Fakultet za menadžment je inicijator i organizator prve virtuelne međunarodne konferencije “EKONOMSKI IZAZOVI DRŽAVA JIE NAKON PANDEMIJE KORONA VIRUSA” koja će se održati u ponedeljak 27.04.2020. godine u 12h.

Suorganizatori konferencije su PIM Univerzitet iz Banja Luke, Fakultet za projektni menadžment iz Beograda i Fakultet poslovne ekonomije i Institut poslovne ekonomije iz Skoplja. Konferencija je zamišljena kao virtuelna stručna konferencija koja se realizuje putem video aplikacije.

Panelisti iz četiri države sa četiri univerziteta će imati priliku da kroz izlaganja i diskusiju iznesu stavove o ključnim temama konferencije. Teme konferencije o kojima će diskutovati učesnici su:
1. Da li je reakcija organa državne uprave i lokalne samouprave država JIE bila pravovremena sa konkretnim ekonomskim mjerama podrške privredama?
2. Da li će preduzete mjere biti dovoljne za oporavak država JIE?
3. Koliko će navedena pandemija uticati na privrede država JIE u cjelini?
4. Operativni Program mjera podrške za izlazak iz krize i mjere ekonomskog oporavka.

Cilj konferencije je da profesori sa univerziteta, instituta, istraživačkih centara iz različitih država javno diskutuju o navedenim temama otvarajući i razvijajući nove pravce istraživanja. Na ovaj način se prenose najvažniji stavovi i poruke naučnika privredi i građanima u navedenim oblastima ekonomije. Učesnici će se osvrnuti i na mjere Nacionalnih koordinacionih tijela. Konferencija će biti prenošena uživo putem Live stream-a na stranicama univerziteta, dok će zajednički zaključak konferencije sa snimkom same konferencije biti objavljen u medijima država učesnika nakon konferencije.