Učešćem na petom Marketing Challenge takmičenju na temu „POVRATAK UMJETNOSTI I KULTURI KROZ MARKETING INOVACIJE“, srednjoškolci i studenti će imati mogućnost da kreiraju marketing strategije za kulturno-umjetničke organizacije sa područja Boke Kotorske, a u cilju animiranja većeg broja građana za posjetu kulturno-umjetničkim događajima, posebno mladih ljudi. Učesnici će ovom prilikom pokazati svoju kreativnost, osmišljavajući marketing strategije za promociju putem interneta i digitalnih tehnologija, ali i tradicionalih „offline“ metoda reklamiranja.

Za učesnike smo obezbjedili seriju interesantnih predavanja i radionica sa stručnjacima iz oblasti marketinga, kao i predstavnicima krovnih organizacija kulture Herceg Novog.

Pravo učešća imaju svi srednjoškolci i studenti osnovnih i postdiplomskih specijalističkih i magistarskih studija iz oblasti ekonomije i turizma. Svaki tim će se sastojati od dva do četiri učesnika koji će imati svog mentora.

Za učesnike takmičenja su obezbjeđene vrijedne nagrade:

  • I mjesto – poklon kartica za kupovinu IT opreme 300e
  • II mjesto – poklon kartica za kupovinu IT opreme 200e
  • III mjesto – knjige
Projekat je podržan od strane Ministarstva ekonomskog razvoja Crne Gore u okviru Konkursa za sufinansiranje inovacione djelatnosti u 2021. godini.

Prijave timova traju od 01. do 15. februara, dok će takmičenje biti održano 05. aprila 2022. g. Online prijavu možete popuniti u nastavku.

    PRIJAVA TIMA UČESNIKA

    INFORMACIJE O OBRAZOVANJU

    Tip obrazovne institucije: