Telefon: 031/332-900, 068/551-640

E-mail: 

studentskasluzba@fm-hn.com

fmhnstudentskasluzba@gmail.com

Ostali kontakti: Uprava i administracija

Radno vrijeme Fakulteta: 09-18h

Adresa: Fakultet za menadžment, Zemunska 143, Meljine, 85348