Alumni

ALUMNI FMHN

Alumni asocijacija Fakulteta za menadžment ima za cilj da okupi sve one koji su završili osnovne, specijalističke ili magistarske studije na Fakultetu za menadžment. Svrha ove asocijacije je povezivanje studenata, radi uspostavljanja saradnje i trajnih relacija između studenata, nastavnika Fakulteta, akademske i šire zajednice.

Ciljevi Alumni asocijacije su:

 • uspostavljanje i održavanje veza između Fakulteta za menadžment u Herceg Novom i njegovih studenata nakon završenih osnovnih ili postdiplomskih studija
 • povezivanje svršenih studenata kroz Alumni organizaciju
 • kreiranje baze podataka sa njihovim trenutnim statusom i uspostavljanje budućih poslovnih veza
 • uspostavljanje i jačanje veza između studenata, alumnija, kadra fakulteta i zajednice
 • razvoj institucije Fakulteta kroz jačanje Alumni FMHN
 • razvijanje saradnje između Fakultet za menadžment u Herceg Novom i preduzeća, organizacija i institucija u kojima rade nekadašnji studenti osnovnih i postdiplomskih studija Fakulteta za menadžment
 • unapređivanje naučnih, stručnih i praktičnih aktivnosti članova Alumni FMHN

 

Realizacija ciljeva:

 • izvještavanjem o djelatnostima Fakulteta za menadžment koje se tiču profesionalnog razvoja članstva
 • naučna i stručna saradnja sa drugim obrazovnim ustanovama i privrednim subjektima iz okruženja
 • organizacija okruglih stolova o privrednim problemima i realizacija programa iz područja ekonomije i srodnih nauka u saradnji sa članovima Alumni FMHN.
 • saradnja sa studentskim parlamentom i drugim zaposlenima na Fakultetu
 • ostale dogovorene pogodnosti kroz uspostavljenu saradnju sa drugim naučnim institucijama i privrednim subjektima
 • objavljivanje informacija o tekućim dešavanjima na sajtu Fakulteta

 

S obzirom na navedeno, pozivaju se svi diplomci osnovnih i postdiplomskih studija da pošalju  svoje podatke (obrazac možete preuzeti ovdje) radi umrežavanja sa kolegama i potencijalnim poslodavcima na e-mail: alumnifmhn@gmail.com

Mole se svi studenti koji nemaju e-mail nalog da isti otvore i dostave slijedeće informacije Fakultetu. E-mail nalog mozete otvoriti ovdje.

Pozicije zaposlenih članova Alumni FMHN

 

Red. br.Ime i PrezimeRadna pozicijaIme firme
1.        Anica ČernausHR AssistantAzmont Investment d.o.o., Herceg Novi
2.        Milica VučkovićLični asistent izvršnog direktoraAzmont Investment d.o.o., Herceg Novi
3.        Saša TomaševićDirektorBilans KS d.o.o., Herceg Novi
4.        Žarko VlaovićReferent u retailuCrnogorska Komercijalna Banka, Herceg Novi
5.        Grebović MarkoSaradnik u nastaviFakultet za poslovnu ekonomiju, Bar
6.        Ljiljana VrbnjakSavjetnik-kontrolor finansijaFond za zdravstveno osiguranje CG
7.        Radovan NenezićIzvršni direktorGrađevinska firma “ING CON”, Podgorica
8.        Dragana PolimacKnjigovođaGrađevinska firma “Sanicom”
9.    Vlado ĐukićDirektorHotel “Mimoza”, Tivat
10.    Matoš JulijanaŠef računovodstvaHunguest Hotel Sun Resort, Herceg Novi
11.    Trifun DedajićZamjenik šefa naplateJP Vodovod i kanalizacija, Herceg Novi
12.    Ljiljana ČenićRukovodilac službe RačunovodstvaJP Vodovod i kanalizacija, Herceg Novi
13.    Milan BajčetićŠef računovodstvaJU Centar za socijalni rad za Opštinu Herceg Novi
14.    Tamara VlaovićDirektorJU Centar za socijalni rad za Opštinu Herceg Novi
15.    Irena RadunovićZastupnik na prodajnoj mrežiLovćen osiguranje A.D., Podgorica
16.    Janez RožmarinPomoćnik izvršnog direktoraLovćen osiguranje A.D., Podgorica
17.    Alenka Jelić ĐurovićRukovodilac odjeljenja za obradu šteta filijale Podgorica i medjunardnih štetaLovćen osiguranje AD, Podgorica
18.    Dobrila OtovićIzvršni direktorLovćen- životna osiguranja AD, Podgorica
19.    Peković ŽeljkoSlužbenikMUP Nikšić
20.    Radović PetarSlužbenikMUP Herceg Novi
21.    Vesna Lagator PijevacRukovoditeljka Kancelarije za rodnu ravnopravnostPrijestonica Cetinje
22.    Aleksandra DapčevićSamostalna savjetnica za obrazovanje i izradu projekataPrijestonica Cetinje
23.    Maja ŠćepanovićŠalterski službenikPrva banka, HN
24.    Zoran ButulijaAgent prodajeRibnica Commerce
25.    Jasna MarkovićNovinarRTV Budva
26.    Samardžić DavorIzvršni direktorSampetrol d.o.o., Tivat
27.    Marija ĐurovićKancelarijski posloviTIMICOM, HN
28.    Aleksandar FemićCarinikUprava carina, HN
29.    Milovan MiljevićCarinski službenikUprava carina, HN
30.    Rajka KonjevićCarinski službenikUprava carina, HN
31.    Violeta MićunovićCarinik - saradnikUprava carina, HN
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.