Osnovne studije

Školarina za studijsku godinu (upis 2024/25) na I godini studija iznosi 1.450 €.

Uslovi plaćanja:

  • iznos školarine uplaćuje se kroz avansni dio u iznosu 250€ i ostatak u 8 jednakih mjesečnih rata na tekući račun Fakulteta,
  • studenti koji se upišu u predupisnom roku do 27. maja 2024. g., ostvaruju popust 10%,
  • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa ostvaruju popust 10%,
  • kandidati koji posjeduju diplomu „Luča I“ oslobođeni su plaćanja školarine za prvu godinu studija, a kandidati koji posjeduju “Luča II“ plaćaju 50% školarine za prvu godinu studija.

Kompletni nastavni materijali su istaknuti na E-learn platformi Fakulteta.

Datum Rata Iznos
Prilikom upisa I rata 250€ (eura)
Od 1. do 10. septembar 2024. II rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2024. III rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2024. IV rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2024. V rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2025. VI rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2025. VII rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2025. VIII rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2025. IX rata 150€ (eura)

Uputstvo za popunjavanje uplatnice možete pogledati ovdje.

Uplate školarine za upis na osnovne studije Fakulteta za menadžment možete izvršiti na:

NLB Banka AD Podgorica
Broj žiro–računa: 530-50126-82
Adresa: Trg Nikole Đurkovića bb, 85 340 Herceg Novi, Crna Gora
Telefon: +382 31 323 523


Postdiplomske specijalističke i master studije

Školarina specijalističke studije:

Školarina za studijsku godinu (upis 2024/25) iznosi 1.500 €.

Uslovi plaćanja:

  • iznos školarine uplaćuje se kroz avansni dio u iznosu 300€ i ostatak u 8 jednakih mjesečnih rata na tekući račun Fakulteta,
  • studenti koji se upišu u predupisnom roku do 27. maja 2024. g. ostvaruju popust 10%.

Kompletni nastavni materijali su istaknuti na E-learn platformi Fakulteta.

Datum Rata Iznos
Prilikom upisa I rata 300€ (eura)
Od 1. do 10. septembar 2024. II rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2024. III rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2024. IV rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2024. V rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2025. VI rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2025. VII rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2025. VIII rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2025. IX rata 150€ (eura)
Uputstvo za popunjavanje uplatnice možete pogledati ovdje.

Školarina master studije:

Školarina za studijsku godinu (upis 2024/25) iznosi 1.500 €.

Uslovi plaćanja:

  • iznos školarine uplaćuje se kroz avansni dio u iznosu 300€ i ostatak u 8 jednakih mjesečnih rata na tekući račun Fakulteta,
  • studenti koji se upišu u predupisnom roku do 27. maja 2024. g. ostvaruju popust 10%.

Kompletni nastavni materijali su istaknuti na E-learn platformi Fakulteta.

Datum Rata Iznos
Prilikom upisa I rata 300€ (eura)
Od 1. do 10. septembar 2024. II rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2024. III rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2024. IV rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2024. V rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2025. VI rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2025. VII rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2025. VIII rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2025. IX rata 150€ (eura)
Uputstvo za popunjavanje uplatnice možete pogledati ovdje.

Uplate školarine za upis na postdiplomske studije Fakulteta za menadžment možete izvršiti na:

NLB Banka AD Podgorica
Broj žiro–računa: 530-50126-82
Adresa: Trg Nikole Đurkovića bb, 85 340 Herceg Novi, Crna Gora
Telefon: +382 31 323 523