Ministarstvo nauke

///Ministarstvo nauke
Ministarstvo nauke2018-10-02T19:13:36+00:00

Na osnovu člana 31 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (“Sl. list CG” broj 80/10) i člana 196 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl. list CG” broj 60/03), Ministarstvo nauke donosi Rješenje o izdavanju Licence za rad naučnoistraživačkoj ustanovi, Fakultetu za menadžment, samostalnoj ustanovi visokog obrazovanja, sa sjedištem u Herceg Novom, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti iz oblasti društvenih nauka.

Fakultet za menadžment u Herceg Novom jedan je od ukupno 40 ustanova koje su dobile licencu za naučnoistraživački rad.

Ova licenca uručena je Dekanu Doc. dr Siniši Kusovcu u okviru šestog dana manifestacije “Otvoreni Dani Nauke” u Kusleovoj kući od strane Ministra nauke Prof. dr Sanje Vlahović, 24. septembra 2011. godine, 19h.