Školarina

Osnovne studije

Školarina za studijsku godinu (upis 2017/18) iznosi 1.450 €.

Uslovi plaćanja:
– iznos školarine uplaćuje se kroz avansni dio školarine i ostatak u 8 jednakih mjesečnih rata na tekući račun Fakulteta,
– studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa imaju popust 10%,
– plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci,
– kandidati koji posjeduju diplomu „Luča I“ oslobođeni su plaćanja školarine za prvu godinu studija, a kandidati koji posjeduju “Luča II“ plaćaju 50% školarine za prvu godinu studija.

Studenti prilikom upisa studijske godine dobijaju kompletne nastavne materijale u elektronskoj formi na CD. Kompletni nastavni materijali su istaknuti i na web sajtu Fakulteta.

DatumRataIznos
Prilikom upisaI rata250€ (eura)
Od 1. do 10.septembar 2017II rata150€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2017III rata150€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2017IV rata150€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2017V rata150€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2018VI rata150€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2018VII rata150€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2018VIII rata150€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2018IX rata150€ (eura)

UPLATE ŠKOLARINE ZA UPIS NA OSNOVNE STUDIJE FM HN MOŽETE IZVRŠITI NA:

KOMERCIJALNA BANKA BUDVA
Broj žiro – računa: 525 – 3532 – 21
Adresa:
Njegoševa 40
85 340 Herceg Novi
Crna Gora
Telefon: + 38231 321 860

Specijalističke i magistarske studije

Školarina specijalističke studije:

Školarina za studijsku 2017/2018  godinu iznosi 1.450 €.
Uslovi plaćanja:
– iznos školarine uplaćuje se kroz avansni dio školarine i ostatak u 8 jednakih mjesečnih rata na tekući račun Fakulteta,
– studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa imaju popust 10%,
– plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.

Studenti prilikom upisa studijske godine dobijaju kompletne nastavne materijale u elektronskoj formi na CD. Kompletni nastavni materijali su istaknuti i na web sajtu Fakulteta.

Školarina magistarske studije:

Školarina za studijsku 2017/2018  godinu iznosi 1.800€.
Uslovi plaćanja:
– iznos školarine uplaćuje se kroz avansni dio školarine i ostatak u 8 jednakih mjesečnih rata na tekući račun Fakulteta,
– studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa imaju popust 10%,
– plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.

Studenti prilikom upisa studijske godine dobijaju kompletne nastavne materijale u elektronskoj formi na CD. Kompletni nastavni materijali su istaknuti i na web sajtu Fakulteta.

UPLATE ŠKOLARINE ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE I MAGISTARSKE STUDIJE FM HN
MOŽETE IZVRŠITI NA:

PRVA BANKA CRNE GORE
Broj žiro – računa: 535 – 10659 – 15
Adresa:
Šetalište pet Danica br.1
83 340 Herceg Novi
Crna Gora
Telefon: + 382 77 800 114

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.