Akreditacija

Akreditacija i reakreditacija osnovnih, akreditacija specijalistickih i magistarskih studija

Na osnovu clana 12 i clana 26 Zakona o visokom obrazovanju, Savjet za visoko obrazovanje Crne Gore, na sjednici održanoj 12. maja 2009. godine, donio je odluku da se usvaja pozitivan izvještaj komisije i akreditovao je Fakultet za menadžment u Herceg Novom pod brojem: 05-1/5-824.

Reakreditacija osnovnih studija:

Akreditacija postdiplomskih specijalističkih studija:

Akreditacija postdiplomskih magistarskih studija:

Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.