Na osnovu člana 31 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (“Sl. list CG” broj 80/10) i člana 196 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl. list CG” broj 60/03), Ministarstvo nauke donosi Rješenje o izdavanju Licence za rad naučnoistraživačkoj ustanovi, Fakultetu za menadžment, samostalnoj ustanovi visokog obrazovanja, sa sjedištem u Herceg Novom, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti iz oblasti društvenih nauka.

Fakultet za menadžment u Herceg Novom jedan je od ukupno 40 ustanova koje su dobile licencu za naučnoistraživački rad.

Ova licenca uručena je Dekanu Doc. dr Siniši Kusovcu u okviru šestog dana manifestacije “Otvoreni Dani Nauke” u Kusleovoj kući od strane Ministra nauke Prof. dr Sanje Vlahović, 24. septembra 2011. godine.


Ministarstvo nauke je 25. novembra 2019. godine donijelo rješenje kojim se Fakultetu za menadžment, Univerzitet Adriatik odobrava obavljanje inovativne djelatnosti i upis u Registar inovativnih organizacija.

Ministarstvo nauke – rješenje br. 01-2797/2