Novosti

Sastanak projektnog tima Erasmus+ projekta HAWKING – Sarajevo

2024-06-07T13:11:00+02:00

U Rektoratu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 4. i 5. juna, održan je sastanak projektnog tima Erasmus+ projekta HAWKING, a sastanku su prisustvovali i predstavnici Fakulteta za menadžment Herceg Novi, koji je i partner u ovom projektu. Projekat HAWKING, čiji je koordinator Univerzitet Crne Gore, ima za cilj adresiranje nejednakosti sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, posebno u smislu obrazovnih i radnih mogućnosti u regionu Zapadnog Balkana, sa posebnim osvrtom na tranziciju iz srednješkolskog ka visokom obrazovanju. Osnovni cilj ovog projekta jeste promocija digitalne transformacije u visokom obrazovanju kroz prizmu socijalne pravde, sa naglaskom na jednakost, pravičnost i pristupačnost za studente sa invaliditetom. Konzorcijum projekta HAWKING obuhvata 15 institucija, od kojih su sedam visokoškolske ustanove sa Zapadnog Balkana – iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Albanije, te pet visokoškolskih ustanova iz EU i zemalja pridruženih programu – Slovenija, Turska, Portugal, [...]

Sastanak projektnog tima Erasmus+ projekta HAWKING – Sarajevo2024-06-07T13:11:00+02:00

Zbornik radova sa Regionalne konferencije za studente i mlade istraživače

2024-06-03T09:38:22+02:00

Regionalna konferencija za studente i mlade istraživače održana je 10. maja 2024. godine, na Univerzitetu Crne Gore, u Podgorici, u okviru Erasmus+ projekta GEAR. Ova Konferencija okupila je studente, različitih profilacija, sa četiri različita univerziteta sa Zapadnog Balkana, koji su, svako na svoj način, prikazali način na koji vide rodnu (ne)ravnopravnost uopšteno, ali i na institucijama visokog obrazovanja, te dali vrijedne, uglavnom pozitivne, primjere iz prakse te nas konačno uputili u pravce kojima treba dalje da se krećemo kada je ova, značajna tema u pitanju. Tom prilikom predstavljeno je 15 radova studenata i mladih istraživača a koji se odnose na rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti, prije svega u obrazovanju ali i u ostalim segmentima života, a sve sa ciljem podizanja svijesti kako akademske tako i opšte javnosti vezano za rodne perspektive u visokom obrazovanju i dalje razvoje karijere. Erasmus+ projekat GEAR [...]

Zbornik radova sa Regionalne konferencije za studente i mlade istraživače2024-06-03T09:38:22+02:00

COAST konferencija – radno vrijeme

2024-05-27T09:37:08+02:00

S obzirom da je Fakultet za menadžment organizator predstojeće COAST konferencije koja će biti održana od 29. maja do 01. juna 2024. u Hunguest Hotelu Sun Resort u Herceg Novom, obavještavamo studente da Fakultet neće raditi u navedenom periodu. Međunarodna konferencija o savremenim dostignućima u nauci i tehnologiji (CONFERENCE ON  ADVANCES  IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - COAST) ima za cilj da okupi akademsku zajednicu, istraživače i naučnike radi razmjene informacija, iskustava i rezultata istraživanja o svim aspektima specijalizovanih i interdisciplinarnih oblasti. Konferencija pruža priliku svima da se umreže, razmijene ideje i predstave svoja istraživanja međunarodnoj zajednici. Više informacija dostupno je na linku: https://confcoast.com/index.html

COAST konferencija – radno vrijeme2024-05-27T09:37:08+02:00

Radno vrijeme tokom državnog praznika

2024-05-20T16:24:09+02:00

Obavještavamo studente da Fakultet za menadžment neće raditi za vrijeme praznika u periodu od 21.05. do 22.05.2024. godine. Prvi radni dan nakon praznika je četvrtak 23.05.2024. godine.

Radno vrijeme tokom državnog praznika2024-05-20T16:24:09+02:00

Erasmus+ projekat GEAR: Održan trening i studentska konferencija na Univerzitetu Crne Gore

2024-05-14T16:26:44+02:00

U okviru Erasmus+ projekta GEAR (Gender Equality in Academia and Research), koji se bavi rodnom ravnopravnošću u nauci i istraživanju, 10. maja 2024. godine, u Sportskom i kulturnom centru Univerziteta Crne Gore (UCG), održan je trening na temu balansa između privatnog života i posla, inkluzije i vještina. Domaćin ovog treninga je Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet, dok su pored predstavnika ovog Univerziteta, treningu prisustvovali i profesori sa Fakulteta za menadžment Herceg Novi, Univerzitet Adriatik Bar, koji je i koordinator ovog projekta, i profesori sa Nezavisnog univerziteta Banja Luka, Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Mariboru, kao i predstavnici NVO Socio-ekonomski centar Crne Gore (Podgorica) i NVO GirlThing (Tuzla). Na treningu su govorili profesori Univerziteta Vilnius iz Litvanije,  prof. dr Aurelija Novelskaitė i dr Vilana Pilinkaitė-Sotirovič, sa ciljem podizanja svijesti i pokretanja važnih pitanja koja se odnose na balans između privatnog života i [...]

