Osnovne studije – Treća godina

//Osnovne studije – Treća godina
Osnovne studije – Treća godina2018-09-29T23:22:40+00:00

Nastavni plan III godine studija možete pogledati ovdje.

Upis studenata u III godinu studija Fakulteta za menadžment iz Herceg Novog, koji studiraju na Fakultetu za menadžment iz Herceg Novog i koji su stekli pravo upisa u III godinu, vršiće se u terminu od 02. do 12. jula 2018. godine. Upis će se vršiti svakim radnim danom u Studentskoj službi Fakulteta u periodu od 10 do 14h.

Uslovi plaćanja:

 • prilikom upisa potrebno je dostaviti uplatnicu sa iznosom od 150,00€ (I rata školarine). Ostatak školarine se plaća u sedam jednakih mjesečnih rata u iznosu od 150,00€ (rate školarine se moraju uplatiti do 10.og u mjesecu);
 • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa imaju popust 10%;
 • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.
Datum Rata Iznos
Prilikom upisa I rata 150€ (eura)
Od 1. do 10.septembar 2018 II rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2018 III rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2018 IV rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2018 V rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2019 VI rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2019 VII rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2019 VIII rata 150€ (eura)

Uplate školarine za upis na osnovne studije izvršiti na:

Komercijalna Banka AD Budva
Broj žiro-računa: 525 – 3532 – 21

Potrebna dokumenta za studente koji se prepisuju sa drugih fakulteta:

 • Uvjerenje o položenim ispitima (prve dvije godine studija),
 • Kopija lične karte,
 • Uvjerenje o državljanstvu i kopija pasoša (ako je u pitanju strani državljanin),
 • 2 fotografije za indeks dimenzije 4×6,
 • Uplatnica za indeks u iznosu 5,00€ na žiro-račun 525–3532–21 (Komercijalna banka A.D. Budva), koji izdaje Fakultet za menadžment Herceg Novi.

Studenti koji se prepisuju sa drugih fakulteta i studenti koji su završili Višu školu školarinu plaćaju na slijedeći način:

Školarina za svaku studijsku godinu osnovnih akademskih studija iznosi 1.450 €.

Način plaćanja:

 • iznos školarine uplaćuje kroz avansni dio školarine, a ostatak u 8 jednakih mjesečnih rata na tekući račun fakulteta,
 • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa imaju popust 10%,
 • studenti koji se upišu u predupisnom roku do 15. juna 2018. g., imaju popust 10%,
 • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.
Datum Rata Iznos
Prilikom upisa I rata 250€ (eura)
Od 1. do 10.septembar 2018 II rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2018 III rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2018 IV rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2018 V rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2019 VI rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2019 VII rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2019 VIII rata 150€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2019 IX rata 150€ (eura)

Uplate školarine za upis na osnovne studije izvršiti na:

Komercijalna Banka AD Budva
Broj žiro-računa: 525 – 3532 – 21

Potreba dokumenta za studente koji su završili Višu školu:

 • Uvjerenje o završenoj Višoj školi ili diploma Više škole (orginal ili ovjerena kopija),
 • Uvjerenje o položenim ispitima (sa navedenim fondom časova i ECTS kredita za svaki predmet),
 • Kopija  lične karte,
 • Uvjerenje o državljanstvu i kopija pasoša (ako je u pitanju strani državljanin),
 • 2 fotografije za indeks dimenzije 4×6,
 • Uplatnica za indeks u iznosu 5,00€ na žiro-račun 525–3532–21 (Komercijalna banka A.D. Budva), koji izdaje Fakultet za menadžment Herceg Novi.

Takođe, svi studenti su dužni da popune dvije, dolje navedene prijave, koje mogu dobiti u Studentskoj službi ili preuzeti ovdje:

SMJER: Turizam i hotelijerstvo (TH)

 • Spisak predmeta, sa brojem ECTS kredita, koje student prijavljuje za slušanje u 2018/2019. god. studenti mogu skinuti ovdje.
 • Prijavu za upis treće godine studenti mogu skinuti ovdje.

SMJER: Menadžment u finansijama, računovodstvu i bankarstvu (FRB)

 • Spisak predmeta, sa brojem ECTS kredita, koje student prijavljuje za slušanje u 2018/2019. god. studenti mogu skinuti ovdje.
 • Prijavu za upis treće godine studenti mogu skinuti ovdje.

SMJER: Menadžment u porezima, carinama i osiguranju (PCO)

 • Spisak predmeta, sa brojem ECTS kredita, koje student prijavljuje za slušanje u 2018/2019. god. studenti mogu skinuti ovdje.
 • Prijavu za upis treće godine studenti mogu skinuti ovdje.

SMJER: Poslovna informatika i elektronski biznis (PIEB)

 • Spisak predmeta, sa brojem ECTS kredita, koje student prijavljuje za slušanje u 2018/2019. god. studenti mogu skinuti ovdje.
 • Prijavu za upis treće godine studenti mogu skinuti ovdje.

Nastavni plan III godine studija možete pogledati ovdje.

DIPLOMA

Po završetku svakog studijskog programa stiče se odgovarajuća DIPLOMA i SUPPLEMENT DIPLOMA (Dodatak diplomi sa položenim ispitima, ocjenama, ECTS kreditima i fondom časova) na našem i engleskom jeziku.

Po završetku OSNOVNIH akademskih studija stiče se DIPLOMA BACHELOR (B.Sci) u menadžmentu odgovarajućeg studijskog smjera:

 • Turizam i hotelijerstvo
 • Finansije, računovodstvo i bankarstvo
 • Porezi, carine i osiguranje
 • Poslovna informatika i elektronski biznis
 
Svi studijski programi su u skladu sa Bolonjskojm deklaracijom i traju šest semestara (tri godine) i obima su 180 ECTS kredita.

 ZAPOSLENJE

Diplomirani studenti Fakulteta za menadžment u Herceg Novom poslovnu karijeru mogu nastaviti u sferi menadžmenta, prije svega u:

 • turističko – hotelskim preduzećima i agencijama,
 • finansijskim institucijama koje obuhvataju banke, osiguravajuće kompanije, penzione fondove, brokerske kuće, finansijske sektore kompanija,
 • agencijama, kompanijama i javnim preduzećima u oblasti carina, oporezivanja i osiguranja,
 • institucijama, organizacijama i agencijama koje se bave poslovnom informatikom.