Na peto Marketing Challenge takmičenje prijavljeno je 12 timova, to jest ukupno 44 studenata i srednjoškolca iz Crne Gore i Srbije. Za učesnike takmičenja su organizovana sledeća pripremna predavanja i aktivnosti tokom marta:

  • 11. mart 2022. godine 15:00h – Jelena Đurković “Kreiranje digitalne marketing strategije u oblasti kulture”,
  • 14. mart 2022. godine 15:30h – Esma Otović “Digitalne i tradicionalne marketing strategije u umjetnosti i kulturi”,
  • 16. mart 2022. godine 13:00h – Obilazak kuće Iva Andrića u Herceg Novom i
  • 21. mart 2022. godine 13:00h – Dragan Klarić “Promocija kulturnog nasleđa putem tradicionalnih medija”.

Info brošuru učesnici takmičenja mogu preuzeti ovdje.