Poštovani budući studenti Fakulteta za menadžment – Herceg Novi, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo poželjeti vam dobrodošlicu u ime svih zaposlenih na našem fakultetu.

Od svog osnivanja do danas, Fakultet za menadžment je uspješno povezivao i usklađivao visokoškolsko obrazovanje iz oblasti menadžmenta sa zahtjevima i potrebama privrede i društva, pri čemu je išao u korak sa svim važnim dostignućima u oblasti menadžmenta.

Fakultet je licenciran i reakreditovan za savremene studijske programe osnovnih akademskih studija iz oblasti: Menadžmenta u turizmu i hotelijerstvu, Menadžmenta u finansijama, računovodstvu i bankarstvu, Menadžmenta u porezima, carinama i osiguranju, te Menadžmenta u poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Uz to, studijski program Postdiplomskih specijalističkih i magistarskih studija iz oblasti Poslovnog menadžmenta, za koji je Fakultet takođe akreditovan i licenciran, daje našim studentima zavidnu širinu obrazovanja, visoko profesionalna znanja i potpun intelektualni razvoj. Prostrani i savremeno opremljeni amfiteatri, učionice, računarska sala, biblioteka stvaraju uslove za visok nivo kvaliteta nastavnog procesa kao i za naučno-istraživački rad.

Naš cilj je da, uz visoke kriterijume i evropske standarde studiranja u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, obezbijedimo efikasnu edukaciju i održimo visok kvalitet nastavnog procesa, što je, tokom procesa evaluacije, prepoznato i od strane EUA (European University Association) – IEP (Institutional Evaluation Programme) te je Fakultet stekao pravo da na svojim dokumentima, kao znak priznanja izuzetnog kvaliteta, nosi Logo ove renomirane evropske institucije.

Snaga Fakulteta počiva, prije svega, na kompetentnim i izuzetno motivisanim nastavnicima i saradnicima, koji su ključni nosilac svih aktivnosti na Fakultetu. Uz to, kvalitetu nastavnog procesa doprinosi i angažman velikog broja nastavnika i saradnika koji su priznati stručnjaci u svojim oblastima u Crnoj Gori i šire. Entuzijazam i novi pogledi mladih nastavnika, uz bogato iskustvo zrelih generacija, dragocjena su polazna tačka razvoja fakulteta.

Dugi niz godina, kroz svoju viziju i misiju, Fakultet za menadžment u Herceg Novom dokazuje svoju predanost podsticanju i ostvarenju izvrsnosti u svojim aktivnostima kao važnim preduslovima za ostvarenje napretka i konkurentnosti društva u kojem živi i radi.

Naša je želja da u Vama, mladim ljudima, prepoznamo i probudimo ambiciju i intelektualnu radoznalost, sigurni da ćete nakon završenih studija biti osposobljeni da stečena znanja uspješno primijenite u poslovnoj praksi, te da se na taj način profesionalno afirmišete i i da budete inicijator i nosilac razvoja i pozitivnih promjena svoje zemlje i regiona.

Zahvaljujem Vam se na ukazanom interesovanju, i želim Vam srdačnu dobrodošlicu na Fakultet za menadžment u Herceg Novom.

V.D. Dekan 

Prof. dr Irena Petrušić