Rješenje o izdavanju licence za rad Fakultetu za menadžment u Herceg Novom, za akreditovani studijski program “Menadžment”

Rješenje o izdavanju dopune licence za rad za studijski program akademskih osnovnih i postdiplomskih studija

Rješenje o izdavanju dopune licence za rad za postdiplomski akademski specijalistički studijski program “Poslovni menadžment”

Rješenje o izdavanju dopune licence za rad za postdiplomski akademski master studijski program “Poslovni menadžment”

Rješenje o izdavanju dopune licence za rad za postdiplomski akademski magistarski studijski program “Poslovni menadžment”