Cilj šestog Marketing Challenge takmičenja je edukacija srednjoškolaca i studenata o konceptu društvenog i digitalnog marketinga, kao i povećanje svijesti o društvenom aktivizmu. Učešćem na takmičenju na temu DIGITALNE MARKETING INOVACIJE I NVO SEKTOR, učesnici će imati mogućnost da kreiraju digitalne marketing strategije za neku od nevladninih organizacija, po sopstvenom izboru. Učesnici takmičenja će pokazati svoju kreativnost i inovativnost, osmišljavajući marketing strategije za promociju putem digitalnih medija. Takmičari će usvojiti znanja i vještine, sa kojima nisu imali prilike da se susretnu prilikom izučavanja teorijskih aspekata marketinga u formalnom obrazovanju, a koja će im biti dodatni adut prilikom zapošljavanja nakon završetka studija.
Pravo učešća imaju svi srednjoškolci i studenti osnovnih i postdiplomskih specijalističkih i magistarskih studija iz oblasti ekonomije i turizma. Svaki tim će se sastojati od dva do četiri učesnika koji će imati svog mentora.

Za učesnike takmičenja su obezbjeđene vrijedne nagrade:

  • I mjesto – poklon kartica za kupovinu IT opreme 400e
  • II mjesto – poklon kartica za kupovinu IT opreme 200e
  • III mjesto – knjige
Projekat je podržan od strane Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore u okviru Konkursa za sufinansiranje inovacione djelatnosti u 2022. godini.

Prijave timova traju od 01. do 15. februara, dok će takmičenje biti održano 11. aprila 2023. g. Online prijavu možete popuniti u nastavku.

    PRIJAVA TIMA UČESNIKA

    INFORMACIJE O OBRAZOVANJU

    Tip obrazovne institucije: