanja za dalji poslovni uspjeh u oblasti menadžmenta.

Fakultet je licenciran i reakreditovan za savremene studijske programe osnovnih akademskih studija iz oblasti: Menadžmenta u turizmu i hotelijerstvu, Menadžmenta u finansijama, računovodstvu i bankarstvu, Menadžmenta u porezima, carinama i osiguranju, Menadžmenta u poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Naši diplomirani studenti poslovnu karijeru su nastavili kao priznati profesionalci u hotelsko – turističkim preduzećima i agencijama, bankama, osiguravajućim kompanijama, brokerskim kućama, upravi carina, poreskoj upravi i kompanijama u sferi poslovne informatike. Sa mnogim od navedenih firmi iz predmetnih oblasti Fakultet ima ugovore o nastavnoj i poslovno tehničkoj saradnji koji se uspješno realizuju.

Studijski program Postdiplomskih specijalističkih i magistarskih studija iz oblasti Poslovnog menadžmenta, za koji je Fakultet takođe akreditovan i licenciran, daje našim studentima zavidnu širinu obrazovanja i potpun intelektualni razvoj. Fakultet je evaluiran i pozitivno ocijenjen od strane EUA (European University Association) – IEP (Institutional Evaluation Programme) čime je stekao pravo da na svojim dokumentima, kao znak priznanja izuzetnog kvaliteta, nosi Logo ove priznate evropske institucije. Obrazovna profilacija kreirana je tako da našim diplomiranim studentima daje mogućnost zaposlenja u tako značajnim turističkim projektima kao što su “Luštica bay” i luksuzno ljetovalište “Portonovi” koji su locirani u neposrednom okruženju Herceg Novog.

Za kraj bih dodala, za sve što ne možete naći na sajtu, možete nas i lično kontaktirati, a mi ćemo Vam rado izaći u susret. Naš Fakultet je tu da se postara da postanete obrazovani, efikasni u obavljanju poslova i profesionalci koji mogu da ispoštuju sve one zahtjeve koje nameće današnje tržište.

Sa željom da ćemo se uskoro sresti na Fakultetu za menadžment srdačno Vas pozdravljamo.

Dekan
Prof. dr Sonja Pravilović
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.