Otvoren konkurs za Konrad Adenauer stipendije

Njemačka Fondacija Konrad Adenauer (KAS) dodjeljuje stipendije za studijsku 2024/25. godinu društveno i politički angažovanim i nadarenim studentima završnih godina fakulteta, postdiplomcima i doktorandima koji studiraju u Crnoj Gori.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija (od septembra 2024. godine) kao i postdiplomci i doktorandi. Donja granica prosjeka na studijama je 8.5. Neophodno je dobro znanje engleskog ili njemačkog jezika, a starosna granica kandidata je 30 godina. Kandidat ne smije biti u radnom odnosu.

Rok za podnošenje prijave je do 10. juna 2024. godine. Studenti koji budu izabrani u uži krug biće pozvani na razgovor (na crnogorskom i engleskom jeziku) sa članovima komisije za dodjelu stipendija.

Za studente koji budu prođu selekcioni proces biće obezbijeđena novčana podrška u iznosu od 150 eura mjesečno u trajanju od 10 mjeseci. Korisnici stipendije su obavezni da KAS-u dostavljaju dokaz o toku studija. U slučaju prekida studija, stipendisti su obavezani da izvrše povraćaj cjelokupnog iznosa novca. Pored finansijske podrške, stipendistima je omogućeno i pohađanje seminara i drugih aktivnosti u organizaciji KAS.

Potrebna dokumentacija (dostavlja se na crnogorskom jeziku, osim ako nije naznačeno drugačije):

 1. Popunjen prijavni formular (može se preuzeti u OVDJE)
 2. CV na engleskom jeziku
 3. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 4. Potvrda o položenim ispitima (za postdiplomske/doktorske studije dostavlja se fotokopija diplome sa osnovnih studija i uvjerenje o upisu postdiplomskih/doktorskih studija)
 5. Dvije akademske preporuke
 6. Jedna preporuka koja se odnosi na društveni ili politički angažman (preporuka iz stranke, NVO ili studentske organizacije – u zavisnosti od vrste angažovanja)
 7. Fotografija novijeg datuma (format za l.k. Ili pasoš)
 8. Ostale diplome, sertifikati – fotokopije

Zainteresovani kandidati svoju dokumentaciju mogu dostaviti do  10. juna 2024. lično ili poštom na adresu: Central Point – Arsenija Boljevića, ulaz br. 3, 81 000 Podgorica. Dostava dokumentacije elektronskim putem nije moguća, a nepotpuna dokumentacija kandidata se neće razmatrati. Preporuke moraju biti na memorandumu fakulteta i sa potpisom profesora.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani kandidati se mogu obratiti putem imejla na adresu: zoran.dabetic@kas.de ili putem telefona na brojeve: 020 246 215, 068 017 228.

Svi kandidati koji budu aplicirali za stipendiju biće obaviješteni o zvaničnim rezultatima konkursa najviše 20 dana nakon izbora. Kandidati se obavještavaju o rezultatima konkursa putem imejla i ne dostavljaju se pojedinačna obrazloženja zbog kojih kandidat nije primljen u program. Po završetku odabira novih stipendista, dokumentacija kandidata se čuva u Fondaciji najduže 3 mjeseca od izbora, a kandidat je može preuzeti lično ili mu, na zahtjev, može biti vraćena poštom.


Stipendije Slovačke Republike za akademsku 2024/25. godinu

Obavještavamo zainteresovane kandidate da je Ministarstvo prosvjete, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike raspisalo poziv za stipendiranje mobilnosti studenata osnovnih, master i doktorskih studija iz niza zemalja, među kojima je i Crna Gora, tokom akademske 2024/25. godine, na osnovu bilateralnog sporazuma o saradnji dvije države. Stipendije se odnose na studijske boravke u trajanju od 3 do 10 mjeseci, koji treba da budu realizovani u periodu od 15. septembra 2024. godine do 30. avgusta 2025. godine.

