Doc. dr Irena PetrušićV.D. Dekan
+382 69 470 858
irta2@t-com.me
dekan@fm-hn.com
Prof. dr Nikša GrgurevićProdekan za nastavu
niksagrgurevic@t-com.me
prodekan@fm-hn.com
Mr Sanja SamardžićRukovodilac Studentske službe
+382 31 332 900
+382 68 551 640
studentskasluzba@fm-hn.com
fmhnstudentskasluzba@gmail.com
Studentska služba
+382 31 332 900
+382 68 050 021
studentskasluzba@fm-hn.com
fmhnstudentskasluzba@gmail.com
Studentski Parlament
+382 31 332 900
studentskiparlament@fm-hn.com
www.fm-hn.com/studenti/studentski-parlament
Bencom DOO – Društvo za računovodstvo, reviziju i poslovne usluge Herceg NoviSlužba za finansijsko-računovodstvene i pravne poslove
+382 31 331 860
office@bencomltd.com