U okviru tekućeg Erasmus+ projekta ,,Greening Relevance in Operations in the Western Balkans Tertiary Education Habitats – GROWTH”, na kome je FMHN jedan od partnera, priređuje se HACKATHON na temu zelenih tranzicija ka energetski održivim i klimatski neutralnim univerzitetskim kampusima.

Moderni univerzitetski kampusi usvajaju zelene tehnologije radi očuvanja i smanjenja potrošnje električne energije (solarne, fotonaponske farme, toplotne pumpe, zeleni krovovi, zelene fasade, sortiranje i reciklaža otpadaka, vjetrogeneratori, cistjerne za vodu, itd.). U top 10 najzelenijih univerzitetskih kampusa u Evropi nalaze se: Univerzitet u Bremenu, Univerzitet u Bolonji, Univerzitet u Nottinghamu i Univerzitet Groningen.

Hackathon će biti organizovan u saradnji sa Inovaciono preduzetničkim centrom Tehnopolis, a studenti mogu pohađati kratkotrajne radionice o uređaju za virtuelnu stvarnost i 3D skeneru. U sastavu pomenutog događaja, studenti mogu učestvovati na takmičenju maketarstva, za najbolje napravljenu maketu zelenog univerzitetskog kampusa.

Broj studenata za hackathon je ograničen na 15, a poželjno je da studenti koji učestvuju na takmičenju budu studenti koji slušaju predmet Održivi razvoj na II godini osnovnih studija Fakulteta za menadžment.

Hackathon će trajati dva dana, 23. i 24. maja 2024. g. sa početkom u 10 h.

Agendu možete preuzeti ovdje.