Regionalna konferencija za studente i mlade istraživače održana je 10. maja 2024. godine, na Univerzitetu Crne Gore, u Podgorici, u okviru Erasmus+ projekta GEAR. Ova Konferencija okupila je studente, različitih profilacija, sa četiri različita univerziteta sa Zapadnog Balkana, koji su, svako na svoj način, prikazali način na koji vide rodnu (ne)ravnopravnost uopšteno, ali i na institucijama visokog obrazovanja, te dali vrijedne, uglavnom pozitivne, primjere iz prakse te nas konačno uputili u pravce kojima treba dalje da se krećemo kada je ova, značajna tema u pitanju.

Tom prilikom predstavljeno je 15 radova studenata i mladih istraživača a koji se odnose na rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti, prije svega u obrazovanju ali i u ostalim segmentima života, a sve sa ciljem podizanja svijesti kako akademske tako i opšte javnosti vezano za rodne perspektive u visokom obrazovanju i dalje razvoje karijere.

Erasmus+ projekat GEAR – Gender Equality in Academia and Research, nastao je iz potrebe posvećivanja dodatne pažnje STE(A)M oblastima u visokom obrazovanju u sve složenijem i međusobno povezanijem svijetu današnjice. Naime, imajući u vidu da se svijet nalazi u četvrtoj industrijskoj revoluciji, zahtjevi za stručnjacima i profesionalcima u STEM oblastima je u porastu. Uključenost žena na STEM studijama, i onih koje se kasnije ostvaruju u tim karijerama, ostaje na izuzetno niskom nivou u većini zemalja Zapadnog Balkana uprkos činjenici da je u periodu od 2015 – 18. procenat žena u tercijarnom obrazovanju iznosio čak 56% u regionu, prema RCC studiji. Samo Sjeverna Makedonija i Srbija imaju nešto viši nivo ženskih studenata u prirodnim naukama, matematici i statistici nadmašujući ostale zemlje Zapadnog Balkana.

Zbornik radova možete preuzeti ovdje.