Predstavnici Fakulteta za menadžment, partnera na Erasmus+ projektu GROWTH (Greening Relevance in Operations in Western-Balkan Tertiary-Education Habitats), prisustvovali su sastanku i praktičnoj obuci u Njemačkoj u periodu od 15. do 17.11.2023. godine. Domaćin navedene obuke bio je Weihenstephan Triesdorf University of Applied Sciences (HSWT), dok su prilikom obuke predstavljeni studijski programi i aktivnosti navedenog univerziteta, kao i organizovan obilazak kampusa u Trisdorfu i Frajzingu. Pored navedenog, za učesnike projekta sa Zapadnog Balkana organizovana je posjeta sajmu poljoprivede 16.11.2023. u Hanoveru – Agritechnica.
Projekat GROWTH je usmjeren na podršku ekološkim naporima zemalja Zapadnog Balkana, a pored našeg univerziteta, na projektu učestvuju partneri iz još četiri zemalje: Bosne i Hercegovine, Srbije, Njemačke i Slovačke.
Ispred Fakulteta za Menadžment su sastanku u Njemačkoj prisustvovale prof. dr Irena Petrušić, prof. dr Jovana Jovanović i mr Sanja Samardžić.