Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore je 28. decembra 2022. godine donijelo rješenje kojim se Fakultetu za menadžment izdaje licenca za rad za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti u oblasti društvenih nauka (Rješenje br. 01-082/22-1198/3).


Na osnovu člana 31 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (“Sl. list CG” broj 80/10) i člana 196 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl. list CG” broj 60/03), Ministarstvo nauke donosi Rješenje o izdavanju Licence za rad naučnoistraživačkoj ustanovi, Fakultetu za menadžment, samostalnoj ustanovi visokog obrazovanja, sa sjedištem u Herceg Novom, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti iz oblasti društvenih nauka.

Fakultet za menadžment u Herceg Novom jedan je od ukupno 40 ustanova koje su dobile licencu za naučnoistraživački rad.

Ova licenca uručena je Dekanu doc. dr Siniši Kusovcu u okviru šestog dana manifestacije “Otvoreni Dani Nauke” u Kusleovoj kući od strane Ministra nauke Prof. dr Sanje Vlahović, 24. septembra 2011. godine.