Školarina

Osnovne studije

Školarina za studijsku godinu (upis 2018/19) iznosi 1.450 €.

Uslovi plaćanja:

  • iznos školarine uplaćuje se kroz avansni dio školarine i ostatak u 8 jednakih mjesečnih rata na tekući račun Fakulteta,
  • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa imaju popust 10%,
  • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci,
  • kandidati koji posjeduju diplomu „Luča I“ oslobođeni su plaćanja školarine za prvu godinu studija, a kandidati koji posjeduju “Luča II“ plaćaju 50% školarine za prvu godinu studija.

Studenti prilikom upisa studijske godine dobijaju kompletne nastavne materijale u elektronskoj formi na CD. Kompletni nastavni materijali su istaknuti i na web sajtu Fakulteta.

DatumRataIznos
Prilikom upisaI rata250€ (eura)
Od 1. do 10.septembar 2018II rata150€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2018III rata150€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2018IV rata150€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2018V rata150€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2019VI rata150€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2019VII rata150€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2019VIII rata150€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2019IX rata150€ (eura)

Uputstvo za popunjavanje uplatnice možete pogledati ovdje

Uplate školarine za upis na osnovne studije Fakulteta za menadžment možete izvršiti na:

Komercijalna Banka AD Budva
Broj žiro–računa: 525 – 3532 – 21
Adresa: Njegoševa 40, 85 340 Herceg Novi, Crna Gora
Telefon: +382 31 321 860

Postdiplomske specijalističke i magistarske studije

Školarina specijalističke studije:

Školarina za studijsku godinu (upis 2018/19) iznosi 1.450 €.

Uslovi plaćanja:

  • iznos školarine uplaćuje se kroz avansni dio školarine i ostatak u 8 jednakih mjesečnih rata na tekući račun Fakulteta,
  • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa imaju popust 10%,
  • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.

Studenti prilikom upisa studijske godine dobijaju kompletne nastavne materijale u elektronskoj formi na CD. Kompletni nastavni materijali su istaknuti i na web sajtu Fakulteta.

DatumRataIznos
Prilikom upisaI rata250€ (eura)
Od 1. do 10.septembar 2018II rata150€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2018III rata150€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2018IV rata150€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2018V rata150€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2019VI rata150€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2019VII rata150€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2019VIII rata150€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2019IX rata150€ (eura)

Uputstvo za popunjavanje uplatnice možete pogledati ovdje.

 

Školarina magistarske studije:

Školarina za studijsku godinu (upis 2018/19) iznosi 1.800 €.

Uslovi plaćanja:

  • iznos školarine uplaćuje se kroz avansni dio školarine i ostatak u 8 jednakih mjesečnih rata na tekući račun Fakulteta,
  • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa imaju popust 10%,
  • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.

Studenti prilikom upisa studijske godine dobijaju kompletne nastavne materijale u elektronskoj formi na CD. Kompletni nastavni materijali su istaknuti i na web sajtu Fakulteta.

DatumRataIznos
Prilikom upisaI rata360€ (eura)
Od 1. do 10.septembar 2018II rata180€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2018III rata180€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2018IV rata180€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2018V rata180€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2019VI rata180€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2019VII rata180€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2019VIII rata180€ (eura)
Od 1. do 10. april 2019IX rata180€ (eura)

Uputstvo za popunjavanje uplatnice možete pogledati ovdje.

Uplate školarine za upis na postdiplomske studije Fakulteta za menadžment možete izvršiti na:

Prva Banka Crne Gore
Broj žiro–računa: 535 – 10659 – 15
Adresa: Šetalište pet Danica br.1, 83 340 Herceg Novi, Crna Gora
Telefon: +382 77 800 114

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.