Obavještavaju se studenti osnovnih akademskih studija da će nastava u studijskoj 2020/21. godini početi 28.09.2020. godine, dok će nastava na postdiplomskim specijalističkim i magistarskim studijama početi 09.10.2020. godine.

Fakultet za menadžment će organizovati predavanja i vježbe strogo poštujući kako visoke standarde kvaliteta nastave, tako i  sve mjere Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti i preporuka Instituta za javno zdravlje, uz kombinovani model nastave i organizacije predavanja na daljinu (Distance Learnig System). Savremena Moodle platforma u kombinaciji  sa ZOOM aplikacijom, obezbjeđuje obavljanje nastave i kolokvijuma na nivou koji odgovara najvišim univerzitetskim standardima u ovoj oblasti.

Rasporedi predavanja su istaknuti na E-learn platformi Fakulteta.