Opština Herceg Novi i Fakultet za menadžment potpisali su sporazum o stipendiranju 14 talentovanih mladih sportista iz našeg grada. Protokol su ozvaničili dekan doc dr Irena Petrušić i potpredsjednik Opštine Mirko Mustur, u prisustvu sekretara za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju Vasilija Ćukovića, prodekana dr Nikše Grgurovića i predstavnika sportskih klubova.

Treću godinu Opština Herceg Novi obezbjeđuje polovinu stipendije novskim sportistima, a drugu daruje Fakultet za menadžment. Ove godine stipendiju je dobilo 14 brucoša, objasnila je dekan doc. dr Irena Petrušić.

-Prethodno smo imali ugovore o saradnji sa PVK Jadran i KK Primorje, a onda smo, na inicijativu Opštine prije dvije godine započeli novu saradanju u okviru koje Opština finansira polovinu, a drugu polovinu Fakultet i to se ispostavilo kao dobro. Rijč je o sportistima PVK Jadran, KK Primorje i OK Albatros. Prve godine smo stipendirali osam, prošle 12, a ove 14 studenata, kazala je Petrušić.

Kako je istakla, osnovni motiv je obezbjediti mladima da uz razvoj sportske karijere ne zapostavljaju akademsko usavršavanje.

-Najveću korist imaju studenti zbog toga što su oni zauzeti brojnim sportskim obavezama i akademski dio padne u zapećak. Ono što im omogućavamo je da paralelno sa treninzima i utakmicama završavaju studije i sutra kada završe sportsku karijeru, mogu da nastave da rade u onim oblastima u kojima su se školovali, kazala je dr Petrušić.

Fakultet za menadžment i Opština Herceg Novi prepoznali su potrebu da se mladi zadržavaju u gradu, kazao je potpredsjednik Opštine Mirko Mustur

-Sportska društva kao što su PVK Jadran, KK Primorje i Albatros imaju sportiste koji bi zbog nastavka školovanja morali da napuste grad, a samim tim i klub. Na ovaj način omogućeno je da ostanu u gradu, igraju i školuju. Ugovorom je predviđeno stuipendiranje po pet igrača iz Jadrana i Primorja i četiri iz Albatrosa, kazao je potpredsjednik Mustur.

Zadovoljstvo nastavkom saradnje i mogućnosti da igrači u svom gradu studiraju i igraju, iskazao je Miloš Mračević, direktor PVK Jadran.

-Fakultet za menadžment je omogućio da mladi ljudi imaju drugu perspektivu i da ne moraju da napuste grad da bi se školovali već da paralelno „guraju“ i sportsku karijeru i školu. Radujemo se današnjem potpisivanju sporazuma i našim sportistima bih poželio da profesionalne obaveze usklade sa visokoškolskim i da na taj način budu bogatiji ljudi. Ovo je treći put, u generaciji je bilo po pet studenata, neki su završili, neki još studiraju jer su sportske obaveze jako obimne, u svakom slučaju oni mogu kasnije da odluče da li će da nastave školovanje ili će to biti ono što će zadovoljiti njihove interese, kazao je Mračević.

Fakultet za menadžment daje i određene finansijske olakšice za studiranje članovima FK Obilić, sa kojima ima potpisan sporazum, kao i sa Sindikatom profesionalnih fudbalera, dok za zaposlene u javnoj upravi imaju olakšice definisane kroz ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji.