Rješenje o izdavanju dopune licence za rad Fakultetu za menadžment, za akreditovani studijski program osnovnih i postdiplomskih studija

Rješenje o izdavanju dopune licence za rad za akademski postdiplomski magistarski studijski program “Poslovni menadžment”

Rješenje o izdavanju dopune licence za rad za akademski postdiplomski specijalistički studijski program “Poslovni menadžment”

Rješenje o izdavanju licence za rad Fakultetu za menadžment u Herceg Novom, za akreditovani studijski program “Menadžment”