Raketno lansiranje projekta  ,,Energetska efikasnost, održiva gradnja i energetski menadžment u savladavanju izazova savremenog doba’’ započinje. Zakoračite u izazovan svijet savremene arhitekture i građevinarstva, 3D štampe, energetski efikasnih rješenja za domaćinstva i obnovljive izvore energije.

Obojite svoju svakodnevicu novim tehnološkim znanjima jer nikada ne znate kada će Vam zatrebati. Upravo je to razlog da nam se pridružite na našem zajedničkom projektu, Zimskom kampu o energetskoj efikasnosti i održivosti zgrada 2024. godine.

Sa nestrpljenjem iščekujemo Vaše prisustvo.

Predavanja i kreativne radionice u okviru projekta se održavaju u interval od 12. do 19. februara 2024. godine, u prostorijama Fakulteta za menadžment, Zemunska 143, Meljine, Herceg Novi, od 10 do 17 h. Broj polaznika kampa je ograničen na 25, ali polaznici mogu biti ne samo studenti već i profesionalci iz drugih branši. Prijave se mogu dostaviti do 31. januara, na kontakt telefon 031 332 900 ili putem online forme.

Detaljnije informacije o navedenoj edukaciji možete pogledati u BROŠURI. Online prijavu možete popuniti OVDJE.


Od svog osnivanja do danas, Fakultet za menadžment je uspješno povezivao i usklađivao visokoškolsko obrazovanje iz oblasti menadžmenta sa zahtjevima i potrebama privrede i društva, pri čemu je uvijek težio da ide u korak sa svim važnim dostignućima u oblasti menadžmenta.

Naša želja je da u mladim ljudima prepoznamo i probudimo ambiciju i intelektualnu radoznalost, te da ih podstaknemo da stečena znanja uspješno primijene u poslovnoj praksi, te da se na taj način profesionalnu afirmišu i budu inicijatori i nosioci razvoja i pozitivnih promjena u zemlji i u regionu.

Zimska škola Preduzetništva FMHN 2020 ima za cilj da studentima koji pohađaju naš Fakultet, ali i mladim profesionalcima obezbjedi dodatnu obuku u oblastima od posebnog interesa za njih.

 

 

U ponudi su sledeći kursevi:

  • Preduzetništvo – Kurs se preduzima iz razloga podizanja ličnih kapaciteta polaznika i njihovog osposobljavanja za kreiranje i upravljanje uspješnim biznisom. Ovakva orijentacija ima više nego čvrsto utemeljenje u rastućem trendu visoke nezaposlenosti mladih visokoobrazovanih kadrova u Crnoj Gori, pa predstavlja, sama po sebi, način zaustavljanja takvog trenda i način obezbjeđivanja samozapošljavanja. Pohađajući ovakav kurs, polaznici će steći neophodna znanja za efikasno i efektivno kreiranje i upravljanje biznisom. Biće u stanju da razumiju na koji način se uspješno kreira i upravlja biznisom. Usvojiće neophodna znanja iz upravljanja ključnim funkcijama preduzeća: organizacionim, finansijskim, marketinškim, kadrovskim koje su uslov opstanka i rasta svakog preduzeća.
  • Brendiranje turističke destinacije – Cilj učenja u okviru zimske škole jeste uspješnost dodavanja nove, prepoznatljive vrijednosti turističkoj destinaciji tj. kreiranje “jakog” turističkog brenda koji mora biti rezultat procesa strategijskog upravljanja u turizmu, sagledavanja uticaja vertikalno i/ili horizontalno integrisanih uslužnih djelatnosti na turistički brend i uvijek sa ciljem izgradnje dugoročne i održive konkurentske prednosti turističke destinacije.
  • Poslovni engleski jezik – Kurs je usmjeren na usavršavanje znanja i kompetencija u oblasti poslovnog engleskog jezika, sa ciljem boljeg osposobljavanja polaznika za razumijevanje stručnih tekstova, kao i komunikaciju sa poslovnim partnerima na engleskom jeziku. Nastava je usmjerena na razvijanje sposobnosti usvajanja terminologije iz oblasti poslovnih komunikacija i menadžmenta, preduzetništva i marketinga, dok se posebna pažnja posvećuje segmentu pisanog poslovnog jezika. Krajnji cilj učenja obuhvata i konkretnu primjenu znanja iz poslovnog engleskog jezika na primjeru određenog preduzeća. Uz to, sa ciljem sticanja višeg nivoa komunikativne kompetencije, nastava je koncipirana tako da krajnji ishod podrazumijeva podizanje na viši nivo kulture komuniciranja razvijenim jezičkim obrascima.