Fakultet za menadžment je koorganizator druge virtuelne međunarodne konferencije „PREDNOSTI I MANE ONLINE OBRAZOVANJA ZA VREME KOVIDA 19“, održane 21. septembra 2020. g. Ispred Fakulteta za menadžment su svoje izlaganje imali dekan doc.dr Irena Petrušić i prodekan za nastavu doc.dr Nikša Grgurević. Na konferenciji čiji je organizator Fakultet za projektni i inovacioni menadžment PMC iz Beograda, a koorganizator Fakultet za menadžment Herceg Novi, učešće su uzeli brojni profesori iz regiona, psiholog i studenti.

Zaključci konferencije su sledeći:

U osnovnom i srednjem obrazovanju, “on lajn” nastava nije pokazala svoje prednosti u potpunosti jer, uprkos blagovremenom reagovanju prosvjetnih vlasti, fizički nije bilo moguće trenutno uskladiti softver sa potrebama i u kratkom roku obučiti dovoljan broj nastavnika za nastavu uživo, rečeno je na međunarodnoj virtuelnoj konferenciji “Prednosti i mane on lajn nastave”.

– Ako se uzme u obzir da veliki broj nastavnika nije bio upoznat sa svim segmentima IT tehnologija, predavnjima na državnoj televiziji pred nekoliko miliona, ne samo učenika već cijelih porodica, mora se priznati da su ti učitelji, nastavnici saradnici i profesori, odradili jedan herojski posao i snašli se u nepredviđenim okolnostima. U “on lajn” obrazovanju uloga nastavnika je velika, jer više mora doći do izražaja kvalitet predavanja nego u normalnim okolnostima, kad može da se podstakne interakcija sa slušaocima.

Na skupu je rečeno da su se fakulteti bolje prilagodili novom načinu rada, prije svega oni manji, koji su i prije pojave pandemije radili na razvoju sopstvenih platformi i informatičkih alata za podizanje kvaliteta obrazovnog procesa. Studenti su se najviše žalili na nedostatak komunikacije sa kolegama sa fakulteta i profesorima. Pored predavača iz Crne Gore, na skupu su učestvovale njihove kolege iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, kao i studenti.

U nastavku je link za pristup video materijalu sa konferencije:

https://drive.google.com/file/d/13Pfens_J9sPzgORyA1WAKpj6MwbEaI2w/view