Nastavni plan master studija možete pogledati ovdje.

Upis

Upis na postdiplomske master studije Fakulteta za menadžment u Herceg Novom vršiće se u sledećim upisnim rokovima: I rok od 17. do 28. juna, II rok od 01. do 12. jula i III rok od 16. do 30. avgusta 2024. godine. Upis će se obavljati svakim radnim danom u vremenu od 10h do 14h u Studentskoj službi Fakulteta.

Pravo upisa

Pravo upisa na postdiplomske master studije Fakulteta za menadžment u Herceg Novom, u dvogodišnjem trajanju sa 120 ECTS kredita, imaju kandidati koji su završili osnovne akademske studije, odnosno kandidati čije se školovanje može vrednovati sa 180 ECTS kredita (trogodišnje studije).

Diploma o završenim postdiplomskim akademskim specijalističkim studijama (60 ECTS) priznaje se za upis na drugu godinu Master studija, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Upis i studiranje se vrši u skladu  sa pravilima studiranja na postdiplomskim studijama Fakulteta za menadžment u Herceg Novom.

Dokumenta za upis

Dokumenta koja su potrebna da bi se kandidat upisao na postdiplomske master akademske studije Fakulteta za menadžment su:

  • Diploma o završenim osnovnim/specijalističkim akademskim studijama (original ili ovjerena fotokopija),
  • Kopija lične karte,
  • Uvjerenje o državljanstvu i kopija pasoša (ako je u pitanju strani državljanin),
  • 2 fotografije za indeks dimenzije 4×6,
  • Uplatnica za indeks u iznosu 10,00€ na žiro-račun 530-50126-82 (NLB Banka AD Podgorica), koji izdaje Fakultet za menadžment Herceg Novi.

Prijavni list možete preuzeti:


Školarina

Školarina za studijsku 2024/2025. godinu iznosi 1.500 €.

Uslovi plaćanja:

  • iznos školarine se uplaćuje kroz avansni dio u iznosu 300€ i ostatak u 8 jednakih mjesečnih rata na tekući račun Fakulteta;
  • studenti koji se upišu u predupisnom roku do 27. maja 2024. g., ostvaruju popust 10%,
  • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa ostvaruju pravo na popust 10%.

Kompletni nastavni materijali su istaknuti na e-Learn platformi Fakulteta.

Datum Rata Iznos
Prilikom upisa I rata 300€ (eura)
Od 1. do 10. septembar 2024. II rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2024. III rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2024. IV rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2024. V rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2025. VI rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2025. VII rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2025. VIII rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2025. IX rata 150€ (eura)

Uputstvo za popunjavanje uplatnice možete pogledati ovdje.

UPLATE ŠKOLARINE ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE STUDIJE IZVRŠITI NA:

NLB Banka AD Podgorica
Broj žiro–računa: 530-50126-82

DIPLOMA

Nakon završetka master akademskih studija iz Poslovnog menadžmenta stiče se DIPLOMA MASTER NAUKA (M.Sci).