Preporuke

 

 Sa zadovoljstvom vam čestitam na inicijativi da kreirate tako izuzetan Fakultet koji će odgovoriti mnogobrojnim zahtjevima. Po mom mišljenju, zasnovanom na mom internacionalnom predavačkom iskustvu, predloženi Studijski programi, su dizajnirani u skladu sa internacionalnim standardima. Korišćenje ECTS sistema je takodje potvrda primjene zahtjeva Bolonjskog Procesa. Imate punu podršku moje institucije i mene lično za jedan tako dragocjen projekat, kao i spremnost za saradnju.

Prof. Dr Riczard Lawniczak, Rektor Univerziteta Ekonomije – Poznan

 
 

 Predloženi kurikulum za prve dvije godine sa četiri Studijska programa na trećoj godini je veoma dobro koncipiran i daje studentima teorijska, kao i praktična znanja i vještine u specifičnim oblastima menadžmenta u skladu sa najvišim medjunarodnim standardima. Uvjeravam Vas da ćemo moja institucija i ja dati doprinos u predavačkim i istraživačkim aktivnostima Fakulteta za menadžment u Herceg Novom, kao i doprinos njegovom razvoju.

Prof. Dr Giuseppe Sancetta Univerzitet „La Sapienza“, Rim, Italija

 

 

 Nastavni planovi i programi su kvalitetni i savremeni, metodološki dobro dizajnirani obezbjeđujući relevantno znanje u navedenim oblastima. Kurikulumi su u skladu sa Bolonjskom konvencijom i daju svršenim studentima mogućnost zapošljavanja u zemlji i u inostranstvu.

Prof. dr Vincenzo Sanguigni Univerzitet „La Sapienza“, Rim, Italija

 

 

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.