Centar za informatiku

//Centar za informatiku
Centar za informatiku2018-11-12T16:28:28+00:00

U skladu sa interesovanjem studenata i građanstva, početkom 2018. godine pri Fakultetu za menadžment Herceg Novi, osnovani su Centar za strane jezike i Centar za informatiku. Djelatnost Centra za informatiku sadrži obuku polaznika putem kurseva različitih nivoa obrazovanja zavisno od nivoa znanja polaznika:

Centar za informatiku Fakulteta za menadžment vam omogućava pohađanje grupnih kurseva različitih nivoa obrazovanja. Kursevi su namjenjeni onima koji tek započinju usvajanje znanja iz informacionih tehnologija ali i onima koji žele da unaprijede ličnu efikasnost na poslu i u svakodnevnom životu.

Iskusni predavači koji sprovode obuke u Centru za informatiku će omogućiti polaznicima da sa lakoćom obavljaju predviđene zadatke. Posebno je važno istaći da će se polaznici tokom pohađanja odabrane obuke upoznati i sa praktičnom primjenom stečenih znanja, a uz to će i predavači sa njima podijeliti svoja iskustva u radu.

Svako ko je zainteresovan da se prijavi na informatičke kurseve, može to uraditi putem e-maila  fmhnstudentskasluzba@gmail.com ili web site-a www.fm-hn.com, kao i putem telefona 031/332-900 i 068/551-640.

Žiro-račun za uplate: 525-000000000668471 (Komercijalna Banka AD Budva)

Informativni flajer možete pogledati ovdje.


OSNOVNI INFORMATIČKI KURSEVI

Informacije o ECDL kursu (European Computer Driving License)

Rezultat slika za ecdl

Kao akreditovani međunarodni centar za obuku i testiranje, ovlašćen od strane ECDL (European Computer Driving License) fondacije, Fakultet za menadžment Herceg Novi predano radi na (opštoj) informatičnosti svojih polaznika kao i građanstva uopšte.

S tim u vezi sa zadovoljstvom Vas obavještavamo o činjenici da je Fakultet za menadžment u Herceg Novom, od 2/10/2017 postao akreditovani centar za obuku i rad na računaru po sistemu ECDL.

ECDL unapređuje pojedinačna znanja o informacionim tehnologijama, daje respektabilne računarske vještine, unapređuje ličnu efikasnost na poslu i u svakodnevnom životu i obezbjeđuje internacionalno priznatu kvalifikaciju za poznavanje vještina rada na računaru predstavljajući sistem sertifikacije znanja iz oblasti IT-a, koji priznaje više od 160 zemalja svijeta.

Primjenom ECDL-a, nastavni program Fakulteta za menadžment Herceg Novi obuhvata softverske programe koji se najčešce koriste u svakodnevnom radu po najnovijoj verziji ECDL Syllabusa 4.0.

U savremeno opremljenoj, kompjuterizovanoj učionici polaznike obučavaju i testiraju sertifikovani predavači po ECDL programu sastavljenom od četiri modula:

Za realizaciju kursa potrebno je oformljivanje grupe od minimum 10 polaznika. Polaganje modula se zakazuje u terminu koji odgovara kandidatima, a nakon uspješno položenog ispita kadidati dobijaju ECDL indeks i sertifikat.

Kurs obuhvata 30 školskih časova, po cijeni od 240 eura za sva 4 modula (cijena uključuje izradu ECDL indeksa 30 eura). Studenti Fakulteta za menadžment mogu pohađati kurs po cijeni od 50%, tj. 120 eura. Moguća je uplata u više rata.

Napomena: Studenti Fakulteta za menadžment koji od školske 2017/2018 godine slušaju i polože ispit iz predmeta Informacione tehnologije u menadžmentu sa ocjenom A (odličan), B (vrlodobar) i C (dobar) imaju pravo da apliciraju za dobijanje ECDL indeksa i sertifikata, s obzirom da su predavanja i vježbe organizovana po uputstvima ECDL i to po cijeni od 80 eura.

Uplate za učešće na ECDL kursu se vrše na žiro-račun Komercijalne banke AD Budva: 525-000000000653630.

Prijava na telefon: +382 (0)31 332 900

E-mail: studentskasluzba@fm-hn.com


POSLOVNI KURSEVI

KURS ZA POČETNIKE

Poslovni kurs za početnike namjenjen je kako početnicima, tako i svima onima koji već koriste računar i žele da postignu profesionalni kvalitet. Na poslovnom kursu ćete naučiti kako da u potpunosti oblikujete svoje dokumente u MS Wordu, kreirate odlične i korisne tabele u MS Excelu i sve to postaviti u grafički oblikovanu prezentaciju koju ćete napraviti u MS Power Pointu.

MS Word

 Ubacivanje headera, footera (zaglavlja i podnožja)

 • Kreiranje sadržaja
 • Dodavanje Excel tabela u MS Word
 • Kreiranje i izmjena stilova
 • Dodavanje naslovne stranice
 • Dodavanje vodenog žiga
 • Ubacivanje brojeva stranica, datuma i vremena
 • Kreiranje fusnota

MS Excel

 • Šta su to formule i funkcije?
 • Operatori u Excelu
 • Redoslijed kojim Excel izvodi postupke u formulama
 • Karakterisične poruke o greškama kod korištenja formula
 • Vježbe sa formulama:
 • Prikaz formula u ćelijama
 • Unos funkcije pomoću opcije Insert Function i pronalazenje namjenskih funkcija.
 • Primjena uslovnog formatiranja
 • Grafikoni
 • Definisanje oblasti štampanja
 • U sastavu priručnika je dat spisak većeg dijela excel funkcija

MS Power Point

 • Opis Power Point programa i upoznavanje sa okruženjem
 • Kreiranje novih slideova
 • Dizajn slidea (biranje teme i boje slidea)
 • Definisanje tranzicija (prelaznih efekata)
 • Pokretanje Slide Showa (prezentacije)
 • Snimanje prezentacije u obliku Slide Showa
 • Dodavanje vremena i datuma, slika, tabela i smart art grafike

MS Outlook

 • Rad sa porukama (obilježavanje, brisanje..)
 • Kreiranje i slanje poruke
 • Kreiranje potpisa (statičan dio koji se pojavljuje pri kreiranju svake poruke, sadrži vaše podatke, logo firme itd)
 • Kreiranje kontakta i rad sa kontaktima
 • Pregled modula kalendar
 • Kreiranje i ažuriranje zadataka – Taskova

Internet

 • Upoznavanje sa opštim principima rada i upotrebe interneta
 • Terminološka distinkcija (Pregledač i pretraživač – njihove funkcije i sl.)
 • Upoznavanje sa pojmom domena i njegovim značenjem
 • Princip rada i podešavanje programa za pregledanje internet sadržaja (IE) i upoređivanje sa drugim programima iste namjene
 • Pronalaženje sadržaja na internetu (Korišćenje pretraživača) po zadatom kriterijumu
 • Zaštita podataka (https protokol, delete browsing history…)
 • Osnovna podešavanja
 • Objašnjenje o drugim servisima na svjetskoj mreži kao što su forumi, blogovi, chat servis, messenger i telefoniranje.