IX međunarodna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju – STED 2020. je svečano otvorena 9. oktobra 2020. godine uz poštovanje epidemioloških mjera u zgradi i organizaciji PIM Univerziteta u Banjoj Luci. Cilj konferencije je omogućiti autorima sa univerziteta, instituta, istraživačkih centara i privrede da prezentuju svoje radove i diskutuju o najnovijim dostignućima i/ili konceptima otvarajući i razvijajući nove pravce istraživanja, pristupne i inovativne prakse u svijetu koji se razvija u kontinuitetu.

Na konferenciji je prezentovano 60 naučnih radova iz različitih oblasti: ekologije, ekonomskih nauka, pravnih nauka, informacionih tehnologija, tehničkih nauka, psihologije, sociologije i pedagogije. Na ovogodišnjoj konferenciji u organizaciji Univerziteta PIM učestvuje više od 130 naučnih radnika sa brojnih univerziteta, naučnih institucija, istraživačkih centara iz 10 različitih evropskih zemalja, koji predstavljaju svoje radove o najnovijim dostignućima iz različitih oblasti nauke.

Radovi se prezentuju kombinovano, u prostorijama Univerziteta PIM, online i na sajtu konferencije.
Koorganizatori konferencije STED 2020 su: Fakultet za menadžment Herceg Novi, Crna Gora; Fakultet za logistiku, Univerziteta u Mariboru, Slovenija; Fakultet i Institut poslovne ekonomije Skoplje, Sjeverna Makedonija; Akademija strukovnih studija Šabac, Srbija; Naučnostručno udruženje “Futura”, Šibenik, Hrvatska i Visoka škola za uslužni biznis, Sokolac, Republika Srpska, BiH.

Prema riječima Dekana fakulteta Doc.dr Irene Petrušić zadovoljstvo nam je da smo drugi put koorganizatori navedene konferencije na poziv naših uvaženih kolega sa PIM Univerziteta koji su organizatori i domaćini kao i kolega sa drugih univerziteta koji su koorganizatori. Na ovaj način se nastavlja naša uspješna saradnja sa navedenim univerzitetima na međunarodnom planu.

Prodekan fakulteta Doc.dr Nikša Grgurević ističe da veliki broj profesora i mladih saradnika sa Fakuleta za menadžment učestvuje na STED konferenciji sa svojim naučnim radovima i da su se organizatori potrudili i pronašli način da se konferencija održi uprkos svim poteškoćama koje su izazvane pandemijom Korona virusa na čemu smo im zahvalni. Ovakve konferencije su prilika da se naučno istraživačka djelatnost proširi izvan granica naše države i otvore novi pravci zajedničke međunarodne saradnje koja će doprinjeti boljoj promociji, ne samo našeg fakulteta, već i grada Herceg Novog i države Crne Gore u naučnom smislu.

Više informacija o STED konferenciji možete pogledati na sajtu: http://conf.univerzitetpim.com/