Irena Petrušić

Diplomirala je Engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, nakon čega je magistrirala na Institutu za strane jezike u Podgorici. Doktor je filoloških nauka, dugi niz godina predaje Poslovni engleski jezik na Fakultetu za menadžment, gdje trenutno vrši funkciju dekana Fakulteta.

 

 

Ivana Palikuća   

Master studije je završila na Filološkom Fakultetu u Beogradu 2008. godine, profesor je Ruskog jezika i književnosti. Takođe je nastavila usavršavanje jezika odlaskom u Rusiju na dvije godine. Osim što predaje ruski jezik na Fakultetima, takođe radi kao prevodilac za razne agencije i kao sudski tumač.

 

 

Milica Gajović

Diplomirala je Njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Dio specijalističkih studija pohađala je na Institutu za prevođenje Univerziteta u Beču, Austrija. U toku školovanja dodatno se usavršavala na brojim studijskim boravcima u Njemačkoj i Austriji u okviru više programa stipendiranja. Dobitnica je i nagrade Filozofskog fakulteta koja se godišnje dodjeljuje najboljim studentima. Radi kao profesorica njemačkog jezika u JSMŠ „Ivan Goran Kovačić“ u Herceg Novom.

 

Tanja Rotković

Diplomirala je Italijanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Dugogodišnje iskustvo u radu sa djecom i odraslima stekla je vodeći kurseve i radionice u Beogradu i Herceg Novom i radeći kao profesor italijanskog jezika u školama. Član je Udruženja profesora italijanskog jezika Crne Gore i aktivno sarađuje sa Ambasadom Republike Italije u Crnoj Gori. Učestvovala je u raznim nacionalnim i međunarodnim projektima kao i na italijanskim konkursima gdje su njeni učenici ostvarili zapažene rezultate i osvojili brojne nagrade.

 

Tamara Tomić

Diplomirani filolog skandinavskih jezika, studije je završila na Filološkom fakultetu u Beogradu. Već dugo godina radi u Institutu dr “Simo Milošević” kao stručni saradnik Marketinga i prodaje za skandinavsko tržiste (prevodilac). Tokom radne karijere vodila je kurseve norveškog jezika, bila angažovana u prevodilačkim agencijama i kao turistički vodič.

 

Onelsys Estrada Varona

Diplomirala je na Fakultetu za bibliotekologiju i informacione nauke (Universidad de La Habana), gdje je za izborni jezik odabrala španski. Predavala je španski jezik na Univerzitetu Havane šest godina, a nakon toga četiri godine na Univerzitetu Medicinskih nauka u Havani.