Osnovne studije – Prva godina

Pravo upisa:

Pravo upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija imaju kandidati sa završenim četvorogodišnjim obrazovanjem kao i kandidati koji se prepisuju sa drugog fakulteta/više škole. Upis će se vršiti svakim radnim danom u studentskoj službi Fakulteta u periodu od 10 do 14h u sledećim upisnim rokovima: I rok od 19. do 30 juna 2017. godine, II rok od 03. do 14. jula 2017. godine i III rok od 15. do 31. avgusta 2017. godine. Kandidat je dužan da za upis podnese prijavu (dobija se na Fakultetu) i priloži sljedeća dokumenta:

 • Original ili ovjerene fotokopije svjedočanstava svih razreda srednje škole,
 • Original ili ovjerenu fotokopiju diplome srednje škole,
 • Kopija lične karte, kao i original ili ovjerena kopija diplome „Luča I“ ili „Luča II“ ili njoj ekvivalentne diplome (ukoliko ih posjeduje),
 • Uvjerenje o državljanstvu i kopija pasoša (ako je u pitanju strani državljanin),
 • 2 fotografije za indeks dimenzije 4×6,
 • INDEX (Fakulteta za menadžment u Herceg Novom), uplatiti 5,00€ na žiro – račun Fakulteta (525 – 3532 – 21 Komercijalna banka A.D. Budva) sa uplatnicom doći u studentsku službu Fakulteta.
 

Prijavni list za upis u I godinu studija možete pogledati ovdje.

Nastavni plan I godine studija možete pogledati ovdje.

Potrebna dokumenta za studente koji se prepisuju sa drugih fakulteta:

 • Uvjerenje o položenim ispitima (prve dvije godine studija),
 • Kopija  lične karte,
 • Uvjerenje o državljanstvu i kopija pasoša (ako je u pitanju strani državljanin),
 • 2 fotografije za indeks dimenzije 4×6,
 • INDEX (Fakulteta za menadžment u Herceg Novom), uplatiti 5,00€ na žiro – račun Fakulteta (525 – 3532 – 21 Komercijalna banka A.D. Budva) sa uplatnicom doći u studentsku  službu Fakultet.

Napomena: Studenti koji se upisuju u I godinu, kao i studenti koji se prepisuju sa drugih fakulteta školarinu plaćaju na način prikazan u nastavku.

Školarina :

Školarina za svaku studijsku godinu osnovnih akademskih studija iznosi 1.450 €.

Način plaćanja:

  • iznos školarine uplaćuje se kroz avansni dio školarine i ostatak u 8 jednakih mjesečnih rata na tekući račun fakulteta,
  • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa imaju popust 10%,
  • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.

Povoljnosti za  studente sa najboljim prosjekom:

  • kandidati koji posjeduju diplomu „Luča I“ oslobođeni su plaćanja školarine za prvu godinu studija,
  • kandidati koji posjeduju “Luča II“ plaćaju 50% školarine za prvu godinu studija.

Studenti prilikom upisa studijske godine dobijaju kompletne nastavne materijale u elektronskoj formi na CD. Kompletni nastavni materijali su istaknuti i na web sajtu Fakulteta.

DatumRataIznos
Prilikom upisaI rata250€ (eura)
Od 1. do 10.septembar 2017II rata150€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2017III rata150€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2017IV rata150€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2017V rata150€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2018VI rata150€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2018VII rata150€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2018VIII rata150€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2018IX rata150€ (eura)

UPLATE ŠKOLARINE ZA UPIS NA OSNOVNE STUDIJE FM HN IZVRŠITI NA:

KOMERCIJALNA BANKA BUDVA
Broj žiro – računa: 525 – 3532 – 21

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.