Irena Petrušić

Diplomirala je Engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, nakon čega je magistrirala na Institutu za strane jezike u Podgorici. Doktor je filoloških nauka, dugi niz godina predaje Poslovni engleski jezik na Fakultetu za menadžment, gdje trenutno vrši funkciju dekana Fakulteta.

 

 

Ivana Palikuća   

Master studije je završila na Filološkom Fakultetu u Beogradu 2008. godine, profesor je Ruskog jezika i književnosti. Takođe je nastavila usavršavanje jezika odlaskom u Rusiju na dvije godine. Osim što predaje ruski jezik na Fakultetima, takođe radi kao prevodilac za razne agencije i kao sudski tumač.

 

 

Milica Gajović

Diplomirala je Njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Dio specijalističkih studija pohađala je na Institutu za prevođenje Univerziteta u Beču, Austrija. U toku školovanja dodatno se usavršavala na brojim studijskim boravcima u Njemačkoj i Austriji u okviru više programa stipendiranja. Dobitnica je i nagrade Filozofskog fakulteta koja se godišnje dodjeljuje najboljim studentima. Radi kao profesorica njemačkog jezika u JSMŠ „Ivan Goran Kovačić“ u Herceg Novom.

 

Tamara Tomić

Diplomirani filolog skandinavskih jezika, studije je završila na Filološkom fakultetu u Beogradu. Već dugo godina radi u Institutu dr “Simo Milošević” kao stručni saradnik Marketinga i prodaje za skandinavsko tržiste (prevodilac). Tokom radne karijere vodila je kurseve norveškog jezika, bila angažovana u prevodilačkim agencijama i kao turistički vodič.

 

Miloš Avramović

Diplomirao je francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Kao stipendista Vlade Republike Francuske, magistrirao je i doktorirao francusku književnost XVII i XVIII vijeka na Univerzitetu u Turu. U toku doktorskih studija boravio je na Univerzitetu u Kalgariju u Kanadi i Univerzitetu Kalifornija Los Anđeles (UCLA) u Sjedinjenim Američkim Državama. Zaposlen je kao prevodilac i turistički vodič u kompaniji „Carine“ DOO, a kao profesor francuskog jezika angažovan je u Kreativnom centru „Avenir“ u Herceg Novom.

 

Gordana Bukejlović

Diplomirala je španski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Posle završenih studija odlazi u Dansku gdje završava školu danskog jezika i upisuje studije Menadžmenta na poslovnoj akademiji  ”Niels Brock” u Kopenhagenu.

Trenutno je angažovana kao profesor španskog jezika u Kreativnom centru ”Avenir” u Herceg Novom i kao predavač u danskoj turističkoj i obrazovno-informativnoj agenciji ”Deo” iz Kopenhagena.