Nastavni kadar

//Nastavni kadar
Nastavni kadar2018-11-05T15:09:57+00:00

Kroz neposredan rad u malim grupama i uz visoku tehnološku podršku, potrebna znanja pruža tim vrhunskih stručnjaka iz zemlje i inostranstva. Nastava se obavlja na našem jeziku, a iz pojedinih predmeta, za one studente koji to žele i na engleskom i italijanskom.

Nastavu izvode:

Prof. dr Ivo Županović
Prof. dr Ivo Županović

Prof. dr Dragan Bulatović
Prof. dr Dragan Bulatović

Prof. dr Siniša Kusovac
Prof. dr Siniša Kusovac

Prof. dr Vlado G. Vukasović
Prof. dr Vlado G. Vukasović

Prof. dr Danijela Milošević
Prof. dr Danijela Milošević

Prof. dr Dragan Klarić
Prof. dr Dragan Klarić

Prof. dr David Petrović
Prof. dr David Petrović

Prof.dr Sreten Grebović
Prof.dr Sreten Grebović

Doc. dr Vasilije Kostić
Doc. dr Vasilije Kostić

Doc. dr Nikša Grgurević
Doc. dr Nikša Grgurević

Doc.dr Jovana Jovanović
Doc.dr Jovana Jovanović

Doc. dr Milo Lučić
Doc. dr Milo Lučić

Doc. dr Marija Pirović
Doc. dr Marija Pirović

mr Svetlana Šljivančanin
mr Svetlana Šljivančanin

mr Janez Rožmarin
mr Janez Rožmarin

mr Marko Radojičić
mr Marko Radojičić

mr Dragan Radović
mr Dragan Radović

mr Zorka Milić
mr Zorka Milić

mr Duško Milanović
mr Duško Milanović

mr Vanja Jeknić
mr Vanja Jeknić

mr Luka Uskoković
mr Luka Uskoković

 • Prof. dr Ljubiša Adamović, Beograd, Florida
 • Prof. dr Sonja Bjeletić
 • Prof. dr Borislav Ivošević
 • Prof. dr Dragana Radojičić
 • Prof. dr Milenko Popović
 • Prof. dr Milivoj Klarin, Beograd
 • Prof. dr Ljiljana Jovković
 • Prof. dr Jan Sadlak, Ženeva
 • Prof. dr Ryszard Lawniczak, Poznan
 • Prof. dr Giuseppe Sancetta, Rim
 • Prof. dr Vincenzo Sangiugni, Rim
 • Prof. dr Radenko Purić
 • Prof. dr Mitar Lutovac
 • Prof. dr Miodrag Vuković
 • Prof. dr Zvonko Pavličić
 • Doc. dr Srđa Božović
 • Doc. dr Irena Bilafer
 • Doc. dr Jovan Spaić
 • Doc. dr Goran Knežević
 • dr Brandon Ahearn, Ženeva
 • mr Dijana Dragišić
 • mr Zoran Kovačević
 • mr Miljana Erić
 • mr Zoran Lalović
 • mr Marko Petričević
 • mr Sanja Peruničić
 • mr Suzana Đukić
 • mr Tamara Vukašinović
 • mr Mira Jovanović
 • mr Nevenka Nikolić
 • Draško Trninić, dipl.ecc, postdipl.
 • Stevo Lazarević, dipl.ecc, postdipl.
 • Krsto Spaić, dipl.ecc. postdipl.
 • Dragana Savić, dipl.ecc. postdipl.
 • Violeta Matejić, dipl.ecc. postdipl.
 • Milena Ilić, dipl.pravn, postdipl.
 • Elvis Mustajbašić, dipl.pravn,postdipl.
 • Angelina Veljković, dipl.ecc., postdipl.
 • Danijel Milićević, dipl.ecc., postdipl.
 • Momir Dragićević, dipl.filoz., postdipl.