Nastavni plan III godine studija možete pogledati ovdje.

Upis u III godinu osnovnih studija

Upis studenata u III godinu studija Fakulteta za menadžment iz Herceg Novog, koji studiraju na Fakultetu za menadžment iz Herceg Novog i koji su stekli pravo upisa u III godinu, vršiće se u terminu od 03. do 21. jula 2023. godine. Upis će se vršiti svakim radnim danom u Studentskoj službi Fakulteta u periodu od 10 do 14h.

Uslovi plaćanja:

 • iznos školarine uplaćuje kroz avansni dio u iznosu 200€ i ostatak u 10 jednakih mjesečnih rata na tekući račun Fakulteta,
 • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa ostvaruju popust 10%;
 • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.
Datum Rata Iznos
Prilikom upisa I rata 200€ (eura)
Od 1. do 10. septembar 2023. II rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2023. III rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2023. IV rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2023. V rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2024. VI rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2024. VII rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2024. VIII rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2024. IX rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. maja 2024. X rata 110€ (eura)
Od 1. do 10. juna 2024. XI rata 110€ (eura)

Uputstvo za popunjavanje uplatnice možete pogledati ovdje.

Uplate školarine za upis na osnovne studije izvršiti na:

 • Broj žiro–računa: 530-50126-82 (NLB Banka AD Podgorica)

Prepis studenata sa drugih fakulteta i upis nakon Više škole

Upis studenata u III godinu studija Fakulteta za menadžment iz Herceg Novog, kandidata koji se prepisuju sa drugog fakulteta ili po završetku Više škole, vršiće se u sledećim upisnim rokovima:  I rok od 19. do 30. juna, II rok od 17. do 31. jula i III rok od 15. do 31. avgusta 2023. godine. Upis će se vršiti svakim radnim danom u Studentskoj službi Fakulteta u periodu od 10 do 14h.

Potrebna dokumenta za studente koji se prepisuju sa drugih fakulteta:

 • Uvjerenje o položenim ispitima (prve dvije godine studija),
 • Kopija lične karte,
 • Uvjerenje o državljanstvu i kopija pasoša (ako je u pitanju strani državljanin),
 • 2 fotografije za indeks dimenzije 4×6,
 • Uplatnica za indeks u iznosu 10,00€ na žiro-račun 530-50126-82 (NLB Banka AD Podgorica), koji izdaje Fakultet za menadžment Herceg Novi.

Potrebna dokumenta za studente koji su završili Višu školu:

 • Uvjerenje o završenoj Višoj školi ili diploma Više škole (orginal ili ovjerena kopija),
 • Uvjerenje o položenim ispitima (sa navedenim fondom časova i ECTS kredita za svaki predmet),
 • Kopija lične karte,
 • Uvjerenje o državljanstvu i kopija pasoša (ako je u pitanju strani državljanin),
 • 2 fotografije za indeks dimenzije 4×6,
 • Uplatnica za indeks u iznosu 10,00€ na žiro-račun 530-50126-82 (NLB Banka AD Podgorica), koji izdaje Fakultet za menadžment Herceg Novi.

Studenti koji se prepisuju sa drugih fakulteta i studenti koji su završili Višu školu školarinu plaćaju na slijedeći način:

Školarina za svaku studijsku godinu osnovnih akademskih studija iznosi 1.450 €.

Način plaćanja:

 • iznos školarine uplaćuje kroz avansni dio u iznosu 250€ i ostatak u 10 jednakih mjesečnih rata na tekući račun Fakulteta,
 • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa ostvaruju pravo na popust 10%,
 • studenti koji se upišu u predupisnom roku do 02. juna 2023. g. ostvaruju popust 10%.
Datum Rata Iznos
Prilikom upisa I rata 250€ (eura)
Od 1. do 10. septembar 2023. II rata 120€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2023. III rata 120€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2023. IV rata 120€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2023. V rata 120€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2024. VI rata 120€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2024. VII rata 120€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2024. VIII rata 120€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2024. IX rata 120€ (eura)
Od 1. do 10. maja 2024. X rata 120€ (eura)
Od 1. do 10. juna 2024. XI rata 120€ (eura)

Uputstvo za popunjavanje uplatnice možete pogledati ovdje.

Uplate školarine za upis na osnovne studije izvršiti na:

 • Broj žiro–računa: 530-50126-82 (NLB Banka AD Podgorica)

Takođe, svi studenti su dužni da popune dvije, dolje navedene prijave, koje mogu dobiti u Studentskoj službi ili preuzeti ovdje:

SMJER: Turizam i hotelijerstvo (TH)

 • Spisak predmeta, sa brojem ECTS kredita, koje student prijavljuje za slušanje u 2023/2024. god. studenti mogu preuzeti ovdje.
 • Prijavu za upis treće godine studenti mogu preuzeti ovdje.

SMJER: Menadžment u finansijama, računovodstvu i bankarstvu (FRB)

 • Spisak predmeta, sa brojem ECTS kredita, koje student prijavljuje za slušanje u 2023/2024. god. studenti mogu preuzeti ovdje.
 • Prijavu za upis treće godine studenti mogu preuzeti ovdje.

SMJER: Menadžment u porezima, carinama i osiguranju (PCO)

 • Spisak predmeta, sa brojem ECTS kredita, koje student prijavljuje za slušanje u 2023/2024. god. studenti mogu preuzeti ovdje.
 • Prijavu za upis treće godine studenti mogu preuzeti ovdje.

SMJER: Poslovna informatika i elektronski biznis (PIEB)

 • Spisak predmeta, sa brojem ECTS kredita, koje student prijavljuje za slušanje u 2023/2024. god. studenti mogu preuzeti ovdje.
 • Prijavu za upis treće godine studenti mogu preuzeti ovdje.

DIPLOMA

Po završetku svakog studijskog programa stiče se odgovarajuća DIPLOMA i SUPPLEMENT DIPLOMA (Dodatak diplomi sa položenim ispitima, ocjenama, ECTS kreditima i fondom časova) na našem i engleskom jeziku.

Po završetku OSNOVNIH akademskih studija stiče se DIPLOMA BACHELOR (B.Sci) u menadžmentu odgovarajućeg studijskog smjera:

 • Turizam i hotelijerstvo
 • Finansije, računovodstvo i bankarstvo
 • Porezi, carine i osiguranje
 • Poslovna informatika i elektronski biznis
Svi studijski programi su u skladu sa Bolonjskojm deklaracijom i traju šest semestara (tri godine) i obima su 180 ECTS kredita.

ZAPOSLENJE

Diplomirani studenti Fakulteta za menadžment u Herceg Novom poslovnu karijeru mogu nastaviti u sferi menadžmenta, prije svega u:

 • turističko – hotelskim preduzećima i agencijama,
 • finansijskim institucijama koje obuhvataju banke, osiguravajuće kompanije, penzione fondove, brokerske kuće, finansijske sektore kompanija,
 • agencijama, kompanijama i javnim preduzećima u oblasti carina, oporezivanja i osiguranja,
 • institucijama, organizacijama i agencijama koje se bave poslovnom informatikom.