Počeo konkurs za MEXT (Ministarstvo obrazovanja, sporta, nauke i tehnologije Vlade Japana) stipendije za 2024. godinu za studente iz Republike Srbije i studente iz Crne Gore.

Koristimo ovu priliku da Vas informišemo da je počeo konkurs za MEXT (Ministarstvo obrazovanja, sporta, nauke i tehnologije Vlade Japana) stipendije za 2024. godinu za studente iz Republike Srbije i studente iz Crne Gore.
Konkurs je otvoren do petka , 02. Juna 2023. godine 
U nastavku su instrukcije za prijavljivanje kandidata:
– STIPENDIJE ZA OSNOVNE STUDIJE U JAPANU:
Detaljne informacije o stipendiji, aplikaciju i ostala dokumenta preuzeti sa linka:
– STIPENDIJE ZA STUDENTE ISTRAŽIVAČE/POSTDIPLOMCE:
Detaljne informacije o stipendiji, aplikaciju i ostala dokumenta preuzeti sa linka:
Aplikacije poslati poštom ili donijeti na adresu: Ambasada Japana u Republici Srbiji, Trešnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd sa naznakom – PRIJAVA ZA MEXT 2024
Prilikom apliciranja dostaviti svu dokumentaciju koja je jeasno navedena u tabelama u dokumentima pod nazivom:
-Application Guidelines for Undergraduate Students (za osnovne studije) ili Application Guidelines for Research Students (za postdiplomske studije)
POSEBNE NAPOMENE:
– Zainteresovani kandidati treba pažljivo da pročitaju i slIJede instrukcije koje su za svaku od navedenih kategorija jasno istaknute u dokumentima pod nazivom: Application Guidelines for Undergraduate Students (za osnovne studije) odnosno Application Guidelines for Research Students (za postdiplomske studije);
– obje kategorije uključuju obavezno testiranje znanja engleskog i japanskog jezika;
– a osnovne studije će se, u zavisnosti od oblasti studiranja, obaviti testiranje znanja matematike, fizike, hemije ili biologije na engleskom jeziku.
– Aplikacije se ne mogu slati mejlom.
O mjestu i datumu održavanja testa kandidati će biti obaviješteni nakon završetka aplikacionog perioda.
Za dodatna pitanja MEXT 2024: culture@s1.mofa.go.jp

Objavljen poziv za postdoktorske stipendije u okviru Marija Sklodovska Kiri akcija za 2023. godinu

Postdoktorske stipendije za 2023. godinu u okviru Marija Sklodovska Kiri akcija imaju za cilj obezbjeđivanje podrške za jačanje kreativnog i inovativnog potencijala istraživača koji su završili doktorske studije, a koji žele da steknu nove vještine kroz napredno usavršavanje, internacionalnu, interdisciplinarnu i intersektorsku mobilnost. Finansiranje je dostupno istraživačima koji su spremni da nastave sa istraživačkim i inovacionim projektima u Evropi i širom svijeta, kako u akademskom tako i u neakademskom sektoru.

Postoje 2 vrste postdoktorskih stipendija:

  • Evropske postdoktorske stipendije – otvorene su za istraživače koji će mobilnost realizovati u Evropi sa ciljem nastavka svoje istraživačke karijere. Ove stipendije treba da se realizuju u državi članici EU ili državi pridruženoj programu Horizont Evropa i mogu trajati između 1 i 2 godine.
  • Globalne postdoktorske stipendije – obuhvataju finansiranje mobilnosti istraživača van Evrope. Stipendija traje od 2 do 3 godine, od kojih prvi period, u trajanju od 1 ili 2 godine, treba da bude u trećoj zemlji koja nije pridružena programu HE, nakon čega slijedi obavezna faza povratka u organizaciju sa sjedištem u državi članici EU ili državi pridruženoj programu Horizont Evropa u trajanju od godinu dana.

Poziv je otvoren do 13. septembra 2023. godine.

Više informacija dostupno ovdje.


Program bilateralnog stipendiranja studenata u Republici Slovačkoj

Ministarstvo prosvjete obavještava zainteresovane kandidate o bilateralnom stipendiranju za akademsku 2023/2024 godinu shodno bilateralnom sporazumu izmedju Ministarstva prosvjete, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike i Ministarstva prosvjete Crne Gore.