Stipendiju je moguće iskoristiti samo tokom definisanog perioda realizacije i ne može se odložiti za narednu akademsku godinu.Iznos stipendiranja predviđen za akademsku 2024/25. godinu je kako slijedi:

 • Za studente osnovnih i master studija: 620,00 EUR mjesečno;
 • Za studente doktorskih studija: 1.025,50 EUR mjesečno.

Procedura prijavljivanja i selekcije kandidataZainteresovani kandidati treba da dostave prijavni obrazac, koji se može preuzeti u nastavku teksta, ili sa SLJEDEĆEG LINKA, kao i prateću dokumentaciju, odnosno:

 • CV;
 • Motivaciono pismo;
 • Detaljan plan i program studijskog ili istraživačkog boravka;
 • Pozivno pismo ili pismo prihvatanja od strane institucije domaćina;
 • Kopiju pasoša;
 • Pisma preporuke:
 • za studente osnovnih i master studija: 2 pisma preporuke od strane profesora sa univerziteta koji je izdao transkripte ocjena;
 • za studente doktorskih studija: 1 pismo preporuke od strane mentora na izradi doktorata;
 • za studente osnovnih i master studija: transkript ocjena koji se odnosi na studije realizovane na matičnoj instituciji do trenutka apliciranja;
 • za studente doktorskih studija: listu publikacija koje su povezane sa programom istraživačkog boravka;
 • fotografija (3,4cm x 4cm) priložena uz sve primjerke prijavnog obrasca.

Kompletna dokumentacija mora biti na engleskom, slovačkom ili češkom jeziku. Kako je slovački (i češki) radni jezik institucija u Slovačkoj Republici, ukoliko kandidat nema znanje ovog jezika te podnosi prijavu na engleskom jeziku, neophodno je da u prijavnom obrascu naznači nivo poznavanja engleskog jezika (i po mogućnosti dostavi zvaničnu potvrdu o tome).

Dodatne informacije su dostupne ovdje.


Počeo konkurs za MEXT (Ministarstvo obrazovanja, sporta, nauke i tehnologije Vlade Japana) stipendije za 2024. godinu za studente iz Republike Srbije i studente iz Crne Gore.

Koristimo ovu priliku da Vas informišemo da je počeo konkurs za MEXT (Ministarstvo obrazovanja, sporta, nauke i tehnologije Vlade Japana) stipendije za 2024. godinu za studente iz Republike Srbije i studente iz Crne Gore.
Konkurs je otvoren do petka , 02. Juna 2023. godine 
U nastavku su instrukcije za prijavljivanje kandidata:
– STIPENDIJE ZA OSNOVNE STUDIJE U JAPANU:
Detaljne informacije o stipendiji, aplikaciju i ostala dokumenta preuzeti sa linka:
– STIPENDIJE ZA STUDENTE ISTRAŽIVAČE/POSTDIPLOMCE:
Detaljne informacije o stipendiji, aplikaciju i ostala dokumenta preuzeti sa linka:
Aplikacije poslati poštom ili donijeti na adresu: Ambasada Japana u Republici Srbiji, Trešnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd sa naznakom – PRIJAVA ZA MEXT 2024
Prilikom apliciranja dostaviti svu dokumentaciju koja je jeasno navedena u tabelama u dokumentima pod nazivom:
-Application Guidelines for Undergraduate Students (za osnovne studije) ili Application Guidelines for Research Students (za postdiplomske studije)
POSEBNE NAPOMENE:
– Zainteresovani kandidati treba pažljivo da pročitaju i slIJede instrukcije koje su za svaku od navedenih kategorija jasno istaknute u dokumentima pod nazivom: Application Guidelines for Undergraduate Students (za osnovne studije) odnosno Application Guidelines for Research Students (za postdiplomske studije);
– obje kategorije uključuju obavezno testiranje znanja engleskog i japanskog jezika;
– a osnovne studije će se, u zavisnosti od oblasti studiranja, obaviti testiranje znanja matematike, fizike, hemije ili biologije na engleskom jeziku.
– Aplikacije se ne mogu slati mejlom.
O mjestu i datumu održavanja testa kandidati će biti obaviješteni nakon završetka aplikacionog perioda.
Za dodatna pitanja MEXT 2024: culture@s1.mofa.go.jp

