Zajedno sa svojim partnerima, Fakultet za menadžment Herceg Novi organizator je međunarodne konferencije koja se bavi razvojem ruralnog turizma RRT2020, a koja će biti održana u Zagrebu 25.11.2020. godine na sveučilištu Libertas.

Ispred Fakulteta za menadžment će nakon ceremonije svečanog otvaranja svoje izlaganje na temu Međunarodno povezivanje i održivi razvoj ruralnog turizma imati dekan fakulteta doc.dr Irena Petrušić i prodekan za nastavu doc.dr Nikša Grgurević koji su ujedno i članovi organizacionog i programskog odbora konferencije.

Cilj konferencije je doći do što jasnije slike sadašnjeg stanja i ponuditi rješenja za nastavak razvoja ruralnog turizma  zemalja učesnica konferencije.

Govornici i panelisti  će biti predstavnici turističke privrede , predstavnici ključnih turističkih i ekonomskih institucija, predstavnici instituta i fakulteta za turizam i ekonomiju iz više zemalja, te predstavnici resornih ministarstava.

Konferencija ima međunarodni karakter te je organizovana u vidu kratkih stručnih predavanja i tri tematska panela na kojima će se razmijeniti međusobna iskustva i donijeti zaključci, odnosno smjernice budućeg razvoja.

Tematske cjeline konferencije uključuju:

  1. Održivi i odgovorni razvoj u ruralnom turizmu
  2. Toplice, Nacionalni parkovi i Parkovi prirode kao pokretači razvoja destinacije
  3. Novi oblici marketinga kao alati današnjice
  4. Izvori finansiranja za razvoj ruralnog turizma
  5. Važnost edukacije zaposlenih za razvoj ruralnog turizma
  6. Važnost međunarodnog povezivanja
  7. Važnost razvoja ženskog poduzetništva za razvoj sela
  8. Uloga države, lokalne samouprave i lokalne zajednice u razvoju ruralnog turizma
  9. Pozitivni primjeri iz prakse – domaći i inostrani
  10. Ostale povezane teme

Organizatori konferencije su: Vimal Akademija Moslavačka Slatina, Sveučilište Libertas Zagreb, Fakultet za menadžment Herceg Novi, Univerzitet v Mariboru, Univerzitet Educons Novi Sad, Univerzitet PIM Banja Luka,

Suorganizatori konferencije: LAG Moslavina, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Edward Bernays University College ZG, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici Virovitica, Visoko gospodarsko učilište Križevci, Turistička zajednica grada Kutine i Turistička zajednica grada Popovače

Partneri konferencije:

Opštine:  Križ, Krapinske Toplice, Kneževi Vinogradi

Gradovi: Popovača, Kutina, Ivanić-Grad, Čazma i Virovitica

Pokrovitelj konferencije: Ministarstvo turizma Republike Hrvatske

Konferenciju podržavaju: Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske, Hrvatska gospodarska komora i Institut za turizam Zagreb.

Više o konferenciji na: https://www.moslavina.info/konferencija-rrt/poziv-za-sudjelovanje/