Preliminarna prijava za prepis na osnovne akademske studije

    Želim da upišem studijski smjer:

    Uvjerenje o položenim ispitima


    U ovo polje priložite dokument skeniranog uvjerenja o položenim ispitima. Ako je uvjerenje na jednoj strani, možete da priložite kao sliku, a ako uvjerenje ima više strana, priložite ih u jednom PDF dokumentu.

    Ovim prihvatam da proces prijave nije u potpunosti završen, i da ću u tu svrhu naknadno na Fakultet dostaviti: uvjerenje o položenim ispitima (original); kopiju lične karte, uvjerenje o državljanstvu i kopiju pasoša (ako je u pitanju strani državljanin), 2 fotografije za indeks.