“Sa zadovoljstvom vam čestitam na inicijativi da kreirate tako izuzetan Fakultet koji će odgovoriti mnogobrojnim zahtjevima. Po mom mišljenju, zasnovanom na mom internacionalnom predavačkom iskustvu, predloženi Studijski programi, su dizajnirani u skladu sa internacionalnim standardima. Korišćenje ECTS sistema je takodje potvrda primjene zahtjeva Bolonjskog Procesa. Imate punu podršku moje institucije i mene lično za jedan tako dragocjen projekat, kao i spremnost za saradnju.”

Prof. Dr Riczard Lawniczak, Rektor Ekonomskog Univerziteta, Poznan, Poljska

“Predloženi kurikulum za prve dvije godine sa četiri Studijska programa na trećoj godini je veoma dobro koncipiran i daje studentima teorijska, kao i praktična znanja i vještine u specifičnim oblastima menadžmenta u skladu sa najvišim medjunarodnim standardima. Uvjeravam Vas da ćemo moja institucija i ja dati doprinos u predavačkim i istraživačkim aktivnostima Fakulteta za menadžment u Herceg Novom, kao i doprinos njegovom razvoju.”

Prof. Dr Giuseppe Sancetta, Univerzitet „La Sapienza“, Rim, Italija

“Nastavni planovi i programi su kvalitetni i savremeni, metodološki dobro dizajnirani obezbjeđujući relevantno znanje u navedenim oblastima. Kurikulumi su u skladu sa Bolonjskom konvencijom i daju svršenim studentima mogućnost zapošljavanja u zemlji i u inostranstvu.”

Prof. dr Vincenzo Sanguigni, Univerzitet „La Sapienza“, Rim, Italija