Rješenje o upisu u registar inovacionih djelatnosti Fakulteta za menadzment