Objavljen poziv za postdoktorske stipendije u okviru Marija Sklodovska Kiri akcija za 2023. godinu

Postdoktorske stipendije za 2023. godinu u okviru Marija Sklodovska Kiri akcija imaju za cilj obezbjeđivanje podrške za jačanje kreativnog i inovativnog potencijala istraživača koji su završili doktorske studije, a koji žele da steknu nove vještine kroz napredno usavršavanje, internacionalnu, interdisciplinarnu i intersektorsku mobilnost. Finansiranje je dostupno istraživačima koji su spremni da nastave sa istraživačkim i inovacionim projektima u Evropi i širom svijeta, kako u akademskom tako i u neakademskom sektoru.

Postoje 2 vrste postdoktorskih stipendija:

 • Evropske postdoktorske stipendije – otvorene su za istraživače koji će mobilnost realizovati u Evropi sa ciljem nastavka svoje istraživačke karijere. Ove stipendije treba da se realizuju u državi članici EU ili državi pridruženoj programu Horizont Evropa i mogu trajati između 1 i 2 godine.
 • Globalne postdoktorske stipendije – obuhvataju finansiranje mobilnosti istraživača van Evrope. Stipendija traje od 2 do 3 godine, od kojih prvi period, u trajanju od 1 ili 2 godine, treba da bude u trećoj zemlji koja nije pridružena programu HE, nakon čega slijedi obavezna faza povratka u organizaciju sa sjedištem u državi članici EU ili državi pridruženoj programu Horizont Evropa u trajanju od godinu dana.

Poziv je otvoren do 13. septembra 2023. godine.

Više informacija dostupno ovdje.


Program bilateralnog stipendiranja studenata u Republici Slovačkoj

Ministarstvo prosvjete obavještava zainteresovane kandidate o bilateralnom stipendiranju za akademsku 2023/2024 godinu shodno bilateralnom sporazumu izmedju Ministarstva prosvjete, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike i Ministarstva prosvjete Crne Gore.

Prijava zainteresovanih kandidata za bilateralnu stipendiju za školsku 2023/2024 godinu kao i sve druge detaljnije informacije objavljene su na engleskom jeziku na sajtu Ministarstva prosvjete, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike: https://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-of-cooperation-for-20232024/

Na navedenoj stranici objavljeni su i podaci o finansijskom obezbjedjenju stipendista uključujući i vanredne situacije (na primjer u vezi sa širenjem COVID-19).

Takođe Vas informišemo o mogućnosti pojednostavljenog postupka izdavanja nacionalnih viza, koje se izdaju za boravak duži od tri mjeseca, ali ne duže od godinu dana. Više informacija možete naći na stranici: https://www.mzv.sk/web/en/visa-information/national-visa


Program stipendiranja Stefan Banach u Poljskoj u akademskoj 2023/2024 godini

Ministarstvo prosvjete obavještava zainteresovane kandidate o mogućnosti konkurisanja za Program stipendiranja Stefan Banach u Poljskoj u akademskoj 2023/2024 godini.

Program ima za cilj da podrži društveno-ekonomski razvoj zemalja u razvoju kroz podizanje nivoa znanja i obrazovanja u tim zemljama. Riječ je o zajedničkoj inicijativi poljskog Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva obrazovanja i nauke, kao i Nacionalne agencije akademske razmjene (NAWA) koja se sprovodi u okviru Programa poljske razvojne pomoći. Pokrovitelj Programa je Stefan Banach, istaknuti poljski matematičar, suosnivač škole za matematiku u LJvovu i odsjeka za matematiku – funkcionalna analiza.

Program nudi mogućnost master studija u oblasti inženjeringa, tehnike, poljoprivrede i prirodnih nauka na državnim univerzitetima.

Više informacija o programu i uslovima možete naći na sledećim linkovima:

Kandidati podnose prijave na poljskom ili engleskom jeziku putem NAWA ICT sistema:

Rok za prijavu: do 31. marta 2023. u 15.00 časova.