Doc. dr Irena PetrušićV.D. Dekan
+382 67 304 741
irta2@t-com.me
dekan@fm-hn.com
Prof. dr Ivo ŽupanovićProdekan
ivozup@t-com.me
prodekan@fm-hn.com
Doc.dr Nikša GrgurevićProdekan
niksagrgurević@t-com.me
prodekan@fm-hn.com
mr Sanja PeruničićRukovodilac Studentske službe
+382 31 332 900
+382 68 551 640
studentskasluzba@fm-hn.com
fmhnstudentskasluzba@gmail.com
Danijela Komnenović Dragana SavićStudentska služba
+382 31 332 900
studentskasluzba@fm-hn.com
fmhnstudentskasluzba@gmail.com
Studentski Parlament
+382 31 332 900
studentskiparlament@fm-hn.com
https://www.fm-hn.com/studenti/studentski-parlament
Bencom DOO – Društvo za računovodstvo, reviziju i poslovne usluge Herceg NoviSlužba za finansijsko-računovodstvene i pravne poslove
+382 31 331 860