Osnovne studije

Školarina za studijsku godinu (upis 2021/22) na I, II i III godini studija iznosi 1.300 €.

Uslovi plaćanja:

 • iznos školarine uplaćuje kroz avansni dio u iznosu 200€ i ostatak u 10 jednakih mjesečnih rata na tekući račun Fakulteta,
 • studenti koji se upišu u predupisnom roku do 11. juna 2021. g., ostvaruju popust 10%,
 • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa ostvaruju popust 10%,
 • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci,
 • kandidati koji posjeduju diplomu „Luča I“ oslobođeni su plaćanja školarine za prvu godinu studija, a kandidati koji posjeduju “Luča II“ plaćaju 50% školarine za prvu godinu studija.

Kompletni nastavni materijali su istaknuti na E-learn platformi Fakulteta.

Datum Rata Iznos
Prilikom upisa I rata 200€ (eura)
Od 1. do 10. septembar 2021. II rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2021. III rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2021. IV rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2021. V rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2022. VI rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2022. VII rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2022. VIII rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2022. IX rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. maja 2022. X rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. juna 2022. XI rata 110€ (eura)

Uputstvo za popunjavanje uplatnice možete pogledati ovdje.

Uplate školarine za upis na osnovne studije Fakulteta za menadžment možete izvršiti na:

Komercijalna Banka AD Podgorica
Broj žiro–računa: 525 – 3532 – 21
Adresa: Njegoševa 40, 85 340 Herceg Novi, Crna Gora
Telefon: +382 31 321 860

Od 12.11.2021. godine Komercijalna banka AD Podgorica postaje NLB Banka AD Podgorica, stoga će od navedenog datuma biti aktivan sledeći žiro račun za uplatu školarine na osnovnim studijama:

NLB Banka AD Podgorica
Broj žiro–računa: 530-50126-82
Adresa: Trg Nikole Đurkovića bb, 85 340 Herceg Novi, Crna Gora
Telefon: +382 31 323 523


Postdiplomske specijalističke i magistarske studije

Školarina specijalističke studije:

Školarina za studijsku godinu (upis 2021/22) iznosi 1.300 €.

Uslovi plaćanja:

 • iznos školarine uplaćuje kroz avansni dio u iznosu 200€ i ostatak u 10 jednakih mjesečnih rata na tekući račun Fakulteta,
 • studenti koji se upišu u predupisnom roku do 11. juna 2021. g. ostvaruju popust 10%,
 • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.

Kompletni nastavni materijali su istaknuti na E-learn platformi Fakulteta.

Datum Rata Iznos
Prilikom upisa I rata 200€ (eura)
Od 1. do 10. septembar 2021. II rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2021. III rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2021. IV rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2021. V rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2022. VI rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2022. VII rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2022. VIII rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2022. IX rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. maja 2022. X rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. juna 2022. XI rata 110€ (eura)
Uputstvo za popunjavanje uplatnice možete pogledati ovdje.

Školarina magistarske studije:

Školarina za studijsku godinu (upis 2021/22) iznosi 1.350 €.

Uslovi plaćanja:

 • iznos školarine uplaćuje kroz avansni dio u iznosu 250€ i ostatak u 10 jednakih mjesečnih rata na tekući račun Fakulteta,
 • studenti koji se upišu u predupisnom roku do 11. juna 2021. g. ostvaruju popust 10%,
 • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.

Kompletni nastavni materijali su istaknuti na E-learn platformi Fakulteta.

Datum Rata Iznos
Prilikom upisa I rata 250€ (eura)
Od 1. do 10. septembar 2021. II rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2021. III rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2021. IV rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2021. V rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2022. VI rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2022. VII rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2022. VIII rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2022. IX rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. maja 2022. X rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. juna 2022. XI rata 110€ (eura)
Uputstvo za popunjavanje uplatnice možete pogledati ovdje.

Uplate školarine za upis na postdiplomske studije Fakulteta za menadžment možete izvršiti na:

Prva Banka Crne Gore
Broj žiro–računa: 535 – 10659 – 15
Adresa: Šetalište pet Danica br.1, 83 340 Herceg Novi, Crna Gora
Telefon: +382 77 800 114