Nastavni kadar

 

Kroz neposredan rad u malim grupama i uz visoku tehnološku podršku, potrebna znanja pruža tim vrhunskih stručnjaka iz zemlje i inostranstva. Nastava se obavlja na našem jeziku, a iz pojedinih predmeta, za one studente koji to žele i na engleskom i italijanskom.

 

Nastavu izvode:Prof. dr Sonja Pravilović

CV: download


Prof. dr Siniša Kusovac

CV: download


Prof. dr David Petrović

CV: download


Prof. dr Danijela Milošević

CV: download


Prof. dr Ivo Županović

CV: download


Prof.dr Sreten Grebović

CV: download


Prof. dr Vlado G. Vukasović

CV: download


Prof. dr Dragan Klarić

CV: download


Doc. dr Vasilije Kostić

CV: download


Doc. dr Milo Lučić

CV: download


Prof. dr Dragan Bulatović

CV: download


Doc. dr Marija Pirović

CV: download


Doc. dr Nikša Grgurević

CV: download


mr Janez Rožmarin

CV: download


mr Svetlana Šljivančanin

CV: download


mr Zorka Milić

CV: download


mr Marko Radojičić

CV: download


mr Dragan Radović

CV: download


mr Luka Uskoković

CV: download


mr Vanja Vukasinovic

CV: download


postdipl. Duško Milanović

CV: download

Prof. dr Ljubiša Adamović, Beograd, Florida
Prof. dr Sonja Bjeletić
Prof. dr Borislav Ivošević
Prof. dr Dragana Radojičić
Prof. dr Milenko Popović
Prof. dr Milivoj Klarin, Beograd
Prof. dr Ljiljana Jovković
Prof. dr Ryszard Lawniczak, Poznan
Prof. dr Giuseppe Sancetta, Rim
Prof. dr Vincenzo Sangiugni, Rim
Prof. dr Radenko Purić
Prof. dr Radenko Purić
Prof. dr Mitar Lutovac
Doc. dr Srđa Božović
Doc. dr Jovan Spaić
Doc. dr Tripko Draganić
Doc. dr Goran Knežević
Doc. dr Irena Bilafer
Doc. dr Jovana Jovanović
dr Brandon Ahearn, Ženeva
 
mr Dijana Dragišić
mr Zoran Kovačević
mr Miljana Erić
mr Zoran Lalović
mr Marko Petričević
mr Sanja Peruničić
mr Suzana Đukić
mr Tamara Vukašinović
 
Draško Trninić, dipl.ecc, postdipl.
Stevo Lazarević, dipl.ecc, postdipl.
Krsto Spaić, dipl.ecc. postdipl.
Violeta Matejić, dipl.ecc. postdipl.
Milena Ilić, dipl.pravn, postdipl.
Elvis Mustajbašić, dipl.pravn,postdipl.
Angelina Veljković, dipl.ecc., postdipl.
Danijel Milićević, dipl.ecc., postdipl.
Momir Dragićević, dipl.filoz., postdipl.

 

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.