ISHODI UČENJA NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA –  STUDIJSKI PROGRAM MENADŽMENT

OPŠTI ISHODI UČENJA

Po završetku osnovnih akademskih studija studijski program Menadžment studenti će biti osposobljeni za:

 • Razumijevanje osnovnih principa menadžmenta, uključujući predviđanje, planiranje organizovanje, vođenje, kontrolu i upravljanje ljudskim resursima,
 • Sposobnost analize i formulacije strategijskih planova za dugoročni razvoj organizacija,
 • Poznavanje osnovnih teorija i koncepata organizacionog ponašanja i njihovu primjenu u praksi,
 • Planiranje i upravljanje finansijskim resursima organizacije kroz razumijevanje finansijskih izvještaja preduzeća,
 • Kreiranje i primjenu savremenih marketinških strategija za poboljšanje konkurentnosti i tržišnog položaja preduzeća,
 • Razumijevanje osnovnih preduzetničkih principa i procesa, uključujući razvoj novih poslovnih ideja kroz kreiranje inovativnih procesa,
 • Posjedovanje vještina poslovnog komuniciranja, pregovaranja i prezentacije,
 • Analizu poslovnih podataka i donošenja odluka temeljenih na kvantitativnim i kvalitativnim analizama,
 • Sposobnost upotrebe savremenih informatičkih alata za podršku poslovnim procesima.

 

Ishodi učenja na studijskim smjerovima:

 1. Turizam i hotelijerstvo

 

ISHODI UČENJA:

 • Poznavanje osnovnih pojmova, trendova i strukture turističke industrije,
 • Sposobnost razumjevanja upravljanja turističkim destinacijama, resursima i operacijama,
 • Znanje o operativnim procesima i upravljanju u hotelijerstvu,
 • Razvijanje savremenih marketinških strategija za promociju turističkih destinacija i usluga,
 • Razumijevanje principa održivog razvoja i njihove primjene u turizmu.

 

 1. Finansije, računovodstvo i bankarstvo

 

ISHODI UČENJA:

 • Razumijevanje osnovnih pojmova finansija, uključujući finansijske tokove i savremene finansijske analize,
 • Sposobnost razumjevanja osnovnih računovodstvenih načela i pripreme finansijskih izvještaja,
 • Osnovno znanje o bankarskim operacijama, proizvodima i uslugama te upravljanju rizicima,
 • Razumijevanje investicionih strategija i tržišta kapitala,
 • Sposobnost analize različitih finansijskih podataka i donošenja odluka koje se temelje na analizi,
 • Poznavanje osnovnih zakonskih regulativa i standarda koji se primjenjuju u finansijskom sektoru.

 

 1. Porezi, carine i osiguranje

 

ISHODI UČENJA:

 • Razumijevanje osnovni poreskiih sistema i odgovarajućih principa oporezivanja,
 • Osnovno znanje o carinskim procedurama, zakonodavstvu i međunarodnoj trgovini,
 • Sposobnost analize upravljanja osiguravajućim procesima i procjene rizika,
 • Poznavanje osnovnih zakonskih regulativa koje se odnose na poreze, carine i osiguranje,
 • Razumjevanje specifičnih računovodstvenih poslova u kontekstu poreza i osiguranja.

 

 1. Poslovna informatika i elektronski biznis

 

ISHODI UČENJA:

 • Razumijevanje osnovnih struktura informatičkih sistema u poslovanju,
 • Osnovno znanje o različitim modelima elektronskog poslovanja i njihovim primjenama,
 • Razumijevanje savremenih strategija digitalnog marketinga, uključujući SEO, SEM i društvene mreže.
 • Mogućnost praćenja poslovnih podataka pomoću različitih analitičkih alata i tehnika.
 • Informisanje o mogućnostima zaštite podataka i informatičkoj sigurnosti u biznis okruženju,
 • Poznavanje osnovnih aplikacionih sofverskih paketa.