Kroz neposredan rad u malim grupama i uz visoku tehnološku podršku, potrebna znanja pruža tim vrhunskih stručnjaka iz zemlje i inostranstva. Nastava se obavlja na našem jeziku, a iz pojedinih predmeta, za one studente koji to žele i na engleskom i italijanskom.

Nastavu izvode:

Doc. dr Irena Petrušić - Dekan
Doc. dr Irena Petrušić - Dekan

Prof. dr Ivo Županović - Prodekan za nastavu
Prof. dr Ivo Županović - Prodekan za nastavu

Doc. dr Nikša Grgurević - Prodekan za nastavu
Doc. dr Nikša Grgurević - Prodekan za nastavu

Prof. dr Dragan Bulatović
Prof. dr Dragan Bulatović

Prof. dr Siniša Kusovac
Prof. dr Siniša Kusovac

Prof. dr Vlado G. Vukasović
Prof. dr Vlado G. Vukasović

Prof. dr Danijela Milošević
Prof. dr Danijela Milošević

Prof. dr Dragan Klarić
Prof. dr Dragan Klarić

Doc. dr Vasilije Kostić
Doc. dr Vasilije Kostić

Doc.dr Jovana Jovanović
Doc.dr Jovana Jovanović

Doc. dr Milo Lučić
Doc. dr Milo Lučić

Dr Luka Uskoković
Dr Luka Uskoković

Mr Svetlana Šljivančanin
Mr Svetlana Šljivančanin

Mr Marko Radojičić
Mr Marko Radojičić

Mr Dragan Radović
Mr Dragan Radović

Mr Duško Milanović
Mr Duško Milanović

Mr Vanja Jeknić
Mr Vanja Jeknić

Mr Nataša Lučić
Mr Nataša Lučić

 • Prof. dr Ljubiša Adamović, Beograd, Florida
 • Prof. dr Milivoj Klarin, Beograd
 • Prof. dr Ryszard Lawniczak, Poznan
 • Prof. dr Giuseppe Sancetta, Rim
 • Prof. dr Vincenzo Sangiugni, Rim
 • Prof. dr Jan Sadlak, Pariz
 • Prof. dr Borislav Ivošević
 • Prof. dr Dragana Radojičić
 • Prof. dr Radenko Purić
 • Prof. dr Miodrag Vuković
 • Prof. dr Milan Obradović
 • Prof. dr Mitar Lutovac
 • Doc. dr Srđa Božović
 • Doc. dr Jovan Spaić
 • Doc. dr Goran Knežević
 • dr Brandon Ahearn, Ženeva
 • mr Dijana Dragišić
 • mr Zoran Kovačević
 • mr Sanja Peruničić
 • mr Mira Jovanović
 • mr Nevenka Nikolić
 • mr Slobodan Slavić
 • Dragana Savić, dipl.ecc. postdipl.
 • Milena Ivanović, dipl.ecc. postdipl.
 • Ivana Nikolić Dinić, dipl.ing.arh., postdipl.
 • Draško Trninić, dipl.ecc, postdipl.
 • Krsto Spaić, dipl.ecc. postdipl.
 • Milena Ilić, dipl.pravn, postdipl.