Osnovne studije

Školarina za studijsku godinu (upis 2021/22) na I, II i III godini studija iznosi 1.300 €.

Uslovi plaćanja:

 • iznos školarine uplaćuje kroz avansni dio u iznosu 200€ i ostatak u 10 jednakih mjesečnih rata na tekući račun Fakulteta,
 • studenti koji se upišu u predupisnom roku do 11. juna 2021. g., ostvaruju popust 10%,
 • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa ostvaruju popust 10%,
 • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci,
 • kandidati koji posjeduju diplomu „Luča I“ oslobođeni su plaćanja školarine za prvu godinu studija, a kandidati koji posjeduju “Luča II“ plaćaju 50% školarine za prvu godinu studija.

Kompletni nastavni materijali su istaknuti na E-learn platformi Fakulteta.

Datum Rata Iznos
Prilikom upisa I rata 200€ (eura)
Od 1. do 10. septembar 2021. II rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2021. III rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2021. IV rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2021. V rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2022. VI rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2022. VII rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2022. VIII rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2022. IX rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. maja 2022. X rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. juna 2022. XI rata 110€ (eura)

Uputstvo za popunjavanje uplatnice možete pogledati ovdje.

Uplate školarine za upis na osnovne studije Fakulteta za menadžment možete izvršiti na:

Komercijalna Banka AD Podgorica
Broj žiro–računa: 525 – 3532 – 21
Adresa: Njegoševa 40, 85 340 Herceg Novi, Crna Gora
Telefon: +382 31 321 860

 

Postdiplomske specijalističke i magistarske studije

Školarina specijalističke studije:

Školarina za studijsku godinu (upis 2021/22) iznosi 1.300 €.

Uslovi plaćanja:

 • iznos školarine uplaćuje kroz avansni dio u iznosu 200€ i ostatak u 10 jednakih mjesečnih rata na tekući račun Fakulteta,
 • studenti koji se upišu u predupisnom roku do 11. juna 2021. g. ostvaruju popust 10%,
 • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.

Kompletni nastavni materijali su istaknuti na E-learn platformi Fakulteta.

Datum Rata Iznos
Prilikom upisa I rata 200€ (eura)
Od 1. do 10. septembar 2021. II rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2021. III rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2021. IV rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2021. V rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2022. VI rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2022. VII rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2022. VIII rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2022. IX rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. maja 2022. X rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. juna 2022. XI rata 110€ (eura)
Uputstvo za popunjavanje uplatnice možete pogledati ovdje.

Školarina magistarske studije:

Školarina za studijsku godinu (upis 2021/22) iznosi 1.350 €.

Uslovi plaćanja:

 • iznos školarine uplaćuje kroz avansni dio u iznosu 250€ i ostatak u 10 jednakih mjesečnih rata na tekući račun Fakulteta,
 • studenti koji se upišu u predupisnom roku do 11. juna 2021. g. ostvaruju popust 10%,
 • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.

Kompletni nastavni materijali su istaknuti na E-learn platformi Fakulteta.

Datum Rata Iznos
Prilikom upisa I rata 250€ (eura)
Od 1. do 10. septembar 2021. II rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2021. III rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2021. IV rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2021. V rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2022. VI rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2022. VII rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2022. VIII rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2022. IX rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. maja 2022. X rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. juna 2022. XI rata 110€ (eura)
Uputstvo za popunjavanje uplatnice možete pogledati ovdje.

Uplate školarine za upis na postdiplomske studije Fakulteta za menadžment možete izvršiti na:

Prva Banka Crne Gore
Broj žiro–računa: 535 – 10659 – 15
Adresa: Šetalište pet Danica br.1, 83 340 Herceg Novi, Crna Gora
Telefon: +382 77 800 114