S obzirom da je Fakultet za menadžment organizator predstojeće COAST konferencije koja će biti održana od 29. maja do 01. juna 2024. u Hunguest Hotelu Sun Resort u Herceg Novom, obavještavamo studente da Fakultet neće raditi u navedenom periodu.

Međunarodna konferencija o savremenim dostignućima u nauci i tehnologiji (CONFERENCE ON  ADVANCES  IN SCIENCE AND TECHNOLOGY – COAST) ima za cilj da okupi akademsku zajednicu, istraživače i naučnike radi razmjene informacija, iskustava i rezultata istraživanja o svim aspektima specijalizovanih i interdisciplinarnih oblasti. Konferencija pruža priliku svima da se umreže, razmijene ideje i predstave svoja istraživanja međunarodnoj zajednici. Više informacija dostupno je na linku: https://confcoast.com/index.html