Prijava zainteresovanih kandidata za bilateralnu stipendiju za školsku 2023/2024 godinu kao i sve druge detaljnije informacije objavljene su na engleskom jeziku na sajtu Ministarstva prosvjete, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike: https://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-of-cooperation-for-20232024/

Na navedenoj stranici objavljeni su i podaci o finansijskom obezbjedjenju stipendista uključujući i vanredne situacije (na primjer u vezi sa širenjem COVID-19).

Takođe Vas informišemo o mogućnosti pojednostavljenog postupka izdavanja nacionalnih viza, koje se izdaju za boravak duži od tri mjeseca, ali ne duže od godinu dana. Više informacija možete naći na stranici: https://www.mzv.sk/web/en/visa-information/national-visa


Program stipendiranja Stefan Banach u Poljskoj u akademskoj 2023/2024 godini

Ministarstvo prosvjete obavještava zainteresovane kandidate o mogućnosti konkurisanja za Program stipendiranja Stefan Banach u Poljskoj u akademskoj 2023/2024 godini.

Program ima za cilj da podrži društveno-ekonomski razvoj zemalja u razvoju kroz podizanje nivoa znanja i obrazovanja u tim zemljama. Riječ je o zajedničkoj inicijativi poljskog Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva obrazovanja i nauke, kao i Nacionalne agencije akademske razmjene (NAWA) koja se sprovodi u okviru Programa poljske razvojne pomoći. Pokrovitelj Programa je Stefan Banach, istaknuti poljski matematičar, suosnivač škole za matematiku u LJvovu i odsjeka za matematiku – funkcionalna analiza.

Program nudi mogućnost master studija u oblasti inženjeringa, tehnike, poljoprivrede i prirodnih nauka na državnim univerzitetima.

Više informacija o programu i uslovima možete naći na sledećim linkovima:

Kandidati podnose prijave na poljskom ili engleskom jeziku putem NAWA ICT sistema:

Rok za prijavu: do 31. marta 2023. u 15.00 časova.


Američke stipendije: Global UGRAD

Konkurs za Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) stipendiju otvoren je od 1. novembra 2022. do 15. decembra 2022. za studente osnovnih studija iz Crne Gore. Global UGRAD je jednosemestralni program razmjene u Sjedinjenim Državama koji u potpunosti finansira Vlada SAD, preko Ambasade SAD u Podgorici, a sprovodi organizacija World Learning.

Global UGRAD je program obrazovne i kulturne razmjene koji omogućava mladim liderima da iskuse američki obrazovni sistem i kulturu tokom jednog semestra provedenog na nekom od univerziteta u SAD. Više o samom programu i uslovima zainteresovani studenti mogu pronaći na internet stranici: https://me.usembassy.gov/global-ugrad/, a aplicirati isključivo on-line putem linka: https://webportalapp.com/sp/closed/ugrad_student_application_2023.

Svi studenti koji žele da apliciraju se ohrabruju da što prije traže dva pisma preporuke u skladu sa upustvima koje će naći u aplikacionom formularu, kao i poslednji dostupni transkript ocjena. Napomena: sistem se zatvara za apliciranje 15. decembra, što znači da neće biti moguće dodati tražena dokumenta u sistem naknadno. Studenti prve godine studija takođe se mogu prijaviti i priložiti transkript ocjena sa kraja srednje škole, kao i potvrdu o studiranju.  Oni koji budu pozvani na intervju, imaće priliku da naknadno prilože ažurirani transkript ocjena sa prevodom na engleski jezik, međutim inicijalna aplikacija mora da sadrži dva pisma preporuke i poslednji dostupni transkript kako bi bila uzeta u razmatranje.

Program je otvoren za studente koje ispunjavaju osnovne uslove programa: https://www.worldlearning.org/program-pages/global-ugrad/global-ugrad-students/ svih univerziteta u Crnoj Gori, uključujući sve studijske programe. Ove godine, imamo i dodatna Global UGRAD mjesta, tako da ohrabrujemo sve studente iz Crne Gore koji ispunjavaju uslove da se prijave!