Institut Konfucije na Univerzitetu Crne Gore od septembra 2017. godine organizuje kurseve kineskog jezika u Herceg Novom na Fakultetu za menadžment. Učešće na kursevima je besplatno za učenike srednjih škola i studente, dok cijena kursa za zaposlene iznosi 100 eura po kursu.

Nakon tromjesečnog kursa u zimskom, kao i tromjesečnog kursa u ljetnjem semestru, polaznici imaju mogućnost da polažu nacionalne standardizovane testove kineskog jezika – HSK, koji se ocjenjuju u Pekingu, odsjeku u Ministarstvu prosvjete – Hanban, pa su kao takvi priznati ne samo u Kini, nego širom svijeta.

Brojne su mogućnosti za usavršavanje:

  • Svakog ljeta Institut Konfucije šalje do 20 učenika starosne dobi od 15 do 30 godina na dvije nedelje u Kinu, kako bi u okviru Ljetnjeg kampa produbili svoja znanja o kineskom jeziku i kineskoj kulturi. Takođe se posjećuju gradovi Peking i Čangša.
  • Institut Konfucije, koristeći maksimalno svoje prednosti, organizuje bogate i raznovrsne kulturno-obrazovne aktivnosti. Svake godine Institut je domaćin velikim kineskim umjetničkim trupama i do sada su koncerti održani u Crnogorskom Narodnom pozorištu, Kulturno-informativnom centru „Budo Tomović“, Gimnaziji „Slobodan Škerović“. Postoji mogućnost da i Herceg Novi bude domaćin jedne ovakve manifestacije.
  • Brojne su mogućnosti za usavršavanje crnogorskih građana u Kini, polugodišnje i godišnje stipendije za usavršavanje kineskog jezika, postdiplomske i doktorske stipendije itd.

Na vebsajtu Instituta Konfucije možete se upoznati sa njihovim bogatim i brojnim aktivnostima:

http://www.ucg.ac.me/rektorat/konfucije

Broj studenata koji može pohađati kurs kineskog jezika je ograničen. Prijave za kurs možete izvršiti putem e-maila: fmhnstudentskasluzba@gmail.com ili telefona +382 31 332 900.


Završen HSK1 i HSK2 test kineskog jezika

Institutu Konfucije na Univerzitetu Crne Gore je u saradnji sa Fakultetom za menadžment upješno realizovao polaganje HSK 1 i HSK 2 testa kineskog jezika u Herceg Novom dana 10.06.2018. godine.


Završen HSKK test kineskog jezika

HSKK (Usmeni test kineskog jezika) uspješno je završen na Institutu Konfucije na Univerzitetu Crne Gore. Test je realizovan u Podgorici i Herceg Novom (Fakultet za menadžment) u isto vrijeme. Ovo je prvi put da je HSKK test organizovan u Herceg Novom.

Od osnivanja IK na UCG, entuzijazam studenata da uče kineski je u velikoj mjeri povećan, broj kandidata koji se prijavljuju za HSKK test takođe raste. IK nastoji da podstakne interesovanje učenika za učenje kineskog jezika i motiviše ih da postignu visoke bodove kroz naporan rad.

Institut stremi ka tome da razvije sve više i više izuzetnih učenika i ljubitelja kineskog jezika kako bi izgradili jezični i kulturni most za inicijativu “Pojas i put”, koji je započeo IK.

Više informacija možete pogledati na sajtu Instituta Konfucije.