Centar za informatiku

U skladu sa interesovanjem studenata i građanstva, početkom 2018. godine pri Fakultetu za menadžment Herceg Novi, osnovani su Centar za strane jezike i Centar za informatiku. Djelatnost Centra za informatiku sadrži obuku polaznika putem kurseva različitih nivoa obrazovanja zavisno od nivoa znanja polaznika:

  • Internet, Windows, Outlook – osnovni kurs
  • ECDL – osnovni i napredni kurs
  • Microst Office (Word, Excel, Access. Power Point) – osnovni i napredni kurs
  • AUTOCAD,
  • Adobe Photoshop,
  • Programski jezici,
  • Latex,
  • Web design i drugi kursevi.

 

Centar za informatiku Fakulteta za menadžment vam omogućava pohađanje grupnih i individualnih kurseva različitih nivoa obrazovanja. Kursevi su namjenjeni onima koji tek započinju usvajanje znanja iz informacionih tehnologija ali i onima koji žele da unaprijede ličnu efikasnost na poslu i u svakodnevnom životu. 

Kroz kurseve svih nivoa i vrsta, vodiće vas nastavnici sa bogatim iskustvom i spremnošću da vam, u svakom trenutku, olakšaju i uljepšaju proces učenja u savremeno opremljenoj računarskoj učionici. Kurs obuhvata 30 školskih časova, po cijeni od 200 eura. Studenti Fakulteta za menadžment mogu pohađati kurs po cijeni od 50%, tj. 100 eura. Moguća je uplata u više rata.
Za sve dodatne informacije i prijave za kurs kontaktirajte Studentsku službu putem telefona 031/332-900 ili putem e-maila: fmhnstudentskasluzba@gmail.com.

Žiro-račun za uplate: 525-000000000668471 (Komercijalna Banka AD Budva)

Informativni flajer možete pogledati ovdje.


 

Informacije o ECDL kursu (European Computer Driving License)

Kao akreditovani međunarodni centar za obuku i testiranje, ovlašćen od  strane ECDL (European Computer Driving License) fondacije, Fakultet za menadžment Herceg Novi predano radi na (opštoj) informatičnosti svojih polaznika kao i građanstva uopšte.

S tim u vezi sa zadovoljstvom Vas obavještavamo o činjenici da je Fakultet za menadžment u Herceg Novom, od 2/10/2017 postao akreditovani centar za obuku i rad na računaru po sistemu ECDL.

ECDL unapređuje pojedinačna znanja o informacionim tehnologijama, daje respektabilne računarske vještine, unapređuje ličnu efikasnost na poslu i u svakodnevnom životu i obezbjeđuje internacionalno priznatu kvalifikaciju za poznavanje vještina rada na računaru predstavljajući sistem sertifikacije znanja iz oblasti IT-a, koji priznaje više od 160 zemalja svijeta.

Primjenom ECDL-a, nastavni program Fakulteta za menadžment Herceg Novi obuhvata softverske programe koji se najčešce koriste u svakodnevnom radu po najnovijoj verziji ECDL Syllabusa 4.0.

U savremeno opremljenoj, kompjuterizovanoj učionici polaznike obučavaju i testiraju sertifikovani predavači po ECDL programu sastavljenom od četiri modula:

 

Za realizaciju kursa potrebno je oformljivanje grupe od minimum 10 polaznika. Polaganje modula se zakazuje u terminu koji odgovara kandidatima, a nakon uspješno položenog ispita kadidati dobijaju ECDL indeks i sertifikat.

Kurs obuhvata 30 školskih časova, po cijeni od 240 eura za sva 4 modula. Studenti Fakulteta za menadžment mogu pohađati kurs po cijeni od 50%, tj. 120 eura. Moguća je uplata u više rata.

Napomena: Studenti Fakulteta za menadžment koji od školske 2017/2018 godine slušaju i polože ispit iz predmeta Informacione tehnologije u menadžmentu sa ocjenom A (odličan), B (vrlodobar) i C (dobar) imaju pravo da apliciraju za dobijanje ECDL indeksa i sertifikata, s obzirom da su predavanja i vježbe organizovana po uputstvima ECDL i to po cijeni od 80 eura.

Uplate za učešće na ECDL kursu se vrše na žiro-račun Komercijalne banke AD Budva: 525-000000000653630.

Prijava na telefon: +382 (0)31 332 900

E-mail: studentskasluzba@fm-hn.com

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.