U okviru Javnog konkursa za sufinansiranje inovacione djelatnosti u 2021. godini, Fakultet za menadžment je dobio podršku za realizaciju dva inovaciona projekta.

U okviru programske linije za podsticanje inovacione kulture podržan je projekat Marketing Challenge 2022, dok je u okviru programske linije za realizaciju edukativnih programa u S3 oblastima podržan projekat Ljetnja škola: Informaciono-komunikacione tehnologije u funkciji razvoja turizma.

Rezultate javnog konkursa možete pogledati na sledećem linku:

https://www.gov.me/clanak/rezultati-javnog-konkursa-za-sufinansiranje-inovacione-djelatnosti-u-2021-godini.