Fakultet za menadžment iz Herceg Novog uspješno sarađuje sa institucijama visokog obrazovanja iz zemlje i inostranstva s ciljem koordinisanja aktivnosti i razvoja međunarodnih odnosa s partnerskim univerzitetima i ostalim nastavnim, istraživačkim i drugim partnerskim institucijama i mrežama saradnje iz Evrope i svijeta. Potpisivanjem sporazuma intevizirali smo saradnju u smislu mobilnosti koja će omogućiti našim studentima, nastavnicima i saradnicima da iskažu svoje kvalitete na međunarodnom planu, što će doprinjeti transferu iskustava i sticanju bogate poslovne prakse razvijenih privreda.

Takođe, Fakultet je učestvovao u nekoliko međunarodnih projekata, od kojih posebno treba izdvojiti podršku inkluziji studenata sa invaliditetom u institucijama visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Sporazumi omogućavaju slijedeće oblike saradnje:

 • razmjenu nastavnika i studenata,
 • zajedničke naučno istraživačke projekte,
 • zajedničke programe postdiplomskih studija,
 • izbore u akademska zvanja,
 • zajedničko organizovanje i učešće na seminarima i drugim naučnim i stručnim skupovima,
 • programe stručnog usavršavanja,
 • razmjenu naučnih i stručnih publikacija i
 • druge oblike saradnje od zajedničkog interesa.

Navedene aktivnosti Fakultet za menadžment uspostavio je kroz saradnju sa:

 • Univerzitet Donja Gorica, Podgorica, Crna Gora,
 • Fakultet za industrijski menadžment – Univerzitet „Union“, Beograd, Srbija,
 • Univerzitet „Džemal Bijedić“, Mostar, Bosna i Hercegovina,
 • Uralski Univerzitet, Ekaterinburg, Rusija,
 • Visoka škola modernog biznisa, Beograd, Srbija,
 • Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija,
 • Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad, Srbija,
 • Fakultet za menadžment, Univerzitet Union – Nikola Tesla, Sremski Karlovci, Srbija,
 • Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment PIM, Banja Luka, Bosna i Hercegovina,
 • Fakultet za projektni i inovacioni menadžment PMC, Univerzitet Educons, Beograd, Srbija,
 • University Associated with Interparliamentary Assembly of EURASEC, Saint Petersburg, Rusija,
 • Sveučilište/Univerzitet Vitez, Vitez, Bosna i Hercegovina,
 • Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac, Bosna i Hercegovina,
 • Univerzitet Metropolitan, Beograd, Srbija,
 • Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra, Tuzla, Bosna i Hercegovina,
 • Američki univerzitet Evrope – FON (AUE – FON), Fakultet ekonomskih nauka, Skoplje, Makedonija,
 • Visoka poslovno tehnička škola Doboj, Bosna i Hercegovina,
 • Međimursko Veleučilište u Čakovcu, Hrvatska,
 • Fakultet za primjenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Srbija,
 • Georgian Technical University, Tbilisi, Gruzija,
 • Slovak University of Agriculture in Nitra, Nitra, Slovačka,
 • Visoka škola CEPS – Centar za poslovne studije, Kiseljak, Bosna i Hercegovina.
 

 

union.edu.rs

 

 

 

urfu.ru/en/

www.unmo.ba

www.privrednaakademija.edu.rs

 

www.udgedu.me

www.ftn.kg.ac.rs

www.mbs.edu.rs

www.univerzitetpim.com

www.metropolitan.ac.rs

www.miep.edu.ru

www.uniag.sk

www.pmc.edu.rs

www.unvi.edu.ba

www.vpts-doboj.info

www.fon.edu.mk

www.ceps.edu.ba

www.finra.edu.ba

www.institutes.gtu.ge

www.mev.hr

www.vub.edu.ba