Cilj četvrtog Marketing Challenge takmičenja je razvoj digitalnih vještina kod mladih ljudi, kao i uspostavljanje kontakata između studenata i predstavnika privrede. Učešćem na takmičenju na temu „KREIRAJ DIGITALNU MARKETING STRATEGIJU“ srednjoškolci i studenti će imati mogućnost da razviju i predstave svoju digitalnu strategiju za neku od četiri firme koje učestvuju u projektu. Takmičari će usvojiti znanja i vještine, sa kojima nisu imali prilike da se susretnu prilikom izučavanja teorijskih aspekata marketinga u formalnom obrazovanju, a koja će im biti dodatni adut prilikom zapošljavanja nakon završetka studija.

Za srednjoškolce i studente smo obezbjedili seriju interesantnih predavanja i radionica sa stručnjacima iz oblasti marketinga, kao i prezentacije firmi za koje će učesnici imati mogućnost da izrade digitalne marketing strategije.

Projekat je podržan od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore u okviru Konkursa za sufinansiranje naučnoistraživačke i inovativne djelatnosti u 2020. godini. Marketing Challenge predstavlja alat za oživljavanje marketinške teorije uključivanjem studenata i srednjoškolaca u praktično iskustvo učenja, koje im pruža priliku za:

 • Sticanjem dragocjenih poslovnih, marketinških, analitičkih i konsultantskih vještina kroz praktično iskustvo.
 • Uspostavljanjem saradnje i kontakata između studenata i predstavnika privrede.
 • Izgradnjom taktičkih vještina koje su veoma tražene na tržištu rada.
 • Razvijanjem timskog rada kod studenata i srednjoškolaca.
 • Podsticanjem inovacione kulture kroz takmičenje.

Pravo učešća imaju svi srednjoškolci i studenti osnovnih i postdiplomskih studija iz oblasti ekonomije i turizma. Timovi mogu da broje dvoje do četvoro učesnika i svaki tim će imati svog mentora. Jedan mentor može da nadgleda jedan tim, dok će sav rad biti odrađen od strane studenata a mentori će davati samo sugestije i smjernice.

Prijave traju od 01. do 15. februara 2021. godine. Online prijavu možete popuniti u nastavku.

  PRIJAVA TIMA UČESNIKA

  INFORMACIJE O OBRAZOVANJU

  Tip obrazovne institucije:

  [cta_recaptcha* cta_recaptcha]