Osnovne studije – Treća godina

Upis studenata u III godinu studija Fakulteta za menadžment iz Herceg Novog, koji studiraju na Fakultetu za menadžment iz Herceg Novog, kao i kandidati koji se prepisuju sa drugog fakulteta/više škole, i koji su stekli pravo upisa u III godinu, vršiće se u sledećim upisnim rokovima: I rok od 18. do 29. juna 2018. godine, II rok od 02. do 12. jula 2018. godine i III rok od 15. do 31. avgusta 2018. godine. Upis će se vršiti svakim radnim danom u Studentskoj službi Fakulteta u periodu od 10 do 14h.

Uslovi plaćanja:

 • prilikom upisa potrebno je dostaviti uplatnicu sa iznosom od 120,00€ (I rata školarine). Ostatak školarine se plaća u 9 jednakih mjesečnih rata u iznosu od 120,00€ (rate školarine se moraju uplatiti do 10og u mjesecu);
 • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa imaju popust 10%;
 • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.

DatumRataIznos
Prilikom upisaI rata120€ (eura)
Od 1. do 10.septembar 2017II rata120€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2017III rata120€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2017IV rata120€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2017V rata120€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2018VI rata120€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2018VII rata120€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2018VIII rata120€ (eura)
Od 1. do 10. april 2018IX rata120€ (eura)
Od 1. do 10. maj 2018X rata120€ (eura)

UPLATE ŠKOLARINE ZA UPIS NA OSNOVNE STUDIJE FM HN IZVRŠITI NA:

KOMERCIJALNA BANKA BUDVA
Broj žiro – računa: 525 – 3532 – 21

Potrebna dokumenta za studente koji se prepisuju sa drugih fakulteta:

 • Uvjerenje o položenim ispitima (prve dvije godine studija),
 • Kopija  lične karte,
 • Uvjerenje o državljanstvu i kopija pasoša (ako je u pitanju strani državljanin),
 • 2 fotografije za indeks dimenzije 4×6,
 • INDEX (Fakulteta za menadžment u Herceg Novom), uplatiti 5,00€ na žiro – račun Fakulteta (525 – 3532 – 21 Komercijalna banka A.D. Budva) sa uplatnicom doći u Studentsku  službu Fakulteta.

Napomena: Studenti koji se prepisuju sa drugih fakulteta i studenti koji su završili Višu školu školarinu plaćaju na slijedeći način:

Školarina za svaku studijsku godinu osnovnih akademskih studija iznosi 1.450 €.

Način plaćanja:

  • iznos školarine uplaćuje kroz avansni dio školarine, a ostatak u 8 jednakih mjesečnih rata na tekući račun fakulteta,
  • studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa imaju popust 10%,
  • plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.

DatumRataIznos
Prilikom upisaI rata250€ (eura)
Od 1. do 10.septembar 2017II rata150€ (eura)
Od 1. do 10. oktobar 2017III rata150€ (eura)
Od 1. do 10. novembar 2017IV rata150€ (eura)
Od 1. do 10. decembar 2017V rata150€ (eura)
Od 1. do 10. januar 2018VI rata150€ (eura)
Od 1. do 10. februar 2018VII rata150€ (eura)
Od 1. do 10. mart 2018VIII rata150€ (eura)
Od 1. do 10. aprila 2018IX rata150€ (eura)

UPLATE ŠKOLARINE ZA UPIS NA OSNOVNE STUDIJE FM HN IZVRŠITI NA:

KOMERCIJALNA BANKA BUDVA
Broj žiro – računa: 525 – 3532 – 21

Potreba dokumenta za studente koji su završili Višu školu:

 • Uvjerenje o završenoj Višoj školi ili diploma Više škole (orginal ili ovjerena kopija),
 • Uvjerenje o položenim ispitima (sa navedenim fondom časova i ECTS kredita za svaki predmet),
 • Kopija  lične karte,
 • Uvjerenje o državljanstvu i kopija pasoša (ako je u pitanju strani državljanin),
 • 2 fotografije za indeks dimenzije 4×6,
 • INDEX (Fakulteta za menadžment u Herceg Novom), uplatiti 5,00€ na žiro – račun Fakulteta (525 – 3532 – 21 Komercijalna banka A.D. Budva) sa uplatnicom doći u studentsku  službu Fakulteta.

 

Takođe, svi studenti su dužni da popune dvije, dolje navedene prijave, koje mogu dobiti u Studentskoj službi ili skinuti ovdje:

SMJER: Turizam i hotelijerstvo (TH)

 • Spisak predmeta, sa brojem ECTS kredita, koje student prijavljuje za slušanje u 2017/2018. god. studenti mogu skinuti ovdje.
 • Prijavu za upis treće godine studenti mogu skinuti ovdje.

SMJER: Menadžment u finansijama, računovodstvu i bankarstvu (FRB)

 • Spisak predmeta, sa brojem ECTS kredita, koje student prijavljuje za slušanje u 2017/2018. god. studenti mogu skinuti ovdje.
 • Prijavu za upis treće godine studenti mogu skinuti ovdje.

SMJER: Menadžment u porezima, carinama i osiguranju (PCO)

 • Spisak predmeta, sa brojem ECTS kredita, koje student prijavljuje za slušanje u 2017/2018. god. studenti mogu skinuti ovdje.
 • Prijavu za upis treće godine studenti mogu skinuti ovdje.

SMJER: Poslovna informatika i elektronski biznis (PIEB)

 • Spisak predmeta, sa brojem ECTS kredita, koje student prijavljuje za slušanje u 2017/2018. god. studenti mogu skinuti ovdje.
 • Prijavu za upis treće godine studenti mogu skinuti ovdje.

Nastavni plan III godine studija možete pogledati ovdje.

DIPLOMA

Po završetku svakog studijskog programa stiče se odgovarajuća DIPLOMA i SUPPLEMENT DIPLOMA (Dodatak diplomi sa položenim ispitima, ocjenama, ECTS kreditima i fondom časova) na našem i engleskom jeziku.

Po završetku OSNOVNIH akademskih studija stiče se DIPLOMA BACHELOR (B.Sci) u menadžmentu odgovarajućeg studijskog smjera:

 • Turizam i hotelijerstvo
 • Finansije, računovodstvo i bankarstvo
 • Porezi, carine i osiguranje
 • Poslovna informatika i elektronski biznis
 
Svi studijski programi su u skladu sa Bolonjskojm deklaracijom i traju šest semestara (tri godine) i obima su 180 ECTS kredita.
 
 

 ZAPOSLENJE

Diplomirani studenti Fakulteta za menadžment u Herceg Novom poslovnu karijeru mogu nastaviti u sferi menadžmenta, prije svega u:

 • turističko – hotelskim preduzećima i agencijama,
 • finansijskim institucijama koje obuhvataju banke, osiguravajuće kompanije, penzione fondove, brokerske kuće, finansijske sektore kompanija,
 • agencijama, kompanijama i javnim preduzećima u oblasti carina, oporezivanja i osiguranja,
 • institucijama, organizacijama i agencijama koje se bave poslovnom informatikom.
Copyright © Fakultet za menadžment Herceg Novi. All rights reserved.