Centar za informatiku

Molimo popunite online prijavu i bićete kontaktirani u najkraćem mogućem roku.

  Kursevi: (odaberite kurs koji želite pohađati)

  Osnovni informatički kursevi:

  CAD-CAM kursevi:

  Kursevi programiranja:

  Java:

  C++

  Grafički dizajn:

  Opšti podaci:

  Student FMHN:

  [cta_recaptcha* cta_recaptcha]