Pravo na stipendiju imaju studenti koji su položili sve ispite iz prethodne godine studija i postigli prosječnu ocjenu 9,00, osobe sa invaliditetom, pripadnici romske zajednice, korisnici materijalnog obezbjeđenja bez obzira na prosjek ocjena iz prethodne godine, studenti koji su tokom prethodnog školovanja odlukom nadležnog Centra za socijalni rad upućeni kao djeca bez roditeljskog staranja u JU Dječji dom“Mladost“ Bijela bez obzira na prosjek ocjena iz prethodne godine.

Uslovi stipendiranja:
Studenti sa postignutim uspjehom prilikom studiranja:
– prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodne godine studija i postigli indeks uspjeha najmanje 9,
– crnogorski državljani i imaju prebivalište u opštini Herceg Novi,
– stranci sa stalnim nastanjenjem u Herceg Novom,
– prvi put upisali semestar studijske godine,
– nisu gubili ni jednu godinu tokom studija,
– nisu u radnom odnosu na neodređeno vrijeme.
Studenti osobe sa invaliditetom, pripadnici romske zajednice, korisnici materijalnog obezbjeđenja bez obzira na prosjek ocjena iz prethodne godine, uz uslov da su:
– crnogorski državljani i imaju prebivalište u opštini Herceg Novi,
– stranci koji imaju stalno nastanjenje u opštini Herceg Novi,
– prvi put upisali semestar studijske godine,
– nisu gubili ni jednu godinu tokom studija,
– nisu u radnom odnosu na neodređeno vrijeme.
Studenti koji su tokom prethodnog školovanja odlukom nadležnog Centra za socijalni rad upućeni kao djeca bez roditeljskog staranja u JU Dječji dom “Mladost” Bijela bez obzira na prosjek ocjena iz prethodne godine, pod uslovom da su:
– crnogorski državljani,
– prvi put upisali semester studijske godine,
– nisu gubili nijednu godinu tokom studija,
– nisu u radnom odnosu na neodređeno vrijeme.
Rok za prijavu na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Podnijeta konkursna dokumenta se ne vraćaju.
Prijavu na konkurs potrebno je ispuniti i zajedno sa potrebnom traženom dokumentacijom predati neposredno na pisarnici Opštine Herceg Novi ili poslati poštom na adresu: Opština Herceg Novi, Sekretarijat za kulturu i obrazovanje, Trg Maršala Tita 2, Herceg Novi.
O detaljima konkursa možete pogledati ovdje.