Kao i prethodnih godina, Fakultet za menadžment je u cilju jačanja saradnje partnera na nivou lokalne zajednice iz oblasti nauke i sporta, a u saradnji sa Opštinom i sportskim klubovima iz Herceg Novog, nastavio stipendiranje 12 mladih sportista.

U studijskoj 2020/21. godini stipendirana su 2 (dva) člana KK „Primorje 1945“, i to: Miloš Radojković i Novak Obradović, 5 (pet) članova PVK „Jadran“, i to: Luka Murišić, Darko Đurović, Nikola Brkić, Uroš Vučurović i Danilo Radović, i 5 (pet) članova OK „Albatros“ i to: Milica Tufegdžić, Andrea Dragović, Marija Ćirović, Milana Samardžić i Ilinka Samardžić.