U periodu od 08. do 12. maja 2023. g. na Sivas Cumhuriyet Univerzitetu održan je “4th International Staff Week”, na kojem je učestvovala dekanica Fakulteta za menadžment prof. dr Irena Petrušić zajedno sa kolegama sa Univerziteta Adriatik.
Prvog dana programa mobilnosti, nakon ceremonije otvaranja, profesori su obišli univerzitetski i prirodnjački muzej. Nakon toga, organizovan je obilazak “Kangal Dog” istraživačkog centra, koji je posvećen posebnoj rasi pasa iz tog podneblja, kao i “Hamidiye Park”. Na kraju su učesnici obišli istorijski dio centra grada i upoznali su se ritualom derviša „koji se vrte“, plesom koji predstavlja spoj religije, filozofije i muzike.
Drugi dan programa započeo je predstavljanjem univerziteta koji učestvuju u navedenom programu. Predstavljeni su:
• Taras Shevchenko National University of Kiev, Ukraine
• Mogadishu University, Somalia
• University of Tirana, Albania
• Abdelmalek Essadi University, Morocco
• Al Quids University, Palestine
• Vytautas Magnus University, Lithuania
• Pokhara University, Nepal
• Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
• University of Algiers, Algeria
• Kumas Technical University, Ghana
• Georgian Technical University, Georgia
• Bahir Dar University, Ethiopia
• University Adriatic Bar, Montenegro
Zatim su za učesnike organizovane dvije radionice:
• Internationalization and Digitalization Workshop – Lect. Murat Ercan
• Intercultural Communication Seminar – Lect. Emre Seven
Trećeg dana “4th International Staff Week” u Sivasu (Turska) učesnici programa obišli su Fakultet za turizam i razgovarali sa dekanom, prodekanom i saradnicima na smjeru menadžment i gastronomija u turizmu i ugostiteljstvu. Profesori su pored fakulteta obišli i restoran na jezeru i hotel koji je u vlasništvu fakulteta, a u kojima studenti obavljaju stručnu praksu.
Tokom obilaska dogovorena je buduća saradnja između univerziteta u pravcu koorganizacije naučnih kongresa i konferencija, razmjene studenata i nastavnog kadra, kao i istraživačkog rada.
Više informacija o Univerzitetu dostupno je putem linka: https://www.cumhuriyet.edu.tr