Fakultet za menadžment iz Herceg Novog uspješno sarađuje sa institucijama visokog obrazovanja iz zemlje i inostranstva s ciljem koordinisanja aktivnosti i razvoja međunarodnih odnosa s partnerskim univerzitetima i ostalim nastavnim, istraživačkim i drugim partnerskim institucijama i mrežama saradnje iz Evrope i svijeta. Potpisivanjem sporazuma intevizirali smo saradnju u smislu mobilnosti koja će omogućiti našim studentima, nastavnicima i saradnicima da iskažu svoje kvalitete na međunarodnom planu, što će doprinjeti transferu iskustava i sticanju bogate poslovne prakse razvijenih privreda.

Takođe, Fakultet je učestvovao u nekoliko međunarodnih projekata, od kojih posebno treba izdvojiti podršku inkluziji studenata sa invaliditetom u institucijama visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Sporazumi omogućavaju slijedeće oblike saradnje:

 • razmjenu nastavnika i studenata,
 • zajedničke naučno istraživačke projekte,
 • zajedničke programe postdiplomskih studija,
 • izbore u akademska zvanja,
 • zajedničko organizovanje i učešće na seminarima i drugim naučnim i stručnim skupovima,
 • programe stručnog usavršavanja,
 • razmjenu naučnih i stručnih publikacija i
 • druge oblike saradnje od zajedničkog interesa.

Navedene aktivnosti Fakultet za menadžment uspostavio je kroz saradnju sa:

 • Univerzitet Donja Gorica, Podgorica, Crna Gora
 • Univerzitet Džemal Bijedić, Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Fakultet za poslovno industrijski menadžment, Univerzitet „Union“, Beograd, Srbija
 • Uralski Univerzitet, Ekaterinburg, Rusija
 • Fakultet Tehničkih Nauka, Univerzitet u Kragujevcu, Čačak, Srbija
 • Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad, Srbija
 • Fakultet za menadžment, Univerzitet Union- Nikola Tesla, Sremski Karlovci, Srbija
 • Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment PIM, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Fakultet za projektni i inovacioni menadžment PMC, Univerzitet „Educons“, Beograd, Srbija
 • University associated with interparliamentary assembly of EUARSEC, Sankt Peterburg, Rusija
 • Sveučilište/Univerzitet Vitez, Vitez, Bosna i Hercegovina
 • Visoka škola za uslužni biznis, Istočno Sarajevo – Sokolac (VUB), Bosna i Hercegovina
 • Visoka škola modernog biznisa (MBS), Beograd, Srbija
 • Univerzitet Metropolitan, Beograd, Srbija
 

 

union.edu.rs

 

 

 

urfu.ru/en/

www.unmo.ba

www.privrednaakademija.edu.rs

 

www.udgedu.me

www.ftn.kg.ac.rs

www.mbs.edu.rs

www.univerzitetpim.com

www.metropolitan.ac.rs

www.pmc.edu.rs