Erasmus+ projekat GEAR: Održan trening i studentska konferencija na Univerzitetu Crne Gore2024-05-14T16:26:44+02:00

Studentski hackathon – prijave u toku!

2024-04-26T11:08:54+02:00

U okviru tekućeg Erasmus+ projekta ,,Greening Relevance in Operations in the Western Balkans Tertiary Education Habitats - GROWTH'', na kome je FMHN jedan od partnera, priređuje se HACKATHON na temu zelenih tranzicija ka energetski održivim i klimatski neutralnim univerzitetskim kampusima. Moderni univerzitetski kampusi usvajaju zelene tehnologije radi očuvanja i smanjenja potrošnje električne energije (solarne, fotonaponske farme, toplotne pumpe, zeleni krovovi, zelene fasade, sortiranje i reciklaža otpadaka, vjetrogeneratori, cistjerne za vodu, itd.). U top 10 najzelenijih univerzitetskih kampusa u Evropi nalaze se: Univerzitet u Bremenu, Univerzitet u Bolonji, Univerzitet u Nottinghamu i Univerzitet Groningen. Hackathon će biti organizovan u saradnji sa Inovaciono preduzetničkim centrom Tehnopolis, a studenti mogu pohađati kratkotrajne radionice o uređaju za virtuelnu stvarnost i 3D skeneru. U sastavu pomenutog događaja, studenti mogu učestvovati na takmičenju maketarstva, za najbolje napravljenu maketu zelenog univerzitetskog kampusa. Broj studenata za hackathon je ograničen [...]

Studentski hackathon – prijave u toku!2024-04-26T11:08:54+02:00

Održan kick off sastanak povodom Erasmus+ projekta GEAR

2024-03-08T11:28:52+01:00

U ponedeljak i utorak, 26. i 27. februara, na Fakultetu za menadžment Herceg Novi (Univerzitet Adriatik Bar), održan je kick off sastanak za Erasmus+ projekat GEAR: Gender Equality in Academia and Research. Oba dana sastanka su protekla radno, uz analizu postojećeg stanja u oblasti rodne jednakosti, sa posebnim osvrtom na nauku i istraživanje, planiranje narednih sastanaka i radionica i organizaciju radnih paketa i samog projekta. Cilj Erasmus+ projekta GEAR jeste poboljšanje kvaliteta i izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju, a sam projekat je razvijen kako bi se pružila podrška adresiranju društvenih pitanja koja potiču iz rodne nejednakosti u obrazovanju, nauci i radu, a u skladu sa regionalnim ekonomskim razvojem. Uz to, ovaj projekat treba da pruži i prostor za inkluzivne aktivnosti žena koje su nedovoljno zastupljene u visokom obrazovanju. Projekat treba da doprinese sveobuhvatnom prioritetu Evropske komisije koji se odnosi na Zapadni [...]

Održan kick off sastanak povodom Erasmus+ projekta GEAR2024-03-08T11:28:52+01:00

Uspješno realizovan Zimski kamp

2024-02-22T14:40:31+01:00

U periodu od 12. do 19.02.2024. godine održan je Zimski kamp pod nazivom ,,Energetska efikasnost, održiva gradnja i energetski menadžment u savladavanju izazova savremenog doba’’ za studente i mlade profesionalce na našem Fakultetu. Studenti su u periodu od sedam dana slušali brojna predavanja i radionice iz oblasti arhitekture i građevinarstva, 3D štampe, energetski efikasnih rješenja za domaćinstva, održivog razvoja i obnovljivih izvora energije, od strane sledećih predavača: prof. dr Jovana Jovanović (Fakultet za menadžment HN), prof. dr Milena Đukanović (Elektrotehnički Fakultet, UCG), prof. dr Suzana Koprivica (Univerzitet Union Nikola Tesla), prof. dr Svetlana Stevović (Inovacioni centar Mašinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu), prof. dr Irena Petrušić (Fakultet za menadžment HN), prof. dr Siniša Kusovac (Fakultet za menadžment HN), prof. dr Nikša Grgurević (Fakultet za menadžment HN), dr Ivan Stevović (Inovacioni centar Mašinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu), mr Tonja Ratić, (Univerzitet Donja Gorica), [...]

Uspješno realizovan Zimski kamp2024-02-22T14:40:31+01:00

Radno vrijeme tokom praznika

2023-12-28T13:19:11+01:00

Obavještavamo studente da Fakultet za menadžment neće raditi za vrijeme praznika u periodu od 30.12.2023. do 08.01.2024. godine. Prvi radni dan nakon praznika je utorak 09.01.2024. godine (09-16h).

Radno vrijeme tokom praznika2023-12-28T13:19:11+01:00
Go to Top