U okviru Centra za strane jezike Fakulteta za menadžment Herceg Novi, vršimo usluge prevoda sa crnogorskog (ili drugog službenog jezika u Crnoj Gori) na engleski i ruski jezik i obrnuto. Prevodimo tekstove različite dužine, stilova i tema iz oblasti ekonomije, prava, osiguranja, bankarstva, menadžmenta, marketinga, turizma i ugostiteljstva, sociologije, medicine, informacionih tehnologija, građevinarstva, mašinstva.

Misija nam je visokokvalitetna isporuka usluga u dogovorenim vremenskim rokovima uz najpovoljnjiju tržišnu cijenu usluga prevoda.

Prilikom određivanja i formulisanja cijene prevoda uzima se u obzir:

  • veličina teksta (broj strana teksta);
  • oblast za koju se tekst prevodi;
  • vremenski rok za isporuku prevedenog teksta.

Nakon procjene ovih faktora, kontaktiraćemo Vas u najkraćem mogućem roku, sa konkretnom ponudom. U koliko se radi o prevodu stručnog teksta, praksa nam je da kontaktiramo stručnjaka iz te oblasti kako bi izvršili visokokvalitetnu uslugu prevoda. Lektorske usluge će biti uključene u cijenu prevoda.

Tekstovi se mogu dostaviti u štampanom ili elektronskom obliku.

Cijena prevoda se obračunava po broju stranica prevedenog teksta, pri čemu jednu stranicu čini 1,800 karaktera (sa razmakom). Cijena za prevode sa pečatom ovlašćenog sudskog tumača za traženi jezik propisane su Zakonom o tumačima („Sl. list CG“, br. 52/2016).

Za sve dodatne informacije koje nisu navedene u prethodnom tekstu, možete nas kontaktirati na broj telefona  +382 31 332 900 ili na e-mail: fmhnstudentskasluzba@gmail.com.