Pozivamo profesore i saradnike da se prijave za učešće na online info danu na kojem će biti predstavljene Marija Sklodovska Kiri akcije i aktuelni poziv za razmjenu osoblja (MSCA Staff Exchange 2021) u okviru EU Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Horizont Evropa (2021-2027).

Info dan će biti održan u utorak, 30. novembra 2021. godine sa početkom u 11h, putem platforme Microsoft Teams.

Poziv je otvoren za akademske institucije, kompanije, organizacije civilnog društva i druge organizacije koje mogu da učestvuju kao partneri, ali i kao koordinatori projekta.

MSCA poziv za razmjenu osoblja promoviše razmjenu istraživača, administrativnog osoblja, znanja i ideja, od istraživanja do tržišta, kroz međunarodnu, međusektorsku i interdisciplinarnu saradnju.

Pozivamo vas da se prijavite za učešće na Info danu do 26. novembra 2021. godine, putem linka:

https://forms.gle/hAtfQPx5LnEQkfZBA

Više detalja, kao i agendu događaja možete naći na sljedećem linku:

https://www.gov.me/clanak/predstavljanje-marija-sklodovska-kiri-akcija-u-okviru-programa-horizont-evropa