Alumni asocijacija Fakulteta za menadžment ima za cilj da okupi sve one koji su završili osnovne, specijalističke ili magistarske studije na Fakultetu za menadžment. Svrha ove asocijacije je povezivanje studenata, radi uspostavljanja saradnje i trajnih relacija između studenata, nastavnika Fakulteta, akademske i šire zajednice.

Ciljevi Alumni asocijacije su:

 • uspostavljanje i održavanje veza između Fakulteta za menadžment u Herceg Novom i njegovih studenata nakon završenih osnovnih ili postdiplomskih studija
 • povezivanje svršenih studenata kroz Alumni organizaciju
 • kreiranje baze podataka sa njihovim trenutnim statusom i uspostavljanje budućih poslovnih veza
 • uspostavljanje i jačanje veza između studenata, alumnija, kadra fakulteta i zajednice
 • razvoj institucije Fakulteta kroz jačanje Alumni FMHN
 • razvijanje saradnje između Fakultet za menadžment u Herceg Novom i preduzeća, organizacija i institucija u kojima rade nekadašnji studenti osnovnih i postdiplomskih studija Fakulteta za menadžment
 • unapređivanje naučnih, stručnih i praktičnih aktivnosti članova Alumni FMHN

Realizacija ciljeva:

 • izvještavanjem o djelatnostima Fakulteta za menadžment koje se tiču profesionalnog razvoja članstva
 • naučna i stručna saradnja sa drugim obrazovnim ustanovama i privrednim subjektima iz okruženja
 • organizacija okruglih stolova o privrednim problemima i realizacija programa iz područja ekonomije i srodnih nauka u saradnji sa članovima Alumni FMHN.
 • saradnja sa studentskim parlamentom i drugim zaposlenima na Fakultetu
 • ostale dogovorene pogodnosti kroz uspostavljenu saradnju sa drugim naučnim institucijama i privrednim subjektima
 • objavljivanje informacija o tekućim dešavanjima na sajtu Fakulteta

S obzirom na navedeno, pozivaju se svi diplomci osnovnih i postdiplomskih studija da pošalju  svoje podatke (obrazac možete preuzeti ovdje) radi umrežavanja sa kolegama i potencijalnim poslodavcima na e-mail: alumnifmhn@gmail.com

Mole se svi studenti koji nemaju e-mail nalog da isti otvore i dostave slijedeće informacije Fakultetu. E-mail nalog mozete otvoriti ovdje.

Pozicije zaposlenih članova Alumni FMHN

Edit
Red. br. Ime i Prezime Radna pozicija Ime firme
1. Anica Černaus HR Assistant Azmont Investment d.o.o., Herceg Novi
2. Milica Vučković Lični asistent izvršnog direktora Azmont Investment d.o.o., Herceg Novi
3. Saša Tomašević Direktor Bilans KS d.o.o., Herceg Novi
4. Žarko Vlaović Referent u retailu Crnogorska Komercijalna Banka, Herceg Novi
5. Grebović Marko Saradnik u nastavi Fakultet za poslovnu ekonomiju, Bar
6. Ljiljana Vrbnjak Savjetnik-kontrolor finansija Fond za zdravstveno osiguranje CG
7. Radovan Nenezić Izvršni direktor Građevinska firma “ING CON”, Podgorica
8. Dragana Polimac Knjigovođa Građevinska firma “Sanicom”
9. Vlado Đukić Direktor Hotel “Mimoza”, Tivat
10. Matoš Julijana Šef računovodstva Hunguest Hotel Sun Resort, Herceg Novi
11. Trifun Dedajić Zamjenik šefa naplate JP Vodovod i kanalizacija, Herceg Novi
12. Ljiljana Čenić Rukovodilac službe Računovodstva JP Vodovod i kanalizacija, Herceg Novi
13. Milan Bajčetić Šef računovodstva JU Centar za socijalni rad za Opštinu Herceg Novi
14. Tamara Vlaović Direktor JU Centar za socijalni rad za Opštinu Herceg Novi
15. Irena Radunović Zastupnik na prodajnoj mreži Lovćen osiguranje A.D., Podgorica
16. Janez Rožmarin Pomoćnik izvršnog direktora Lovćen osiguranje A.D., Podgorica
17. Alenka Jelić Đurović Rukovodilac odjeljenja za obradu šteta filijale Podgorica i medjunardnih šteta Lovćen osiguranje AD, Podgorica
18. Dobrila Otović Izvršni direktor Lovćen- životna osiguranja AD, Podgorica
19. Peković Željko Službenik MUP Nikšić
20. Radović Petar Službenik MUP Herceg Novi
21. Vesna Lagator Pijevac Rukovoditeljka Kancelarije za rodnu ravnopravnost Prijestonica Cetinje
22. Aleksandra Dapčević Samostalna savjetnica za obrazovanje i izradu projekata Prijestonica Cetinje
23. Maja Šćepanović Šalterski službenik Prva banka, HN
24. Zoran Butulija Agent prodaje Ribnica Commerce
25. Jasna Marković Novinar RTV Budva
26. Samardžić Davor Izvršni direktor Sampetrol d.o.o., Tivat
27. Marija Đurović Kancelarijski poslovi TIMICOM, HN
28. Aleksandar Femić Carinik Uprava carina, HN
29. Milovan Miljević Carinski službenik Uprava carina, HN
30. Rajka Konjević Carinski službenik Uprava carina, HN
31. Violeta Mićunović Carinik – saradnik Uprava carina, HN